ספרים יד שניה

סדר לפי:
 • תצוגה:
Sale
הפרה צפויה בחוזים - יד שניה

הפרה צפויה בחוזים - יד שניה

משה גלברד

ספר זה עוסק במוסד המשפטי של הפרה צפויה בדיני חוזים.  ...

580 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו-יד שניה

פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו-יד שניה

סיליה וסרשטיין פסברג

ספר זה  מציג את ההלכות הקיימות בנושא פסקים זרים באופן מקיף ושיטתי. חלקו נושא אופי פוזטיבי בעוד שחלקיו האחרים נושאים אופי של ניתוח עיוני וביקורתי...

250 ש"ח 200 ש"ח
Sale
סוגיות בסדר דין אזרחי-מהד 11-יד שניה

סוגיות בסדר דין אזרחי-מהד 11-יד שניה

אורי גורן

מהדורה 11 -  מטרתם של סדרי הדין האזרחי היא כפולה. ראשית, הם קובעים את הדרך היעילה ביותר להגשמת זכויותיהם של בעלי הדין. שנית, הם מאזנים בין האינ...

975 ש"ח 0 ש"ח
Sale
יחסי ממון ורכוש בדין והפסיקה - יד שניה

יחסי ממון ורכוש בדין והפסיקה - יד שניה

נסים שלם

דיני המשפחה בישראל משלבים דין אזרחי עם דין דתי, הן במישור הסובסטנטיבי והן במישור הדיוני. בספר סוגיות מיוחדות המתעוררות בסכסוכי רכוש, תוך בחינת פסיקת ...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סילוק יד במקרקעין בעין המשפט - יד שניה

סילוק יד במקרקעין בעין המשפט - יד שניה

שלומי נרקיס-יגאל מלצר

נושא המקרקעין הינו מן היותר מסובכים לא רק במשפט הישראל כי אם במשפטים של מדינות אחרות. הספר הינו כלי משפטי ברור וחד משמעי לניהול ההליך המשפטי של סילוק...

690 ש"ח 350 ש"ח
Sale
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי-יד שניה

הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי-יד שניה

זמיר, ראבילו, שלו

לאיש המעשה, אין תחליף לאוגדן הזה בבואו להתמודד עם סוגיות שבדיני החוזים. חיבור זה, המכונה בפי תלמידי משפט ומרצים בשם "הקומנטאר", מרכז את ההלכות שנפסקו...

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פשיטת רגל -יד שניה מה' 3

פשיטת רגל -יד שניה מה' 3

לוין-גרוניס

קרוב לעשר שנים חלפו מאז שיצאה לאור המהדורה השנייה של הספר "פשיטת רגל" מאת ד"ר שלמה לוין וד"ר אשר גרוניס . הספר,הדן בהיבטים מעשיים ותיאורטיים של דיני ח...

880 ש"ח 200 ש"ח
Sale
הרמב

הרמב"ם והחוק במדינת ישראל-יד שניה

נחום רקובר

השנה מלאו, לפי המקובל, 850 שנה להולדת הרמב״ם. אמנם, קמו לאחרונה עוררין על קביעה זו, בשל דברים שכתב הרמב״ם בסוף פירוש המשנה שלו. מכל־מקום, שנה לא זזה מ...

220 ש"ח 0 ש"ח
Sale
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות- מהד 2-יד שניה

אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות- מהד 2-יד שניה

עופר שפיר

אגרות והיטלי פיתוח הינם תשלומי חובה המיועדים למימון התקנתן של תשתיות מוניציפליות ושידרוגן: מערכת ביוב, ניקוז, אספקת מים, כבישים ומדרכות ואף שצ"פים. תש...

900 ש"ח 400 ש"ח
Sale
עבירות ועבריינים בישראל, 1998-1948

עבירות ועבריינים בישראל, 1998-1948

יהושכ כספי

לצורך סיפוק הסקרנות הציבורית והמדעית על עבירות ועבריינים בישראל, הספר מכיל תאור וניתוח היסטורי על דפוסי הפשיעה בארץ כפי שהם משתקפים הבטטיסטיקות הרשמיו...

550 ש"ח 340 ש"ח
Sale
המשפט העברי בחקיקת הכנסת-כרך ב-יד שניה

המשפט העברי בחקיקת הכנסת-כרך ב-יד שניה

נחום רקובר

אחת הדרכים להכרת זיקתם של החוקים שחוקקה הכנסת למקורות המשפט העברי, היא מעקב אחר הליכי החקיקה של חוקים אלה, החל מעבודת ההכנה של הצעות החוק במשרד המשפטי...

220 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני השותפות בישראל - יד שניה

דיני השותפות בישראל - יד שניה

דוד א פרנקל, צבי פרנקל

המהדורה הראשונה של הספר בשנת 2002, הייתה הספר האקדמי הראשון שדן באופן מקיף בנושא דיני השותפות בישראל. הספר הקיף את כל ההיבטים של דיני השותפות העסקית א...

790 ש"ח 300 ש"ח
Sale
יסודות התכנון והבניה - יד שניה

יסודות התכנון והבניה - יד שניה

בועז ברזילי

הספר מקיף את תחום התכנון והבניה מהרמה הארצית ועד לרמה המפורטת ונועד לסייע לסטודנטים לשמאות ולמשפטים, עורכי דין, שמאים, אדדריכלים ומהנדסים וכל מי שעיסו...

450 ש"ח 200 ש"ח
Sale
סעדים זמניים - 3 כרכים - יד שניה

סעדים זמניים - 3 כרכים - יד שניה

אריה סמארלי

2 אוגדנים, תחת קורת גג אחת כל סוגי הסעד הזמני הנמצאים תחת כפיפת תקנות סדרי הדין האזרחי, תוך הבאת דוגמאות רבות וביסוס עקרונות של מהות וסדר דין בכל הקשו...

790 ש"ח 150 ש"ח
Sale
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי-יד שניה

דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי-יד שניה

יוסף גרוס

העשור האחרון בעולם התאגידים מאופיין בהתמקדות שלא היה כדוגמתה בעבר בתפקודם ובאחריותם של נושאי המשרה והדירקטורים בחברות. המשבר בתחילת העשור שפקד חברות כ...

600 ש"ח 280 ש"ח
Sale
חברות החוק החדש והדין (3 אוגדנים) – יד שניה

חברות החוק החדש והדין (3 אוגדנים) – יד שניה

יחיאל בהט

ספר משפטי הדן בהתאגדות; הרמת מסך ואחריות אישית; מסמכי היסוד; מימון החברה; התורה האורגנית; זכויותיהם וחובותיהם של בעלי המניות; שינויי מבנה; פירוק ושיקו...

500 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני מכרזים 3 כרכים - יד שניה

דיני מכרזים 3 כרכים - יד שניה

שמואל הרציג

...

2390 ש"ח 300 ש"ח
Sale
בוררות - יד שניה

בוררות - יד שניה

אורי שטרוזמן

ספר הבוררות שופט מחוזי בדימוס אורי שטרוזמן כולל דפי הדגמה להסכם בוררות, 388 עמודיםפרקים ראשיים: מבוא-המג לה, הפקודה והחוק, מעלות הבורר וחסרונותיה...

495 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני שותפויות בישראל - יד שניה

דיני שותפויות בישראל - יד שניה

זלמן יהודאי

...

390 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פשיטת רגל - יד שניה

פשיטת רגל - יד שניה

שלמה לוין

פשיטת רגל מהדורה שנייה ד"ר אשר גרוניס שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ד"ר שלמה לוין המשנה לנשיא בית המשפט העליון הליכי פשיטת רגל החייב בפשיטת רגל מעשה ...

870 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני השכלה גבוהה - יד שניה

דיני השכלה גבוהה - יד שניה

רענן הר זהב,ברק מדינה

פר ראשון מסוגו בישראל, אשר מנתח בהרחבה את נושא ההשכלה הגבוהה, הנחיות והחלטות המועצה להשכלה גבוהה, הכללים למתן היתר והכרה להענקת תארים אקדמיים, שלוחות ...

720 ש"ח 200 ש"ח
Sale
השליחות וההרשאה במשפט העברי-יד שניה

השליחות וההרשאה במשפט העברי-יד שניה

נחום רקובר

חיבור זה בא לברר את סוגיות השליחות וההרשאה במשפט העברי....

260 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תכנון ורישוי-כרך ב-יד שניה

תכנון ורישוי-כרך ב-יד שניה

סמדר בן דור, אברהם בן עזרא

סוגיות ופסקי דין...

390 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סוגיות בדיני נזיקין-מהדורה 2 -יד שניה

סוגיות בדיני נזיקין-מהדורה 2 -יד שניה

שירלי דגן

ספר זה הוא כלי עזר חשוב בעבודת המשפטן, עורך הדין וכל המתעניין והעוסק בתחומים המשיקים לדיני הנזיקין....

590 ש"ח 300 ש"ח
Sale
בתי משפט מינהליים-יד שניה

בתי משפט מינהליים-יד שניה

אורי גורן

חוק בתי משפט מינהליים, התש"ס-2000 הנו חוק חדש יחסית. דיון בהוראותיו, אשר יבהיר כיצד יש לפרשן וכיצד יש לנהוג בהן, יכול להשתרע על-פני דפים רבים עלי ספר....

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
התיישנות - יד שניה

התיישנות - יד שניה

טל חבקין

זכות השביתה מהווה זכות יסוד בחברה דמוקרטית. באמצעות זכות זו מנסים עובדים המאוגדים במקום עבודה להשיג את דרישותיהם מהמעביד בקשר לתנאי עבודתם. בחיבור זה ...

690 ש"ח 200 ש"ח
Sale
סעדים זמניים ומיידים במשפט העסקי-יד שניה

סעדים זמניים ומיידים במשפט העסקי-יד שניה

יואל פרייליך

סעדים זמניים (צווי מניעה זמניים ואחרים) הם כלים חשובים ורבי השפעה על הסכסוך העסקי והמסחרי. לעתים ההחלטה בבקשה לסעד זמני עשויה להכריע את הכף בסכסוך ולה...

1100 ש"ח 500 ש"ח
Sale
קובץ נוהלי רשום והסדר מקרקעין -יד שניה

קובץ נוהלי רשום והסדר מקרקעין -יד שניה

בר ישראל, בית און

...

450 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מכרזים בישראל בשנת 1995-יד שניה

מכרזים בישראל בשנת 1995-יד שניה

אריה גורמן

...

0 ש"ח 0 ש"ח
Sale
ועדה רפואית ואחוזי נכות-יד שניה

ועדה רפואית ואחוזי נכות-יד שניה

גיא אורטל

עו"ד גיא אורטל שמתמחה בייצוג בפני הועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי פירסם והוציא לאור את סיפרו המהווה מדריך מיוחד למי שנזקק לקביעת אחוזי נכות ...

350 ש"ח 250 ש"ח
Sale
ספרי לימוד לפסיכומטרי - יואל גבע - יד שניה

ספרי לימוד לפסיכומטרי - יואל גבע - יד שניה

יואל גבע

ספר כיתה גישות עבודה יסודות / הסרת חלודה כמותית אנגלית חשיבה כמותית א חשיבה כמותית ב חשיבה מילולית פרקים חזרות...

0 ש"ח 300 ש"ח
Sale
על גבול התמורה-יד שניה

על גבול התמורה-יד שניה

יוסף אחיטוב

מתוך ההקדמה: בספר זה כונסו 23 מאמרים, שרובן פורסמו בעבר, בנוסח מוקדם, בבמות שונות ובעיקר ב"עמודים" בטאון הקיבוץ הדתי. אף שהמארמרים עוסקים בשאלות שונ...

100 ש"ח 88 ש"ח
Sale
אופק חדש בבוררות -מהדורה 1-יד שניה

אופק חדש בבוררות -מהדורה 1-יד שניה

ישראל שמעוני

המחבר פורש לפנינו ידע מקיף ויסודי, הוא משלב בספרו ישן וחדש, חשיבה משפטית עםמ חשיבה עסקית. ההלכות שנפסקו בבתי המשפט בתקופות שונות נסקרות על רקע החידושי...

690 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני רשויות מקומיות-כרך א -יד שניה

דיני רשויות מקומיות-כרך א -יד שניה

אליהו וינוגרד

...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
כינוס נכסים - יד שניה

כינוס נכסים - יד שניה

ישראל גפני, פנחס נרקיס

...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני תכנון ובנייה-2 כרכים -יד שניה

דיני תכנון ובנייה-2 כרכים -יד שניה

שרית דנה, שלום זינגר

ספרם של עורכי הדין שרית דנה ושלום זינגר "דיני תכנון ובנייה", המחזיק שני כרכים, מציג ניתוח מקיף ויסודי של דיני התכנון והבנייה. הספר מניח תשתית תיאורטית...

1450 ש"ח 1230 ש"ח
Sale
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות - מהד 1 - יד שניה

אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות - מהד 1 - יד שניה

עופר שפיר

אגרות והיטלי פיתוח הינם תשלומי חובה המיועדים למימון התקנתן של תשתיות מוניציפליות ושידרוגן: מערכת ביוב, ניקוז, אספקת מים, כבישים ומדרכות ואף שצ"פים. תש...

1400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חובות החלות על הבנקים-כרך ה - יד שניה

חובות החלות על הבנקים-כרך ה - יד שניה

נרקיס, מור

לראשונה ספר המאגד את כל נושא מימוש המשכנתא. בספר מפורט הליך מימוש המשכנתא בהוצאה לפועל ובבתי המשפט, טענות המועלות על ידי הצדדים, הוראות הדין והפסיקה. ...

590 ש"ח 300 ש"ח
Sale
כלכלת נדל

כלכלת נדל"ן בישראל ייזום ומיסוי הלכה למעשה-יד שניה

דורית גבאי

"כלכלת נדל"ן בישראל - ייזום ומיסוי הלכה למעשה" הוא ספר מאת דורית גבאי, שיצא לאור במהדורה פרטית ונמכר בתוך כחצי שנה ליותר מ-1,300 אנשי מקצוע מתחום מיסו...

480 ש"ח 280 ש"ח
Sale
יקחו ממך את הרשיון

יקחו ממך את הרשיון

שמחה ניר

יקחו ממך את הרשיון שמחה ניר עורך דין 300 עמודים. על הצדק והמלחמה בתאונות הדרכים, על הרלבנטיות של האכיפה המשטרתית, שמסתבר לכותב כי ככל שהעבירה חמורה יו...

0 ש"ח 0 ש"ח
Sale
שותפויות - 3 כרכים - יד שניה

שותפויות - 3 כרכים - יד שניה

פנחס נרקיס

שותפות רשומה - שותפות בלתי רשומה...

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תכנון ובניה - 3 אוגדנים - יד שניה

תכנון ובניה - 3 אוגדנים - יד שניה

פנחס נרקיס

סוגיות בדיני רשויות מקומיות...

800 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המשפט הפלילי - יד שניה

המשפט הפלילי - יד שניה

ששי גז, משה רונן

מדריך שימושי לדיני העונשין...

400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני חוזים החלק הכללי לקראת קודיפיקציה-יד שניה

דיני חוזים החלק הכללי לקראת קודיפיקציה-יד שניה

גבריאלה שלו

עשור שנים חלף מאז ראתה אור המהדורה השניה של ספרי דיני חוזים. בשנים אלה התבססו דיני החוזים המקוריים של מדינת ישראל; פסיקת בתי המשפט והכתיבה האקדמית היפ...

875 ש"ח 250 ש"ח
Sale
פסיקת ריבית הצמדה ושיערוך-יד שניה
Sale
מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח-יד שניה

מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח-יד שניה

אבי וינרוט

ספר זה מבוסס על עבודת המ.א של ד"ר אבי וינרוט שנערכה באוניברסיטת בר אילן בהנחיית פרופ' אהרן נמדר. הספר רלבנטי לעמותות, קופות גמל, קופות חולים, אגודות ס...

285 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הוצאה לפועל מעשה והלכה-יד שניה

הוצאה לפועל מעשה והלכה-יד שניה

יוסף ויצמן

הספר מספק הסברים מפורטים בסוגיות יומיומיות המתעוררות בלשכות ההוצאה לפועל, ובין היתר: הדרכים להגשת בקשות לביצוע, הליכי ביצוע מתקדמים, הליכים מיוחדים, ה...

320 ש"ח 256 ש"ח
Sale
דיני מתווך במשפט העברי-יד שניה

דיני מתווך במשפט העברי-יד שניה

שילם ורהפטיג

כולל דיני מתווך במשפט המקומי עניינו של הספר הוא לברר את דיני המתווך הוא הסרסור בלשון התלמוד או הפאטור בלשון השאלות והתשובות....

120 ש"ח 75 ש"ח
Sale
חקר תאונות דרכים-יד שניה

חקר תאונות דרכים-יד שניה

יעקב בשן

כיצד ומדוע מתרחשות תאונות דרכים? כיצד יבחן חוקר התאונות, עורך הדין או השופט את הממצאים ואלו מסקנות יסיק מהם? על שאלות אלה ואחרות משיס ספר זה בנתחו ת...

0 ש"ח 0 ש"ח
Sale
בטחון סוציאלי-2 כרכים-יד שניה

בטחון סוציאלי-2 כרכים-יד שניה

מנחם גולדברג

העוקדן בשני כרכיו מקיף את כל תחומי הביטחון הסוציאלי ובהם: דיני הביטוח הלאומי, כולל חוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, וכן הוראות חוקים נוספים המתייחס...

1150 ש"ח 350 ש"ח
Sale
ראיות – הלכה למעשה חלק א + ב – יד שניה
Sale
הזכות לחינוך - יד שניה

הזכות לחינוך - יד שניה

יורם רבין

הספר "הזכות לחינוך", מאת עו"ד ד"ר יורם רבין, כולל דיון מעמיק ראשוני באחת מזכויות הרווחה החשובות – הזכות לחינוך. הספר כולל דיון מושגי ותיאורטי בז...

385 ש"ח 280 ש"ח
Sale
הוכחת חוב בראי הליך פשיטת הרגל - יד שניה

הוכחת חוב בראי הליך פשיטת הרגל - יד שניה

שלומי נרקיס

בחיבור זה נעסוק בכל הקשור להגשת חוב לנאמן, מתן אורכה להגשת תביעת חוב, ערעור על החלטת הנאמן הדוחה תביעת חוב ועוד נושאים אחרים רבים ומגוונים, הקשורים לת...

698 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני השותפות בישראל - מהדורה 3 מורחבת - יד שניה

דיני השותפות בישראל - מהדורה 3 מורחבת - יד שניה

דוד וצבי פרנקל

מאז צאתה של המהדורה השנייה של הספר לפני שבע שנים, זכו דיני השותפות בישראל לתיקוני חקיקה מהותיים בנוסף לדיונים נרחבים ומעמיקים בבתי המשפט ובבתי הדין לע...

750 ש"ח 637 ש"ח
Sale
חוקי השקעות הון (יד שניה)

חוקי השקעות הון (יד שניה)

אליהו ברלינסקי

...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מס שבח מקרקעין- כרכים- א.ב.ג

מס שבח מקרקעין- כרכים- א.ב.ג

יצחק הדרי

סדרת הספרים על "מיסוי מקרקעין" הופיעה עד כה בשתי מהדורות. המהדורה השנייה כוללת חמישה כרכים (א, ב (שני חלקים), ג ו-ד) שהפכו לספרים המנחים בתחומם. פרק 1...

2500 ש"ח 300 ש"ח
Sale
פטנטים - יד שניה

פטנטים - יד שניה

דניאל פריימן

...

180 ש"ח 75 ש"ח
Sale
זכות היוצרים במקורות היהודיים-יד שניה

זכות היוצרים במקורות היהודיים-יד שניה

נחום רקובר

גניבה ספרותית (פלגיאט) אינה המצאה של ימינו. בניגוד לאומות העולם, שהכירו רק בתקופה מאוחרת יחסית בבעלותו של היוצר על יצירתו, העמידו חכמי ישראל, כבר בתקו...

360 ש"ח 200 ש"ח
Sale
שיקים ללא כיסוי - כרך ב - יד שניה

שיקים ללא כיסוי - כרך ב - יד שניה

יובל אזני

בכרך המונח בפנינו, מייחד המחבר חלק נכבד להליך הערעור ולעילות הביקורת השיפוטית על הסנקציה המינהלית המוטלת על ידי הבנק המסחרי או על ידי בנק ישראל (במקרה...

690 ש"ח 450 ש"ח
Sale
דיני ראיות – הלכה למעשה – 5 כרכים – יד שניה

דיני ראיות – הלכה למעשה – 5 כרכים – יד שניה

מאיר זנטי

הספר מוגש במתכונת על-פיה מופיע הסעיף בחוק או בתקנות, תחתיו הסבר ממצה כולל דברי המומחים, ולאחריו תמציות הפסיקה האמורות....

698 ש"ח 350 ש"ח
Sale
החברה העירונית-ייסוד, התנהלות ומכרזים-יד שניה

החברה העירונית-ייסוד, התנהלות ומכרזים-יד שניה

אהוד גרא

הספר סוקר ומנתח את ההלכות המיוחדות לחברות עירוניות ותאגידי מים וביוב בישראל ומקיף את הנושאים הבאים: ייסוד החברה על ידי הרשות המקומית התנהלותה של ה...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
אגרות והיטלים ברשויות המקומיות-מהדורה 3 - 2 כרכים-יד שניה

אגרות והיטלים ברשויות המקומיות-מהדורה 3 - 2 כרכים-יד שניה

עפר שפיר

מהדורה זו כשתי קודמותיה עוסקת בתחום הסבוך, המורכב ועתיר החשיבות והדמים של תשתיות מוניציפליות ומימונן. לתחום זה נודעות השלכות עמוקות על אורחות חיי תושב...

1400 ש"ח 900 ש"ח
Sale
בוררות דין ונוהל- מהדורה 4 - 2 כרכים-יד שניה

בוררות דין ונוהל- מהדורה 4 - 2 כרכים-יד שניה

סמדר אוטולנגי

ספר הדן בהסכם הבוררות, הצדדים להסכם, ביטול ההסכם ופקיעתו, עיכוב הליכים בבימ"ש בשל הסכם בוררות, הבורר, ניהול הבוררות, פסק הבוררות, ביטול הפסק ועוד....

1680 ש"ח 0 ש"ח
Sale
הנאמן בפשיטת רגל - יד שניה

הנאמן בפשיטת רגל - יד שניה

אבנר קדם

המטרה העיקרית של הליך פשיטת הרגל היא להסדיר את איסוף כל נכסיו של חייב, שאין ביכולתו לפרוע את חובותיו. לאחר איסוף נכסיו, על בית-המשפט לחלק את הכספים שנ...

498 ש"ח 100 ש"ח
Sale
החוק, הפרט ושרותי הרווחה - יד שניה

החוק, הפרט ושרותי הרווחה - יד שניה

דן שניט

הספר דן בהיבטים המשפטיים והמוסריים הנוגעים למכלול תפקידיו של העובד הסוציאלי ולמערכת יחסיו עם המטופלים הנזקקים לסיועם של שירותי הרווחה. בחלק הראשון...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מאזני משפט כרך א (יד שניה)

מאזני משפט כרך א (יד שניה)

מכללת נתניה

...

280 ש"ח 100 ש"ח
Sale
קניין כרך ב - בעלות ושיתוף - יד שניה

קניין כרך ב - בעלות ושיתוף - יד שניה

יהושע ויסמן

רך זה הוא המשכו של הספר דיני קניין: חלק כללי אך הוא עשוי לעמוד גם בפני עצמו. הנושאים הנדונים בכרך זה הם בעלות, בעלות משותפת ובתים משותפים. אם אזכה יבו...

895 ש"ח 500 ש"ח
Sale
דוגמאות כתבי בי דין נזיקין-ביטוח-חלק ב בלבד

דוגמאות כתבי בי דין נזיקין-ביטוח-חלק ב בלבד

אלון לב

לעורך-הדין שעיקר התמחותו בנזיקין וביטוח מציע הספר חיסכון אדיר בזמן העבודה, ויכולת הכשרה מיידית של עובדים. לעורכי דין צעירים (וליתר ציבור עור...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני הלוואות-יד שניה

דיני הלוואות-יד שניה

ויירוט, מדינה

הספר עוסק בשני התחומים העיקריים שבדיני ההלוואות: שיעור הריבית המירבי שאותו רשאים מלווים לגבות ובחובות הגילוי המוטלות עליהם. הספר דן בנסיונות ההתמודדות...

390 ש"ח 100 ש"ח
Sale
 דיני זכויות יוצרים-3 כרכים-יד שניה

דיני זכויות יוצרים-3 כרכים-יד שניה

שרה פריזנטי

דיני זכויות יוצרים אינם רק דיני קניין . בניגוד לנושאי משפט אחרים, דיני הקניין הרוחני ככלל ודיני זכויות יוצרים בפרט, אינם מתוחמים בגבולות גיאוגרפיים.לא...

1800 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני עמותות להלכה ומעשה כרך א+ב - יד שניה

דיני עמותות להלכה ומעשה כרך א+ב - יד שניה

בן ציון גרינברגר, נחמי

יעדו של הספר הוא לנסות ולתת מידע לאותם הגורמים העוסקים במלאכת הקודש של התנדבות ופעילות ציבורית המתבצעת באמצעות העמותות, הן כמנהלים וחברי ועד, הן כחברי...

980 ש"ח 200 ש"ח
Sale
מיסוי מקרקעין-חלק ד

מיסוי מקרקעין-חלק ד

יצחק הדרי

כרך ד' כולל בעיקר את מס הרכישה, שהוא המס השני בחשיבותו אחרי מס השבח, במוטל במכירת מקרקעין הוניים. פרק נרחב מוקדש למס על דירת המגורים ולהבחנה בין דירה ...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
קניין רוחני - יד שניה

קניין רוחני - יד שניה

מאיר דהאן

הקנין הרוחני בעידן המודרני קיבל מימד מיוחד מבחינה כלכלית ומסחרית. ציבור רחב הפועל במגוון תחומים מעוניין לדעת ולהבין את זכויותיו. הספר מתאר את היסודות ...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
משפט ופעולה-מונחי חיוב וקניין במשפט העברי-יד שניה

משפט ופעולה-מונחי חיוב וקניין במשפט העברי-יד שניה

ברכיהו לישפיץ

לספר זה שתי מטרות. ראשית, רוכזו בו מונחים של המשפט העברי, ביחוד בתחומי החיוב והקניין, ורבים מהם הונהרו כאן הן מבחינת בסיסם הלשוני והן מבחינת טיבם המשפ...

180 ש"ח 90 ש"ח
Sale
דיני תעבורה חוק ופסיקה-יד שניה

דיני תעבורה חוק ופסיקה-יד שניה

יעקב בשן

...

690 ש"ח 250 ש"ח
Sale
הוצאה לפועל – 2 כרכים – יד שניה

הוצאה לפועל – 2 כרכים – יד שניה

שירלי דגן

...

490 ש"ח 150 ש"ח
Sale
על הראיות - 4 כרכים - יד שניה

על הראיות - 4 כרכים - יד שניה

יעקב קדמי

עיקרם של הספרים, בהשתקפות החקיקה בהלכה הפסוקה, להבדיל מהצגת החקיקה - לרבות שינויה והתפתחותה - כשלעצמה.    ...

860 ש"ח 700 ש"ח
Sale
משפט המקום - יד שניה

משפט המקום - יד שניה

נחמיה אבנרי

ספר זה עוסק ברשות המקומית כמוסד שלטוני, בחוקי העזר כנורמה משפטית וביחסי הגומלין שבין המעמד החוקתי של השלטון המקומי לבין תוקף סמכות החקיקה שלו. כמוסד ש...

400 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני מכרזים - 8 כרכים - יד שניה

דיני מכרזים - 8 כרכים - יד שניה

שמואל הרציג

1. דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות2. דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים3. דיני מכרזים כרך ג &ndas...

4720 ש"ח 2500 ש"ח
Sale
אופק חדש בבוררות-מהד 3- 2 כרכים - יד שניה

אופק חדש בבוררות-מהד 3- 2 כרכים - יד שניה

ישראל שמעוני

מהדורה מעודכנת ומורחבת לספרים שפורסמו לראשונה בשנת 2009 ובשנת 2014 ואשר צוטטו במאות פסקי דין בכל הערכאות. ספר זה מביא בפני שופטים, עורכי דין, אנשי מק...

1480 ש"ח 1250 ש"ח
Sale
כינוס נכסים הלכה ומעשה-מהדורה 3 - יד שניה

כינוס נכסים הלכה ומעשה-מהדורה 3 - יד שניה

ישראל גפני

ספר זה עוסק בכינוס נכסים, על כל גווניו ומגווניו; חלק עיקרי מוקדש לכינוס נכסים לפי פקודת החברות...

690 ש"ח 430 ש"ח
Sale
ועדות רפואיות מכוח הדינים השונים, סמכויות, סדרי דין וראיות - יד שניה

ועדות רפואיות מכוח הדינים השונים, סמכויות, סדרי דין וראיות - יד שניה

אליעזר פני גיל

כבר ידוע שמוסד ה"וועדה הרפואית" קנה אחיזה בכל תחומי המשפט כגוף "מעין שיפוטי".בספרו החדש היחיד בתחום של אליעזר פני -גיל, עו"ד, נוטריון ומגשר, הוא איחד ...

498 ש"ח 300 ש"ח
Sale
מסות על חוק ומשפט - יד שניה

מסות על חוק ומשפט - יד שניה

אוגוסטו י.לוי

מסות אלו הן ביטוי לחיפוש אחר איזון חדש בין הערכים הקיימים של המשפט במסורת הקדומה ביותר, מאז ראשיתה, לבין הצדדים החדשים שנוצרו בעקבות הדינאמיות שחלה בי...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מישכון זכויות-

מישכון זכויות-

זלצמן, גרוסקופף

ספר זה מוקדש לנושא של מישכון זכויות. יש בו התייחסות למגוון המצבים שבהם הנכס הממושכן הוא זכות אובליגטורית: בין שהמשכון הוא על זכות המגולמת במסמך (כגון ...

980 ש"ח 900 ש"ח
Sale
זכויות יוצרים-יד שניה

זכויות יוצרים-יד שניה

טוני גרינמן

הספר המקיף, המעודכן והשימושי ביותר בנושא זכויות יוצרים בישראל.   המהדורה הראשונה של הספר "זכויות יוצרים" מאת עו"ד טוני גרינמן, שראתה ...

1490 ש"ח 480 ש"ח
Sale
הקודקס המקיף לדיני האגודות השיתופיות כרך ג-יד שניה

הקודקס המקיף לדיני האגודות השיתופיות כרך ג-יד שניה

אבנר קדם

התחום של דיני האגודות השיתופיות קנה לו אחיזה רחבת היקף בתחום דיני התאגידים בכלל. האגודה השיתופית בדומה לחברות ושותפויות לוקחות חלק חשוב בנוף חיי הכלכל...

398 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ביטוח ימי ותביעות-יד שניה

ביטוח ימי ותביעות-יד שניה

חכם אהרון כדורי

...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני אינטרנט במשפט המסחרי-יד שניה

דיני אינטרנט במשפט המסחרי-יד שניה

דרורי,אורלנד,ירקוני,בר

הספר סוקר ומנתח בפירוט את המשפט המסחרי בעולם המקוון , כמו כן את הוראות החוק והפסיקה בארץ ומחוצה לה. הספר כולל מושגי יסוד בתחום האינטרנט השפעתו של עיד...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מבוא לתורת המיסים-יד שניה

מבוא לתורת המיסים-יד שניה

יוסף מ אדרעי

הספר בוחן בצורה מדויקת ונעדרת דעות קדומות את השפעות המס הידועות והבלתי ידועות על התנהגותנו, כגון: הקשר שבין תחרות המסים הבינלאומית בכפר הגלובלי לבין ה...

500 ש"ח 390 ש"ח
Sale
עיונים במשפט עברי ובהלכה-יד שניה

עיונים במשפט עברי ובהלכה-יד שניה

אהרון אנקר, סיני דויטש

זהו קובץ מחקרים פרי עטם של טובי החוקרים בתחום המשפט העברי וההלכה. המאמרים עוסקים בהיבטים מהותיים של המשפט העברי בנושאים שונים (כגון: שליחות, חובות של ...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני התעבורה בישראל-יד שניה

דיני התעבורה בישראל-יד שניה

חיים שלס

...

420 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני עיקולים – 4 כרכים – יד שניה

דיני עיקולים – 4 כרכים – יד שניה

אליעזר בן שלמה

החשיבות שבספר זה שהינו ייחודי ויחיד בנוף הספרות המשפטית המקיף את כל היבטיהם של דיני העיקולים ובכך הוא ספר עזר רב תועלת לכל העוסקים בתחום משפטי זה....

690 ש"ח 0 ש"ח
Sale
עדות המומחה בזירה המשפטית - יד שניה

עדות המומחה בזירה המשפטית - יד שניה

אברהם בן עזרא

הספר מרכז מידע על מומחיות רב-תחומית בנושאי: הנדסה, אדריכלות, רפואה, משפטים, שמאות מקרקעין, דיני משפחה ועוד. הספר חובר על ידי מומחה בעל מוניטין וידע נ...

550 ש"ח 300 ש"ח
Sale
תאגידי מים וביוב - יד שניה

תאגידי מים וביוב - יד שניה

עפר שפיר, נטלי שמואלי מעודי

בימים אלו ראה אור ספרם של עוה"ד עפר שפיר ונטלי שמואלי מעודי בסיועם של עוה"ד אמיר בירנבוים ויעל צוברי – "תאגידי מים וביוב". הספר, המשתרע על למעלה...

800 ש"ח 570 ש"ח
Sale
בוררות בעולם העסקי - יד שניה

בוררות בעולם העסקי - יד שניה

גדעון פישר, אליהו וינוגרד

הספר ”בוררות בעולם העסקי״ נכתב במיוחד עבור המגזר העסקי בישראל, ונועד להעניק, גם למי שאינו בעל הכשרה משפטית, את הכלים ואת המידע המעודכן והמדויק ב...

269 ש"ח 180 ש"ח
Sale
הפטר בפשיטת רגל - יד שניה

הפטר בפשיטת רגל - יד שניה

נבות תל צור

מטרת העבודה להציע פירוש ויישום ראויים לסעיף 67א לפקודה, אשר הוסף בתיקון תשמ"ג, ואשר מסמיך את בית המשפט לתת לחייב הפטר על פי בקשת הכונס הרשמי, אם אין ב...

500 ש"ח 200 ש"ח
Sale
זיקנה ומשפט - יד שניה

זיקנה ומשפט - יד שניה

ישראל דורון

כשאנו מדברים על זיקנה או על תהליך ההזדקנות, ישנם לא מעט הקשרים כמעט מידיים שעולים בדעתנו: מצב גופני, מצב קוגניטיבי, בריאות וחולי, יציאה לגמלאות וביטוח...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
על סדר הדין בפלילים-3 כרכים (יד שניה)

על סדר הדין בפלילים-3 כרכים (יד שניה)

יעקב קדמי

...

600 ש"ח 150 ש"ח
Sale
דיני ניירות ערך חובת הגילוי-יד שניה

דיני ניירות ערך חובת הגילוי-יד שניה

לאה פסרמן יוזפוב

חובת הגילוי היא העיקרון המרכזי של חוק ניירות ערך. ספר זה מנתח עיקרון חשוב זה, לכל פניו והיבטיו. ייחודו של הספר הוא בכך שלצד ניתוח אקדמי של חובת הגילוי...

590 ש"ח 400 ש"ח
Sale
זכויות יוצרים, אמנים ומפיקים-יד שניה

זכויות יוצרים, אמנים ומפיקים-יד שניה

טוני גרינמן

ספר זה נועד לסייע למשפטנים, יוצרים, אמנים, מפיקים ואחרים, המבקשים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בסוגיות משפטיות העולות בתחומי היצירה, האמנות וההפקה. ישו...

490 ש"ח 200 ש"ח
Sale
הקודקס המקיף בדיני האגודות השיתופיות- כרך ב

הקודקס המקיף בדיני האגודות השיתופיות- כרך ב

אבנר קדם

התחום של דיני האגודות השיתופיות קנה לו אחיזה רחבת היקף בתחום דיני התאגידים בכלל. האגודה השיתופית בדומה לחברות ושותפויות לוקחות חלק חשוב בנוף חיי הכלכל...

0 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המחשב וההליך המשפטי ראיות אלקטרוניות וסדרי דין-יד שניה

המחשב וההליך המשפטי ראיות אלקטרוניות וסדרי דין-יד שניה

נמרוד קוזלובסקי

זהו ספר חובה לכל עורכי הדין בישראל אשר בסופו של דבר יעמדו בפני ראיות שמקורן בעולם הדיגיטלי. באופן דומה, כדאי כי השופטים בערכאות השונות יתעמקו בארגומנט...

690 ש"ח 250 ש"ח
Sale
אסמכתא-חיוב וקניין במשפט העברי-יד שניה

אסמכתא-חיוב וקניין במשפט העברי-יד שניה

ברכיהו ליפשיץ

...

375 ש"ח 180 ש"ח
Sale
לקסיקון ביטוח-יד שניה

לקסיקון ביטוח-יד שניה

איתן אבניאון

הספר מבהיר משמעותם של מונחים המשמשים במהלך העסקים. מאחר והסדרי ביטוח נתגבשו במשך מאות שנים נוצרו מונחים בעלי פרשנות מיוחדת, שאינה חופפ את השימוש היום ...

210 ש"ח 100 ש"ח
Sale
לקט פסקי דין במשפטי תעבורה בבימ

לקט פסקי דין במשפטי תעבורה בבימ"ש העליון-יד שניה

שלמה פרידמן

הכותב מבקש לקרב את הציבור הרחב להבנת חוקי התעבורה והלכותיהם ע"י כך שיאפשר לו לעמוד ביתר קלות על המידע רב הערך שנתן לו בית המשפט העליון במשך תקופה ארוכ...

380 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים - יד שניה

דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים - יד שניה

שמואל הרציג

כרך ב עוסק בדין החל על מכרזים מכוח חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ודן בהרחבה בנושאים הבאים: חובת עריכת מכרז פטור ממכרז פומבי הוראות בדבר העדפות מס...

600 ש"ח 350 ש"ח
Sale
בוררות בסכסוכי עבודה: המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים - יד שניה

בוררות בסכסוכי עבודה: המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים - יד שניה

מרדכי מירוני

הספר מתייחס לפעולות המוסד בשנים 1977-1984 ,פרק־זמן קצר יחסית, אך מספיק לצורך הסקת מסקנות על פעילותו של גוף זה, שמקימיו התכוונו ״ להבטיח יחסי עבודה" ת...

380 ש"ח 100 ש"ח
Sale
עיכבון בעת חדלות פרעון - יד שניה

עיכבון בעת חדלות פרעון - יד שניה

אייל כהן

בין הנושאים בספר : זכות העיכבון בפקודת פשיטת הרגל זכות העיכבון כסעד עצמי בעת חדלות פירעון הגדרת נושה מובטח בעיכבון בעת חדלות פירעון העיכבון: מ...

490 ש"ח 300 ש"ח
Sale
ביטחון סוציאלי - יד שניה

ביטחון סוציאלי - יד שניה

רות בן ישראל

...

360 ש"ח 100 ש"ח
Sale
בעלי מניות בחברה-זכויות תביעה ותרופות-יד שניה

בעלי מניות בחברה-זכויות תביעה ותרופות-יד שניה

צפורה כהן

החיבור המקיף והמעמיק ביותר שראה אור בישראל בנושא זכויותיו של בעל המניות בחברה. הכרך הראשון עוסק, בין היתר, באפשרויות התביעה על פי חוק החוזים, כגון: זכ...

498 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני רשויות מקומיות-ניתוח התפתחויות ופסיקה בשנת 2001-יד שניה

דיני רשויות מקומיות-ניתוח התפתחויות ופסיקה בשנת 2001-יד שניה

רענן הר זהב, יחיאל שמיר, ליאור כץ

זהו חיבור משפטי המבקש לתאר את ההתפתחויות המשפטיות בתחום דיני הרשויות המקומיות. מטרתו להביא בפני כל העוסקים בתחום משפטי זה מקבץ עדכונים יישומיים ופרקטי...

595 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני עבודה - 4 כרכים - יד שניה

דיני עבודה - 4 כרכים - יד שניה

רות בן ישראל

דיון מקיף במשפט העבודה בעידן שנות האלפיים מנקודת הראות של המשפט הישראלי, המשפט המשווה והמשפט הבין-לאומי. הספר מקיף את מכלול פניה של מערכת יחסי העבודה....

540 ש"ח 200 ש"ח
Sale
הענישה הפלילית-יד שניה

הענישה הפלילית-יד שניה

יעקב בזק

משפטים-קרימינולוגיה-תיאור כולל של הפינולוגיה של כל סעיפיה-החל ממטרות הענישה וצידוקיה העיוניים ןתכליותיה המדיניים, וכלה בדרכי הענישה למיניהן ולסוגיהן ו...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני זכויות יוצרים- כרך א-יד שניה

דיני זכויות יוצרים- כרך א-יד שניה

שרה פרזנטי

...

690 ש"ח 150 ש"ח
Sale
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט-מהדורה 3-יד שניה

דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט-מהדורה 3-יד שניה

יצחק יערי, דורון תמיר

בספר "דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט" סיכמו המחברים, דורון תמיר ויצחק יערי, את כל הפסיקה הישראלית - בית המשפט העליון (מפ"ד א) ובתי המשפט המחוזיים (מפ"מ ע...

680 ש"ח 580 ש"ח
Sale
חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי-יד שניה

חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי-יד שניה

מנחם אלון

דיני חירות הפרט בדרכי גביית חוב ענינם בדרכים ובאמצעים שבהם מותר לנקוט לשם גביית חוב, במידה שיש בהם משום כפייה נגד גופו או חירותו של החייב, משום ירידה ...

210 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ספר העסקאות בנדל

ספר העסקאות בנדל"ן-יד שניה

אהרן נמדר

העקרונות והיסודות של דיני המיסים החלים על עסקאות במקרקעין בתמציתיות ובמורה ברורה....

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ביטוח כלי רכב סיכוני צד שלישי-יד שניה

ביטוח כלי רכב סיכוני צד שלישי-יד שניה

דניאל פרידמן

...

340 ש"ח 220 ש"ח
Sale
הוצאה לפועל הליכים והלכות-3 אוגדנים - יד שניה
Sale
דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים-2 כרכים-יד שניה

דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים-2 כרכים-יד שניה

שמואל הרציג

כרך ג סוקר בהרחבה מכרזים פרטיים ומכרזים מנהליים כגון: מכרזי החברות העירוניות והכלכליות אגודות שיתופיות שונות ואגודות מים מכרזים של גופים מנהלים ...

750 ש"ח 500 ש"ח
Sale
הספורט בראי המשפט - יד שניה

הספורט בראי המשפט - יד שניה

דרורה פלפל

מגמתו של חוק הספורט, הינה להעביר למוסדות הפנימיים של האיגודים או ההתאחדות את מכלול הסכסוכים הקשורים בספורט לרבות בנושאי שכר, הלנתו ותשלומים אחרים מכח ...

590 ש"ח 200 ש"ח
Sale
מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי - יד שניה

מגמות בדיני ראיות ובסדר הדין הפלילי - יד שניה

ענת הורוויץ, מרדכי קרמינצר

אסופה ראשונה מסוגה בישראל, בעריכת ד"ר ענת הורוויץ ופרופ מרדכי קרמניצר, הכוללת 14 מאמרים, בעברית ובאנגלית, פרי עטם של חוקרים בולטים בתחום דיני הראי...

480 ש"ח 384 ש"ח
Sale
כונס נכסים לפירוק שיתוף במקרקעין בבית המשפט לענייני משפחה-יד שניה

כונס נכסים לפירוק שיתוף במקרקעין בבית המשפט לענייני משפחה-יד שניה

דוד פולק

הספר עוסק בהליכי המינוי של כונס הנכסים וכן שלבי העבודה של כונס הנכסים בתפקידו לסייע לבית המשפט לענייני משפחה לבצע פירוק שיתוף במקרקעין. בספר מתוארים ...

590 ש"ח 300 ש"ח
Sale
ביורוקרטיה כפוליטיקה - יד שניה

ביורוקרטיה כפוליטיקה - יד שניה

דינה זילבר

ביורוקרטיה כפוליטיקה זהו שמו של ספר זה המגלם גם את תמציתו. הספר מתחקה אחר מרחביה המוכרים פחות של המדינה המנהלית בבקשי לחשוף את פניו ואת מאפייניו של המ...

320 ש"ח 250 ש"ח
Sale
פירוש לחוקי יסוד: כנסת - יד שניה

פירוש לחוקי יסוד: כנסת - יד שניה

יצחק זמיר

בעיית החוקה אינה חדלה להטריד את ישראל מאז הקמת המדינה. מן הראוי שלא תחדל להטריד אותנו עד שתפתר, והיא לא תפתר עד שתהיה לנו חוקה, כפי שמקובל אצל אומות ה...

150 ש"ח 128 ש"ח
Sale
עדות ושטרות-יד שניה

עדות ושטרות-יד שניה

מרדכי דוד כהן

עדות מפי כתב ושטרות הוא הנושא העיקרי והמרכזי שבספר זה. אולם, תוך כדי לימוד ומשא ומתן בהלכות אלו, עיון בסוגיות הרבות המפוזרות על פני ים התלמוד, בבלי וי...

280 ש"ח 150 ש"ח
Sale
מיסוי מהנדסים-יד שניה

מיסוי מהנדסים-יד שניה

מנחם כהן, יצחק אילוז

...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
זכויות יוצרים +

זכויות יוצרים +

פנחס נרקיס

...

450 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פטנטים ומדגמים – יד שניה

פטנטים ומדגמים – יד שניה

פנחס נרקיס

...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ביטוח – אוגדן – יד שניה

ביטוח – אוגדן – יד שניה

אלון ברנר

...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
נכסים פטורים מעיקול – הגנה על נכסי החייב בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל-יד שניה

נכסים פטורים מעיקול – הגנה על נכסי החייב בהוצאה לפועל ובפשיטת רגל-יד שניה

פבלו לרנר

ספר זה עניינו אחת הסוגיות החשובות בדיני ההוצאה לפועל ופשיטת הרגל – מהו הרכוש שאין ליטול מהחייב הספר דן בהרחבה בנושאים הבאים : מנגנונים לאכיפ...

590 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז - יד שניה

דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז - יד שניה

שמואל הרציג

כרך ד חלק ראשון כולל ניתוח מפורט של הפגמים בהצעה ועוסק בהרחבה בנושאים הבאים: איחור בהגשת ההצעה (כולה או חלקה) פגמים בחתימה על מסמכי ההצעה פגמים ש...

890 ש"ח 350 ש"ח
Sale
the law of arbitration in israel - יד שניה

the law of arbitration in israel - יד שניה

סמדר אוטולנגי

מאז שפרסמה סמדר אוטולנגי לראשונה את ניתוחה המפורט של חוק הבוררות החדש בישראל בשנת 1970, היא נותרה כמתורגמנת ללא תחרות לדיני הבוררות במדינתה, וכתיאורטי...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
הסוף לחובות-מחייב בהליכי הוצאה לפועל להפטר בהליכי פשיטת רגל - יד שניה

הסוף לחובות-מחייב בהליכי הוצאה לפועל להפטר בהליכי פשיטת רגל - יד שניה

דוד מימון

בספר זה ננסה, מחד ובקיצור, להסביר את הפרוצדורה שיש לנקוט בה כדי להיכנס למסלול של הליך פשיטת הרגל, מאידך, ובהרחבה לעמוד ולהציג את הקריטריונים הנדרשים ע...

410 ש"ח 100 ש"ח
Sale
על הראיות - (3 כרכים) - יד שניה

על הראיות - (3 כרכים) - יד שניה

יעקב קדמי

...

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

עופר גרוסקופף

מחקר זה בוחן את תפקידם של דיני עשיית עושר ולא במשפט במצבי תחרות. חלקו הראשון של הספר , המתמקד בהיבט התאורטי  המופשט של הנושא, מגדיר את המונח "מצב...

350 ש"ח 280 ש"ח
Sale
פשיטת רגל - 5 כרכים - (יד שניה)

פשיטת רגל - 5 כרכים - (יד שניה)

דוד קציר

...

1600 ש"ח 400 ש"ח
Sale
פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשב

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשב"ם) לקהלת-יד שניה

שרה יפת,רוברט ב.סולטרס

הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הבי...

200 ש"ח 140 ש"ח
Sale
מיסוי בינלאומי-יד שניה

מיסוי בינלאומי-יד שניה

ישעיהו זילבר

דין ותכנון מס בישראל...

285 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סימני מסחר + תוס

סימני מסחר + תוס

פנחס נרקיס

...

450 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני ביטוח – מהדורה 1 (2 כרכים)– יד שניה
Sale
אגודות שיתופיות דין ונוהל-יד שניה

אגודות שיתופיות דין ונוהל-יד שניה

סמדר אוטולנגי

ספר הדן בהרחבה באישיות המשפטית של האגודה השיתופית, עקרונות הקואופרציה, החקיקה החלה על אגודות, רשם האגודות, ייסוד האגודה, תקנון האגודה, רשויות האג...

580 ש"ח 450 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף-2 כרכים - יד שניה

דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף-2 כרכים - יד שניה

שמואל הרציג

דיני מכרזים כרך ד חלק שני דן בהרחבה בנושאים הבאים: אי העמידה בתנאי סף בדבר נסיון; הסתמכות על נסיון של גורם שונה מהמציע; היקף הנסיון : כמות, היקף ...

890 ש"ח 500 ש"ח
Sale
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים - יד שניה

היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים - יד שניה

אורית פישמן אפורי

ספר זה עוסק בסוגיות מתחום דיני זכויות יוצרים, והוא מבוסס על החיבור שכתבתי לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. דיני זכויות יוצרי...

685 ש"ח 550 ש"ח
Sale
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל - יד שניה

סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל - יד שניה

שחר קטוביץ

דיני ההוצאה לפועל, מצויים, מזה שנים, בהליכי שינוי מהותיים, שמקורם, בין היתר, בתמורות העיתים ובפסיקה העניפה המצטברת והולכת. אך לאחרונה נחקק חוק ההו...

325 ש"ח 200 ש"ח
Sale
בוררות דין ונוהל -מהדורה 3 - יד שניה

בוררות דין ונוהל -מהדורה 3 - יד שניה

סמדר אוטולנגי

...

1290 ש"ח 100 ש"ח
Sale
על הראיות - (3 כרכים) - יד שניה

על הראיות - (3 כרכים) - יד שניה

יעקב קדמי

...

650 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הקפאת הליכים הלכה למעשה-יד שניה

הקפאת הליכים הלכה למעשה-יד שניה

ורדה אלשיך, גדעון אורבך

במהדורה השנייה, שראתה אור לאחר חמש שנים מאז שפורסמה המהדורה הקודמת, מרחיבים המחברים, מהמובילים בתחום זה, בדינים הסבוכים והמורכבים בתחום של הקפאת ההליכ...

914 ש"ח 350 ש"ח
Sale
המדריך המקיף לחוק הביטוח הלאומי - 4 כרכים - יד שניה

המדריך המקיף לחוק הביטוח הלאומי - 4 כרכים - יד שניה

חנה גוטמן

לראשונה מוגש לציבור הנזקקים לדיני הביטוח הלאומי חיבור מקיף הכולל את חוק הביטוח הלאומי על כל נושאיו. הספר מוגש באורח מיוחד סעיף, הלכות בית-הדין ...

645 ש"ח 300 ש"ח
Sale
הסכם ממון וגירושין אישור וביטול-יד שניה

הסכם ממון וגירושין אישור וביטול-יד שניה

אבישי גריידי

בחיבורי זה אעסוק, בעיקר, בהסכם ממון שנעשה לקראת גירושין ולצורך פירוק התא המשפחתי על שלל נושאיו. זאת לנוכח העובדות הנפוצות, שרובם של הסכמי ממון נערכים ...

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני מקרקעי ישראל-כרך א + ב - יד שניה

דיני מקרקעי ישראל-כרך א + ב - יד שניה

גדעון ויתקון

מבין ראשי הפרקים: פרק 1 זכות הקניין במקרקעי ישראל    פרק 2 הזכויות לפני חוק המקרקעין    ...

1550 ש"ח 900 ש"ח
Sale
תאונת הדרכים-מהדורה 2-יד שניה

תאונת הדרכים-מהדורה 2-יד שניה

אליעזר ריבלין

סדרי דין וחישוב הפיצויים...

850 ש"ח 100 ש"ח
Sale
רכישת חברות - יד שניה

רכישת חברות - יד שניה

ידידיה שטרן

...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל-שומרים-2 כרכים - יד שניה

חוק לישראל-שומרים-2 כרכים - יד שניה

נחום רקובר, ברוך כהנא

שומרים (2 כרכים) - הרב ברוך כהנא (1654 עמודים), הספר ערוך לפי סדר חוק השומרים התשכ"ז-1967 ודן בסוגיות: התנאים ליצירת שמירה, אחריות השומ...

690 ש"ח 380 ש"ח
Sale
מס רכוש - יד שניה

מס רכוש - יד שניה

חוה אברמזון, בורנשטין

...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
שינוי יעוד בקרקע חקלאית-יד שניה

שינוי יעוד בקרקע חקלאית-יד שניה

אהרן נמדר

מטרתו של ספר זה היא להציג לקורא ניתוח משפטי של העסקאות הקשורות בשינוי יעוד של קרקע חקלאית מזוית ראייה של דיני המס....

590 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז - יד שניה

דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז - יד שניה

שמואל הרציג

הספר דן בהרחבה בסוגיות הבאות: היקף חובתה של וועדת המכרזים לערוך בירורים ובדיקות עובדתיות תיקון טעויות סופר בהצעות ע"י וועדת המכרזים בדיקת מסמכים ...

790 ש"ח 350 ש"ח
Sale
חוק זכות יוצרים - יד שניה

חוק זכות יוצרים - יד שניה

תמיר אפורי

ספר זה עוסק בהוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח–2007, אשר החליף את החוק האנגלי משנת 1911 שהיה בתוקף בישראל מימי המנדט הבריטי. הספר מציע לקורא נית...

700 ש"ח 500 ש"ח
Sale
כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל - יד שניה

כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל - יד שניה

מנחם אלון

כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל הוא ספר עיון משפטי-מחקרי מאת השופט פרופסור מנחם אלון (המשנה ה-11 לנשיא בית המשפט העליון), העוסק בד...

280 ש"ח 165 ש"ח
Sale
נטל ההוכחה וחזקות במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי - יד שניה

נטל ההוכחה וחזקות במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי - יד שניה

נתן קנת, חיים קנת

נטל הראיה קובע את מהלכו של המשפט. נטל השכנוע קובע את תוצאת המשפט. משכך ברורה החשיבות היתרה המיוחסת לשאלה מי נושא בנטל השכנוע ומהי מידת ההוכחה הנדרשת מ...

750 ש"ח 300 ש"ח
Sale
פסקי דין תעבורה - יד שניה

פסקי דין תעבורה - יד שניה

ועד מחוז ת"א

...

180 ש"ח 60 ש"ח
Sale
סעדים זמניים: עיקול זמני-יד שניה

סעדים זמניים: עיקול זמני-יד שניה

אבישי אדד

בספר דיון מעמיק ומקיף בנושאים הבאים: סקירה וניתוח של מכלול הסעדים הזמניים; דיון יחודי בשאלת האחריות-הנזיקית, החוזית ומדיני עשיית עושר; תנאי הסף ל...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה - יד שניה

בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה - יד שניה

יעקב שקד

ספרו של השופט יעקב שקד הינו הספר הראשון בישראל העוסק במכלול הסוגיות הנדונות בבית המשפט לעניינים מקומיים. הספר מספק זווית ראיה של ב...

690 ש"ח 350 ש"ח
Sale
בוררות דין ונוהל - יד שניה

בוררות דין ונוהל - יד שניה

סמדר אוטולנגי

...

1200 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חיקוקי הביטוח הלאומי - יד שניה

חיקוקי הביטוח הלאומי - יד שניה

מנחם כהן

ביטוח לאומי הוא אוגדן מקיף הכולל את חוק הביטוח הלאומי, ביטוח בריאות ממלכתי, תקנות גביה, תקנות הביטוח הלאומי, תקנות נפגעי עבודה, חוק הנכים, הסכמים...

460 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני מקרקעין עקרונות והלכות-מהדורה שניה-יד שניה

דיני מקרקעין עקרונות והלכות-מהדורה שניה-יד שניה

מוטי בניאן

מאז יצאה המהדורה הראשונה של הספר, ניתנו מספר פסקי דין חשובים בתחום המקרקעין אשר השפעתם על דיני המקרקעין מרובה, חלק מפסקי הדין המובילים דומים לרעיונות ...

690 ש"ח 400 ש"ח
Sale
רמ

רמ"ח ושס"ה-סוגיות בתאונות עבודה-יד שניה

שאול קובובי

...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
שעבוד נכסי חברה-יד שניה

שעבוד נכסי חברה-יד שניה

שלום לרנר

הספר עוסק בשעבודים שונים על נכסיה של חברה. ההבחנה בסוגיה זו בין שעבוד נכסי יחיד לבין שעבוד נכסי חברה קיימת במשפט המצוי. הדין בישראל נשען בסוגיה ז...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
החזקה במשפט העברי-יד שניה

החזקה במשפט העברי-יד שניה

ז.ורהפטיג

דיני חזקה מסדירים את המצב המשפטי הקיים בעולם הקניינים. בניגוד לדיני החוזים (מכירה, חליפין או מתנה) - שהם החלק הדינאמי של קניינים, הרי דיני חזקה מתייחס...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מיסוי דירות מגורים פרקטיקה והלכה – יד שניה

מיסוי דירות מגורים פרקטיקה והלכה – יד שניה

שי עינת

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מכירת בית מגורים עם זכויות בניה בלתי מנוצלות מס רכישה הפטור במכירת דירת מגורים במסגרת עסקת קומבינציה דירת המגורי...

490 ש"ח 200 ש"ח
Sale
אגודה שיתופית-מילון מונחים ומושגים-יד שניה

אגודה שיתופית-מילון מונחים ומושגים-יד שניה

אילן רונן

הספר מכיל קרוב ל- 1500 ערכים שונים, הקשורים במישרין ובעקיפין להתנהלותה של האגודה השיתופית,על סוגיה השונים כמו: הקיבוץ, הקבוצה, מושב שיתופי, מושב עובדי...

290 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז-יד שניה

דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז-יד שניה

שמואל הרציג

הספר דן בהרחבה בסוגיות הבאות: אומדן וסבירותם של מחירי ההצעות החלטת ועדת המכרזים בדבר הרמת מסך השיקולים לבחירת הזוכה במכרז השוואת ההצעות הכספיות ...

990 ש"ח 350 ש"ח
Sale
המדריך לרישום וניצול פטנטים - יד שניה

המדריך לרישום וניצול פטנטים - יד שניה

דני קרוננברג

מדריך לרישום וניצול פטנטים מציג בפני הקורא את נושא הפטנטים בשפה שאינה שפה משפטית ולכן הוא מתאים לממצייאים, מהנדסים, מנהלים, משקיעים ואנשים ללא רקע משפ...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני אכיפת חיובים - 2 כרכים - יד שניה

דיני אכיפת חיובים - 2 כרכים - יד שניה

גבריאל הלוי

כרך א דן בין היתר בנושאים הבאים: הליכים דיוניים לאכיפת חיובים: בקשות לביצוע חיוב אישי פסוק ביצוע תביעה על סכום קצוב הוצאה לפועל במסלול מזונות ה...

1580 ש"ח 800 ש"ח
Sale
סוגיות בדיני תעבורה-דין וסדרי דין-2 כרכים-יד שניה

סוגיות בדיני תעבורה-דין וסדרי דין-2 כרכים-יד שניה

רבקה בן יששכר שורץ

...

890 ש"ח 500 ש"ח
Sale
דיני חדלות פירעון - מהדורה 2-2 כרכים-יד שניה

דיני חדלות פירעון - מהדורה 2-2 כרכים-יד שניה

דוד האן

תשע שנים לאחר צאת הספר דיני חדלות פירעון מאת פרופ דוד האן, יוצא עתה הספר לאור במהדורה שנייה – מורחבת ומעודכנת. הספר סוקר את ההליכים השונים שנועד...

885 ש"ח 500 ש"ח
Sale
התדיינות אלטרנטיבית לצד בית המשפט - יד שניה

התדיינות אלטרנטיבית לצד בית המשפט - יד שניה

מירב מור

ספר האוצר בחובו תיאוריות שונות שקיימות בנושא פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות, ולצידן דוגמאות מחיי המעשה...

450 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני מקרקעין עקרונות והלכות-מהדורה ראשונה-יד שניה

דיני מקרקעין עקרונות והלכות-מהדורה ראשונה-יד שניה

מוטי בניאן

מטרת ספר זה הינה לדלות מהחוק את הטמון בו ומה ניתן למצוא בו להבנת תכליתו ומיפוי זכויות במקרקעין במדינת ישראל וכן לבניית מסגרת אשר בה נוכל לתת פתרון הול...

590 ש"ח 250 ש"ח
Sale
ניהול פנקסים-יד שניה

ניהול פנקסים-יד שניה

אהרן נמדר

...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
זכויות עובדים בקופות גמל-יד שניה

זכויות עובדים בקופות גמל-יד שניה

חנה הרדוף

"זכויות עובדים בקופות גמל" הוא חיבור מקיף, המנסה לעשות סדר במערכת הסבוכה והמורכבת של תוכניות הגמל. כותרת הספר מטעה מעט, משום שמתעורר רושם שמדובר בקופו...

320 ש"ח 220 ש"ח
Sale
חוזים כרך א - יד שניה

חוזים כרך א - יד שניה

דניאל פרידמן, נילי כהן

...

875 ש"ח 100 ש"ח
Sale
זכויות יוצרים- מהדורה שניה - 2 כרכים - יד שניה

זכויות יוצרים- מהדורה שניה - 2 כרכים - יד שניה

טוני גרינמן

לא מכבר נכנס לתוקפו חוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007, אשר החליף את חוק זכות יוצרים, 1911, ופקודת זכות יוצרים. החוק החדש, שהוא החדיש מב...

1490 ש"ח 1100 ש"ח
Sale
מס הכנסה - כרך א - יד שניה

מס הכנסה - כרך א - יד שניה

אמנון רפאל, דוד אפרתי

ספר זה הוא הכרך השני של העבודה המקיפה בדיני מס הכנסה, שהכרך הראשון שלה ראה אור זה מכבר, והופיע לאחרונה במהדורה שנייה מעודכנת ומורחבת. כרך ב' עוסק בשאל...

300 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פטנטים-דין, פסיקה ומשפט משווה-יד שניה

פטנטים-דין, פסיקה ומשפט משווה-יד שניה

עמיר פרידמן

ההחלטה המהפכנית והחשובה, במסגרת פסק הדין בעניין "סטייט סטריט בנק" פתחה את הדלת בפני סוג חדש של אמצאות מופשטות, עוררה תגובות רבות ברחבי העולם והביאה לה...

790 ש"ח 500 ש"ח
Sale
סעדים בדיני מכרזים - יד שניה

סעדים בדיני מכרזים - יד שניה

שמואל הרציג

הספר עוסק בפן הדיוני של דיני המכרזים. הספר דן בסייגים למתן סעד בדיני מכרזים, בסוגי הסעדים הקיימים ובשיקולים לבחירת הסעד הראוי. נושאים אלה זכו בעבר להת...

890 ש"ח 400 ש"ח
Sale
דיני ההוצאה לפועל - יד שניה

דיני ההוצאה לפועל - יד שניה

חיים רווה

הספר סוקר את חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 והתקנות שהותקנו מכוחו, לרבות ההליכים המתנהלים בפני רשם ההוצאה לפועל לאור תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל ("הרפור...

427 ש"ח 250 ש"ח
Sale
נזק ראייתי במשפט האזרחי והפלילי-יד שניה

נזק ראייתי במשפט האזרחי והפלילי-יד שניה

שלומי נרקיס

...

498 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני רישוי עסקים - יד שניה

דיני רישוי עסקים - יד שניה

שמואל רויטל

עוקדן דיני רישוי עסקים הינו הספר המקיף והמעודכן ביותר בנושא רישוי עסקים בישראל. במוקד הספר עומד חוק רישוי העסקים, כולל התקנות והצווים, כמו כן נידונים ...

500 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי - 2 כרכים - יד שניה

דיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי - 2 כרכים - יד שניה

גבריאל הלוי

לראשונה, ספר יסודי ומקיף הדן בחוק החדש. הספר עוסק במצבי חדלות פירעון של החייב היחיד ושל התאגיד. הספר מעודכן לאור כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכ...

1200 ש"ח 800 ש"ח
Sale
דיני בוררות- יד שניה

דיני בוררות- יד שניה

יואל זוסמן

מהדורה שניה מורחבת כוללת חיקוקים וטפסים מובחרים לשימוש מעשי בהליכי בוררויות...

460 ש"ח 250 ש"ח
Sale
שופט בחברה דמוקרטית - יד שניה

שופט בחברה דמוקרטית - יד שניה

אהרון ברק

מהו תפקידו של שופט - בעיקר שופט בבית המשפט העליון - בחברה דמוקרטית ומהן הדרכים שבאמצעותן הוא מגשים תפקיד זה? לדעת המחבר, שניים הם תפקידיו העיקריים של ...

220 ש"ח 185 ש"ח
Sale
דיני שטרות-מהדורה 3 - יד שניה

דיני שטרות-מהדורה 3 - יד שניה

יואל זוסמן

...

400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סדר הדין במשפט העבודה-יד שניה

סדר הדין במשפט העבודה-יד שניה

יצחק לובוצקי

...

690 ש"ח 400 ש"ח
Sale
פירוק חברות - יד שניה

פירוק חברות - יד שניה

צפורה כהן

ספר זה בוחן את הדין הנוהג בישראל בסוגיות השונות של פירוק חברות, תוך בדיקה השוואתית לשיטות משפט אחרות. מבוא, פירוק מרצון, פירוק בידי בית המשפט, מסת הנ...

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חובות הבנק כלפי לקוחותיו-יד שניה

חובות הבנק כלפי לקוחותיו-יד שניה

גלעד נרקיס, מירב מור

מהדורה מקוצרת של הספר "החובות החלות על הבנקים"....

300 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מס הכנסה - כרך א - יד שניה

מס הכנסה - כרך א - יד שניה

אמנון רפאל

ספר זה הינו, ללא עוררין, החיבור המקיף והמוביל בתחום. כרך א' בסדרה עוסק בסוגיות היסוד של דיני מס הכנסה ובינהן: • ניכוי הוצאות • הגדרת ההכנסה ...

750 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ששון - דיני ביטוח - מהדורה שניה - יד שניה

ששון - דיני ביטוח - מהדורה שניה - יד שניה

מאיר יפרח, רפאלה חרל"פ

...

590 ש"ח 295 ש"ח
Sale
תקנות חובת המכרזים מהלכה למעשה-יד שניה

תקנות חובת המכרזים מהלכה למעשה-יד שניה

עזר צפריר, עידו טוויג

מדובר בספר חובה לעורכי דין, יועצים משפטיים, גופים ציבוריים, חברי ועדות מכרזים וכל העוסקים בתחום המכרזים.אלו הן הסוגיות הנדונות בספר: כללי יסוד בדינ...

450 ש"ח 300 ש"ח
Sale
תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני - יד שניה

תרופות כספיות בהליכי קניין רוחני - יד שניה

יונתן דרורי

סוגיית הפיצוי במסגרת חוקי הקניין הרוחני הינה סוגיה מרכזית, המכתיבה את היקף ההגנה האפקטיבי לזכויות הקניין הרוחני. ספר זה מנסה להתמודד עם קושי זה, ה...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
יוצרים זכויות-קריאות בחוק זכות יוצרים - יד שניה

יוצרים זכויות-קריאות בחוק זכות יוצרים - יד שניה

מיכאל בירהנק, גיא פסח

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, מסמן עידן חדש בדיני זכויות יוצרים בישראל. הספר שלפניכם, יוצרים זכויות, מקבץ יחדיו את מיטב החוקרות והחוקרים בתחום להתמודד...

680 ש"ח 500 ש"ח
Sale
טענת

טענת "פרעתי" בראי חוק ההוצאה לפועל-יד שניה

שלומי נרקיס

הסבר משפטי וניתוח פסקי דין הנוגעים לסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, שעניינו תשלומים או אירועים לאחר מתן פסק הדין. הספר עוסק בסמכות ביה"מ לעומת ראש ההוצאה ל...

398 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני ראיות הלכה למעשה (2 כרכים) יד שניה
Sale
ממעשה פשיטת רגל ועד להכרזתו של החייב כפושט רגל - 2 כרכים - יד שניה

ממעשה פשיטת רגל ועד להכרזתו של החייב כפושט רגל - 2 כרכים - יד שניה

שלומי נרקיס

בחיבור זה סוקר המחבר את כל השלבים הקשורים בהכרזתו של החייב כפושט רגל החל מהגשת הבקשה להכרזת החייב כפושט רגל (המוגשת על-ידי נושה או החייב עצמו) וכלה בה...

398 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני עמותות להלכה ולמעשה-2 כרכים-יד שניה

דיני עמותות להלכה ולמעשה-2 כרכים-יד שניה

בן ציון גרינברגר, נחמיה בן תור

...

750 ש"ח 350 ש"ח
Sale
על הדין בפלילים - 3 כרכים - יד שניה

על הדין בפלילים - 3 כרכים - יד שניה

יעקב קדמי

3 כרכים + 2 השלמות ...

400 ש"ח 150 ש"ח
Sale
קבלן ורוכש דירה-דינים והלכות יד שניה

קבלן ורוכש דירה-דינים והלכות יד שניה

נרקיס,זנטי

תחום היחסים הנרחב שבין הקבלן ורוכשי הדירות מכסה תחומי משפט רבים ומגוונים. שילובם של הדינים וההלכות במערכת יחסים זו הוא שיצר את הצורך בחיבור משפטי זה....

0 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סיום יחסי עבודה-יד שניה

סיום יחסי עבודה-יד שניה

יצחק לובוצקי

הספר מביא לפני הקורא הלכות חדשות, המבוססות על ערכי תום לב והגינות שבין אדם לחברו. הערכים הללו הם "עמוד הענן ועמוד האש שלפני יחסי העבוד...

400 ש"ח 280 ש"ח
Sale
מסירות נפש-יד שניה

מסירות נפש-יד שניה

נחום רקובר

למעשה ההרואי של מסירות נפש ישנם היבטים הלכתיים ומשפטיים. עניינו של החיבור במיוחד בשאלת הקרבת היחיד לשם הצלת הרבים: האם מותר לאדם להקריב את עצמו או את ...

300 ש"ח 180 ש"ח
Sale
בעלי מניות בחברה - יד שניה

בעלי מניות בחברה - יד שניה

ערן רוזמן

חוק החברות משנה את גבולותיו של חופש החוזים במסגרתו פועלת חברה ופועלים בעלי מניותיה. החלק הראשון והעיקרי של הספר מתאר את שינוי הגבולות הללו לעומת הדין...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני שטרות - יד שניה

דיני שטרות - יד שניה

שלום לרנר

חיבור זה מתמקד בדיני השטרות, שבמרכזם פקודת השטרות [נוסח חדש], תשי"ז-1957. עם זאת הוא התחייבות חוזית לשלם סכום כסף, ולכן חלים עליו גם דיני החוזים הכללי...

722 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין הלכה ומעשה-יד שניה

ועדות ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין הלכה ומעשה-יד שניה

איריס מרקוס

חיבור זה עוסק בסדרי הדין של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין. כמו כן, יובאו בחיבור זה דוגמאות להחלטות אשר יצאו תחת ידה של ועדת ערר, בנושאים שונים...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני ביטוח - מהדורה 3 - 2 כרכים - יד שניה

דיני ביטוח - מהדורה 3 - 2 כרכים - יד שניה

ירון אליאס

שבע שנים חלפו מאז ראתה אור המהדורה השניה של ספר זה. המהדורה השלישית של הספר מבקשת לשקף את ההתפתחויות שחלו בשנים אלו בדיני הביטוח. ארבעה גורמים עיקריים...

1890 ש"ח 750 ש"ח
Sale
מתחם ההגנה הקיים והראוי לחוויית משתמש של תוכנות מחשב - יד שניה

מתחם ההגנה הקיים והראוי לחוויית משתמש של תוכנות מחשב - יד שניה

ליאור צרלינג

הספר דן במרחב ההגנה הקיים והראוי לממשקי משתמש של תוכנות מחשב, אולי אחד מהנושאים המרתקים והמורכבים בתחום הקניין הרוחני של תוכנות מחשב. הסיבה למורכבות ה...

235 ש"ח 150 ש"ח
Sale
דיני המכרזים בישראל - יד שניה

דיני המכרזים בישראל - יד שניה

אמיר לוי

הספר מציג תמונה מקיפה על דיני המכרזים בישראל וההליך המכרזי מתחילתו ועד לסיומו. הספר רואה אור בשים לב לרפורמה המקיפה שנערכה בשנים האחרונות בחקיקת חוק ח...

591 ש"ח 350 ש"ח
Sale
תורת דיני הראיות-4 כרכים-יד שניה

תורת דיני הראיות-4 כרכים-יד שניה

גבריאל הלוי

הסדרה תורת דיני הראיות מאת פרופסור גבריאל הלוי היא הסדרה המקיפה היחידה בישראל בתחום דיני הראיות. הסדרה כוללת דיון מעמיק בכל הסוגיות בדיני הראיות ...

3560 ש"ח 1600 ש"ח
Sale
מורה דרך לקבלת הפטר בפשיטת רגל - יד שניה

מורה דרך לקבלת הפטר בפשיטת רגל - יד שניה

אבנר קדם

יוזמות חדשות בדיני פשיטת הרגל מייצרות קו חדש במגמות בתי-המשפט בסוגיית ההפטר. במקביל למגמות החדשות הכוללות את האפשרות לקבלת הפטר במסגרת ההוצאה לפועל )ת...

895 ש"ח 250 ש"ח
Sale
תורת הגבייה - יד שניה

תורת הגבייה - יד שניה

בועז נחמד

לראשונה בישראל מוגש בשפה קולחת, מקצועית ורהוטה, ספר העוסק ביסודות המתקדמים ביותר של עולם הגבייה. הספר "תורת הגבייה" נכתב בעבור אנשי עסקים, מנכ"לים, בק...

360 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני זכויות יוצרים - 3 כרכים - יד שניה

דיני זכויות יוצרים - 3 כרכים - יד שניה

שרה פריזנטי

כרך שלישי: שער נוסף באנגלית: COPYRIGHT AND NEIGHBOURING RIGHTS בכרך זה מובאים היסודות של זכות יוצרים, תולדות זכות היוצרים בישראל ובארצות...

1800 ש"ח 300 ש"ח
Sale
משפט הירושה בארץ ובעולם - 4 כרכים (יד שניה)

משפט הירושה בארץ ובעולם - 4 כרכים (יד שניה)

אלמליח,סמארלי,ארנסט

...

1200 ש"ח 200 ש"ח
Sale
משפט המלוכה בישראל-יד שניה

משפט המלוכה בישראל-יד שניה

שמעון פדרבוש

בירורי הלכות מדיניות וחברתיות לאור שאלות זמננו, בעיות של דמוקרטיה וכלכלה ופתרונן לאור ההלכה...

140 ש"ח 80 ש"ח
Sale
הלוואות חוץ בנקאיות - יד שניה

הלוואות חוץ בנקאיות - יד שניה

גלעד נרקיס, ורד שיידמן

בספר זה בחנו את הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות והמטרות העומדות מאחוריהן, הן בטווח הקצר של הענקת הגנה ללווה, אשר דרך כלל מצוי בעמדת נחיתות, והן ב...

590 ש"ח 200 ש"ח
Sale
מוניטין-מהותו,הוכחתו,חישובו ומיסויו-יד שניה

מוניטין-מהותו,הוכחתו,חישובו ומיסויו-יד שניה

פנחס נרקיס

המוניטין מבטאים את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו - מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק. העסק בעל המו...

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
קניין רוחני - חקיקה - יד שניה

קניין רוחני - חקיקה - יד שניה

ניבה אלקין קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח

דיני הקניין הרוחני זוכים בעשור האחרון לתשומת לב מרכזית....

100 ש"ח 0 ש"ח
Sale
ביטוח חבויות בישראל - יד שניה

ביטוח חבויות בישראל - יד שניה

יעקב קיהל

ספר מקצועי הדן בהרחבה בתנאי הפוליסה לביטוח חבויות, כיסויים וחריגהם, ביטוח אחריות מקצועית, אחריות המוצר, חבות מעבידים, הטיפול בתביעות, ה...

490 ש"ח 450 ש"ח
Sale
סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים - יד שניה

סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים - יד שניה

שושנה גביש

הספר דן בסוגיות שונות בדיני מכרזים ציבוריים, מסכם ומנתח לפרטים את ההלכות העיקריות בדיני מכרזים ציבוריים שנפסקו מאז קום המדינה בבית המשפט הגבוה לצדק וב...

390 ש"ח 200 ש"ח
Sale
הסדרי נושים - יד שניה

הסדרי נושים - יד שניה

שלומי נרקיס

בהליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק חברה, הליכי הבראה והסדרים אחרים בחברות "פאזל" מקיף המתייחס לנושא הבוער של "הסדרי נושים", מהותו ואת תחומי חדלות ה...

498 ש"ח 360 ש"ח
Sale
דיני ראיות -א + ב - יד שניה

דיני ראיות -א + ב - יד שניה

יניב ואקי

הספר שופך אור על עקרונות היסוד של דיני הראיות. הוא פורש בפני הקורא תמונה מלאה ומפורטת של דיני הראיות בישראל, והוא כולל התייחסות לדיני הראיות בכל תחומי...

1400 ש"ח 800 ש"ח
Sale
דיני חדלות פירעון - יד שניה

דיני חדלות פירעון - יד שניה

דוד האן

"דיני חדלון פירעון עוסק בדיני חדלות הפירעון בישראל, מאז החקיקה המנדטורית, עבור במשבר העולמי שפרץ בשנת 2008 וזליגתו לחברות המובילות במשק הישראלי, תיקונ...

880 ש"ח 200 ש"ח
Sale
כונס נכסים בדיני החברות – יד שניה

כונס נכסים בדיני החברות – יד שניה

אליעזר וולובסקי

חובות הכונס, נוגעות בשני תחומים עיקריים, התחום האחד הוא חובות מינהלתיות, והשני, חובות התנהגותיות מתוקף תפקידו כבעל תפקיד הממונה על-ידי בית-המשפט. להלן...

413 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מזונות ילדים - יד שניה

מזונות ילדים - יד שניה

גריידי-שלם

...

790 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דמי מפתח - יד שניה

דמי מפתח - יד שניה

עמירם חרלף

...

160 ש"ח 100 ש"ח
Sale
גופים מעין שפוטיים - יד שניה

גופים מעין שפוטיים - יד שניה

ישראל שמעוני

ספרו של ד"ר ישראל שמעוני "גופים מעין-שפוטיים – שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה" (2016), מציג ניתוח מקיף ויסודי של היטלי השבחה ותביעות...

750 ש"ח 500 ש"ח
Sale
עבודה חברה ומשפט, כרך ח, יב, יג

עבודה חברה ומשפט, כרך ח, יב, יג

גיא מונדלק

המחיר ל-3 הכרכים השנתון "עבודה חברה ומשפט" עוסק בנושאים הקשורים לשוק העבודה ולמדינת הרווחה. הדיון בנושאים אלה מאיר היבטים תאורטיים ומעשיים בסוגיות הח...

380 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ביטוח רכוש בישראל - יד שניה

ביטוח רכוש בישראל - יד שניה

יעקב קיהל

...

400 ש"ח 200 ש"ח
Sale
ההגנה על זכויות יוצרים באינטרנט - יד שניה

ההגנה על זכויות יוצרים באינטרנט - יד שניה

רחל אלקלעי

הספר עוסק באחת התופעות החברתיות, התרבותיות והמשפטיות החשובות ביותר שאירעו באינטרנט בתחילת המאה ה-21. ההתפתחות הטכנולוגית באינטרנט והעובדה שהאינטר...

390 ש"ח 220 ש"ח
Sale
העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים - יד שניה

העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים - יד שניה

אורן שבת

במרכזו של ספר זה נידונים, לצד מגוון מעניין של סוגיות, מספר נושאים רחבים המהווים את ליבת הליטיגציה בתחום המכרזים הציבוריים: סדרי הדין המסדירים את בירור...

790 ש"ח 600 ש"ח
Sale
דיני ראיות - ג + ד - יד שניה

דיני ראיות - ג + ד - יד שניה

יניב ואקי

הכרך השלישי עוסק בכלל הפוסל עדות שמועה וחריגיו הרבים, כגון: אמרה שנאמרה בעת ביצוע עבירה, אמרת קורבן של מעשה אלימות, אמרת חוץ של עד, אמרות נפטרים ונעדר...

1400 ש"ח 800 ש"ח
Sale
הבית המשותף-יד שניה

הבית המשותף-יד שניה

פנחס נרקיס

הבית המשותף מאת פנחס נרקיס עורך דין בספרו זה המיועד להאיר את נושא הבית המשותף לא רק לאנשי מקצוע אלא אף לכל בעל דירה ומי שעניין לו בבית המשותף. כתוב בש...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המעמד האישי בישראל-יד שניה

המעמד האישי בישראל-יד שניה

משה זילברג

ספרו המונומנטאלי של פרופ משה זילברג, שופט בית המשפט העליון, "המעמד האישי בישראל", יצא לאור לפני חמישים ושבע שנים. דרכם של ספרי-משפט שהשנים נותנים בהם ...

350 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פיצויים בשל נזק גוף-מהד

פיצויים בשל נזק גוף-מהד

דוד קציר

...

700 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דירקטורים ונושאי משרה בחברה-יד שניה

דירקטורים ונושאי משרה בחברה-יד שניה

יוסף גרוס

השאלות הקשורות בדירקטורים ובנושאי משרה אחרים בחברה, הפכו בשנים האחרונות למרכז ההתעניינות של דיני החברות בעולם כולו. רפורמות מרחיקות לכת מבוצעות במערך ...

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני הממונות בתלמוד-יד שניה

דיני הממונות בתלמוד-יד שניה

שלום אלבק

פרקי הספר מבארים את עקרונות היסוד של המשפט הפרטי בתלמוד, מבהירים את מושגיו ומגלים את יחס העקרונות זה לזה כשיטה שלימה ומערכת אחת יחידה.בתוך כך מתבארים ...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תניות פטור בחוזים-יד שניה

תניות פטור בחוזים-יד שניה

גבריאלה שלו

תניות הפטור בחוזים הינן תופעה חדשה, המציבה קשיים עיוניים ומעשיים בפני המשפט. הספר בולן את תוקפן של תניות פטור על רקע שתי שיטות משפט: הישראלית והאנגלי...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הבנקים חבותם המקצועית-יד שניה

הבנקים חבותם המקצועית-יד שניה

אברהם זר

חיבור זה מטרתו לרכז ולהבליט הן את חובות הבנקים כלפי לקוחותיהם וכלפי צדדים שלישיים והן חובות הלקוחות כלפי הבנקים על מנת לעמוד על המשמר ולנקוט בצעדי זני...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המס והקניין - יד שניה

המס והקניין - יד שניה

דותן ברוך

החיבור מתמקד ביחס שבין זכות הקניין, כפי שהיא זכתה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו לבין דיני המס...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
האינטרנט והמשפט המסחרי המקוון - יד שניה

האינטרנט והמשפט המסחרי המקוון - יד שניה

יהונתן בר שדה

המחבר מגיש מבוא כללי לאינטרנט, דן בהרחבה בחוזים האלקטרוניים, ברשיונות האלקטרוניים המקוונים, בסמכות השיפוט המקומית, בהבטחת הנתונים האלקטרוניים ופרטיות ...

690 ש"ח 250 ש"ח
Sale
תאונות פח ושיבוב רכב - יד שניה

תאונות פח ושיבוב רכב - יד שניה

עדי סומך

השימוש ברכב מנועי, הפך לחלק בלתי נפרד מחיינו במאה ה-21 עד כי נדמה שלא ניתן לדמיין הכיצד התמודד המין האנושי לפני למעלה מ-100 שנים עם תלאות היום, טרם שי...

585 ש"ח 480 ש"ח
Sale
דיני מכרזים הלכה ומעשה - יד שניה

דיני מכרזים הלכה ומעשה - יד שניה

פנחס נרקיס

...

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הקפאת הליכים הלכה למעשה-יד שניה

הקפאת הליכים הלכה למעשה-יד שניה

ורדה אלשיך, גדעון אורבך

...

900 ש"ח 200 ש"ח
Sale
השפיטה בעניינים מינהליים-יד שניה

השפיטה בעניינים מינהליים-יד שניה

יצחק זמיר

דעה רווחת היא כי בית-המשפט הגבוה לצדק הוא בית-המשפט המינהלי של ישראל, כלומר, כי עניינים מינהליים, שבמרכזם סכסוך ביו האזרח לבין רשות מינהלית, מצויים בס...

360 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ניהול נדל

ניהול נדל"ן-יד שניה

מאיר דלברי

...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים-יד שניה

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים-יד שניה

שמואל ילינק

מיהו נפגע בתאונת דרכים? מה יחשב כתאונת דרכים? מה נחשב כלי רכב? כיצד מחשבים את גובה הפיצויים? מי זכאי לקבל תשלום תכוף? האמנם נהיגה ללא ביטוח שוללת תמיד...

150 ש"ח 80 ש"ח
Sale
הזכות למידע אודות החברה-יד שניה

הזכות למידע אודות החברה-יד שניה

יורם דנציגר

ספר זה, המנתח בהרחבה את הוראות פקודת החברות, את הוראות חוק החברות ואת הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו, נועד לשמש משפטנים, עורכי-דין, רואי...

300 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תולדות המשפט העברי בתקופת התלמוד-יד שניה

תולדות המשפט העברי בתקופת התלמוד-יד שניה

אשר גולאק

תקנות כלליות בעניני קרקעות ועבודת האדמה, שעורי קרקעות וסוגיהן, שרידי דיני גאולת קרקעות, מכירת קרקעות, חזקת השנים, אריסות, שעבודים...

450 ש"ח 320 ש"ח
Sale
בנקאות:זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים – יד שניה

בנקאות:זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים – יד שניה

ארי סירקין

ספרו של עו"ד ארי סירקין מנתח בהרחבה את ההלכות בסוגיות רבות ומגוונות בתחום הבנקאות יחסי בנק, לקוח, ערב וצדדים שלישיים....

400 ש"ח 320 ש"ח
Sale
ישראל והשוק האירופי המאוחד - יד שניה

ישראל והשוק האירופי המאוחד - יד שניה

נעמי אסיא

היבטים עסקיים ומשפטיים בדיני הקהילה ומוסדותיה  כללי מסחר, טכנולוגיה וקנין רוחני...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פטור במכירת דירת מגורים-יד שניה

פטור במכירת דירת מגורים-יד שניה

מנחם כהן

ספר זה סוקר בפני הקורא את הדין העדכני בכל הנוגע למיסוי עסקאות מכר של דירות מגורים. הספר כולל דוגמאות רבות, וכן החלטות מיסוי וחוזרים של רשות מס שבח...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חיקויים מסחריים בישראל - יד שניה

חיקויים מסחריים בישראל - יד שניה

יעקב וחנה קלדרון

ספרם של חנה ויעקב קלדרון עוסק בהגנה על המוניטין מהסוג האחרון. מוניטין כאלה הם התגלמות של קניין רוחני. הגנה (חלקית) מוקנית למוניטין כאלה באמצעות העוולה...

790 ש"ח 250 ש"ח
Sale
מכרזים- 2 כרכים - יד שניה

מכרזים- 2 כרכים - יד שניה

עומר דקל

פרסום חיבורו המקיף של ד״ר עומר דקל, הפורש בפנינו יריעה רחבה של תורת המכרזים, הינו בגדר ציון דרך בעל חשיבות בתחום המכרזים. דיני המכרזים בישראל הינם מעי...

1800 ש"ח 900 ש"ח
Sale
התיאוריה של דיני הראיות - יד שניה

התיאוריה של דיני הראיות - יד שניה

דורון מנשה

הספר כולל שני חלקים: הראשון מציג סוגיות שעולות באשר לעימות בין שתי עמדות בדיני הראיות: גישת חופש ההוכחה, שתומכת במתן שיקול דעת רחב כפי האפשר לבית המשפ...

290 ש"ח 250 ש"ח
Sale
מכר דירות ליקויי בנייה והבטחת זכויות הרוכשים - יד שניה

מכר דירות ליקויי בנייה והבטחת זכויות הרוכשים - יד שניה

אביחי ורדי

הספר מקיף ומעמיק, והוא פורש את המצב המשפטי בסוגיות המתעוררות תדיר ברכישת דירה או נכס נדל"ן אחר, לרבות בכל הקשור במערכת היחסים בין רוכש דירה – קב...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פינוי ובינוי-יד שניה

פינוי ובינוי-יד שניה

אהרן נמדר

ספר משפטי הדן בהסדר הקנייני, ההסדר התכנוני, פטור ממס שבח, מיסוי יחידה אחרת, מיסוי היחידה החלופית, פטור ממע"מ וכו.....

620 ש"ח 400 ש"ח
Sale
לשון הרע - יד שניה

לשון הרע - יד שניה

יונה יהב

עיקרו של הספר - אוסף כללים ועקרונות שגובשו בפסקי דין המתייחסים לחוק איסור לשון הרע תשכ"ה-1965. מן הראוי  לציין שלא כל סעיפי החוק נדונו עד כה בפסק...

150 ש"ח 100 ש"ח
Sale
עקרון ההתאמה בקיום חוזים-יד שניה

עקרון ההתאמה בקיום חוזים-יד שניה

איל זמיר

עקרון ההתאמה והדינים הנגזרים ממנו מהווים נקודת מפגש בין אחדות מהבעיות השכיחות ביותר בפרקטיקה של דיני החוזים, ובין אחדות מהסוגיות המעניינות ביותר בתיאו...

690 ש"ח 250 ש"ח
Sale
ערכי משפט ויהדות-יד שניה

ערכי משפט ויהדות-יד שניה

זאב פלק

ערכי משפט ויהדות מאת פרופסור זאב פלק לקראת פילוסופיה של ההלכה הספר כולל ערכים ודינים, דין ורצון, דין ושלום, דין ויציבות, דין וצדק, יחיד וציבור, תהליך ...

100 ש"ח 95 ש"ח
Sale
דיני עבודה המדריך המלא - יד שניה

דיני עבודה המדריך המלא - יד שניה

הילה פורת

ערוך לפי נושאים (פיצויי פיטורים, עבודת נשים, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, עיקול שכר, ניכוי חוב משכר, חופש העיסוק, סיום יחסי עבודה, הטרדה מינית, דמי...

450 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני שטרות - מהדורה 5 - יד שניה

דיני שטרות - מהדורה 5 - יד שניה

יואל זוסמן

...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק החברות החדש-מהדורה 4-יד שניה

חוק החברות החדש-מהדורה 4-יד שניה

יוסף גרוס

...

850 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מערכת המס בעסקאות נדל

מערכת המס בעסקאות נדל"ן-יד שניה

אהרן נמדר

הספיר מציג את העקרונות והיסודות של דיני המיסים החלים על עסקאות במקרקעין בתמצתיות ובצורה ברורה...

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ביוטכנולגיה משפט ומסחר - יד שניה

ביוטכנולגיה משפט ומסחר - יד שניה

דורון א.בראש

הספר סוקר תחומים והתפתחויות בענף, על תחומי המחקר שלהם והכיוונים העתידיים של ההתפתחויות הטכנולוגיות - מגנטיקה דרך ביוחקלאות וננוטכנולוגיה ועד פרוטאומיק...

884 ש"ח 500 ש"ח
Sale
ביטוח ימי ותביעות - יד שניה

ביטוח ימי ותביעות - יד שניה

כדורי חכם אהרון

עו״ד כדורי חכם -אהרון הוא מחבר ספר ״ביטוח ימי ותביעות״ שראה אור בשש מהדורות והמהווה את ה"תנך" של הביטוח הימי בישראל שנעזרים בו אנשי ביטוח, עורכי דין, ...

600 ש"ח 400 ש"ח
Sale
תנאי סף במכרזים ציבוריים-יד שניה

תנאי סף במכרזים ציבוריים-יד שניה

עופר ינקוביץ

...

720 ש"ח 350 ש"ח
Sale
תורת דיני הראיות כרך ג - יד שניה

תורת דיני הראיות כרך ג - יד שניה

גבריאל הלוי

כרך ג עוסק בין היתר בנושאים הבאים : קבילות הודאות במישור האזרחי, במישור הפלילי ובמישור האזרחי; הודאה חופשית ומרצון (סעיף 12 לפקודת הראיות); ראיות ב...

600 ש"ח 400 ש"ח
Sale
עתירות אסירים -יד שניה

עתירות אסירים -יד שניה

דוד בר אופיר

פרקי הספר:אסירים בטחוניים;אסירי עולם;חופשות;סדרי דין;סרבני גט;עבודות שירות;עבודות אסירים בעת מאסרם;עברייני מין;שיקום אסירים;תנאי מאסר....

250 ש"ח 200 ש"ח
Sale
מעצר ושחרור-יד שנייה

מעצר ושחרור-יד שנייה

דוד ליבאי

...

460 ש"ח 200 ש"ח
Sale
הזכויות הדיוניות וסד

הזכויות הדיוניות וסד"א+תוס

משה קשת

הגשת ההוראות הכלליות של סדרי הדין, החלים על משפטים אזרחיים, היא מטרת ספר זה. הוא נועד לשרת את עורך הדין בעבודתו היומיומית כמו גם את המעוניין ללמוד את ...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
רישום ועסקאות מקרקעין-יד שניה

רישום ועסקאות מקרקעין-יד שניה

אליהו כהן

...

490 ש"ח 250 ש"ח
Sale
הגנת אשם תורם בדיני חוזים-יד שניה

הגנת אשם תורם בדיני חוזים-יד שניה

אריאל פורת

הספר עוסק בהגדרת האשם התורם, מקומו במשפט, הנוהג ורקעו ההיסטורי. ההגנה הזו עומדת למפר חוזה אשר אמור להיות הנפגע, תרם, או אחראי לנזק או להפרה. אשם תורם ...

580 ש"ח 250 ש"ח
Sale
ספר בר-ניב-לקט מאמרים בדיני עבודה-יד שניה

ספר בר-ניב-לקט מאמרים בדיני עבודה-יד שניה

מבחר עורכים

לקט מאמרים בדיני עבודה...

400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני שטרות-מהדורה 6-יד שניה

דיני שטרות-מהדורה 6-יד שניה

יואל זוסמן

...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הרמת מסך - 3 כרכים– יד שניה

הרמת מסך - 3 כרכים– יד שניה

איריס כהנא קסטנר

...

690 ש"ח 200 ש"ח
Sale
עקרונות דיני המיסים - יד שניה

עקרונות דיני המיסים - יד שניה

יוסף גרוס

...

400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
קניין רוחני בעבודה:תיאוריה, מעשה ומשפט משווה - יד שניה

קניין רוחני בעבודה:תיאוריה, מעשה ומשפט משווה - יד שניה

שלומית יניסקי רביד

ספר זה דן בשאלה מי זכאי לזכויות קניין רוחני ביצירות ובהמצאות שנוצרו על ידי עובדים במקום עבודתם. הרוב המכריע של הממציאים והיוצרים בעולם המערבי הינם עוב...

480 ש"ח 350 ש"ח
Sale
מדריך מעשי לביטוח עסקי (רכוש ואחריות) - יד שניה

מדריך מעשי לביטוח עסקי (רכוש ואחריות) - יד שניה

אורי אורלנד

המדריך כולל יותר מ-300 עמודים של חומר מקצועי-לימודי, והוא כולל הסברים בלשון בהירה על ביטוחי רכוש ואחריות בכלל, וכן ניתוח שיטתי של פוליסות ביטוח רבות. ...

300 ש"ח 150 ש"ח
Sale
תורת דיני הראיות כרך ב - יד שניה

תורת דיני הראיות כרך ב - יד שניה

גבריאל הלוי

כרך ב של הסדרה תורת דיני הראיות דן בהרחבה בנושאים הבאים: חקירת עדים בבית משפט חקירה ראשית חקירה נגדית הדרכת עדים סדרי העדה קבילות הודעות הכלל...

600 ש"ח 400 ש"ח
Sale
גירושין- בית דין או בית משפט? - יד שניה
Sale
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות-יד שניה

עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות-יד שניה

ברכיהו ליפשיץ

הכל מכירם בקיומה של הבחנה בין עובד לבין קבלן, על אף שאי אפשר להצביע במדוייק על מה שיוצר הבחנה זו: "כמעט בלתי אפשרי הוא להגדיר את ההבחנה הגדרה מדוייקת....

140 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הליכי מחיקה על הסף-יד שניה

הליכי מחיקה על הסף-יד שניה

ח. לב

...

690 ש"ח 0 ש"ח
Sale
 קניין-חלק א

קניין-חלק א

יהושע ויסמן

חלפו למעלה משלושים שנה מאז החילותי להורות את המקצוע דיני קניין באוניברסיטאות שבארץ (בירושלים, בתל אביב ובבר אילן) ועדיין מנקר בי הספק שמא מוקדם מידי ל...

480 ש"ח 350 ש"ח
Sale
תביעות נזיקין סביבתיות-יד שניה

תביעות נזיקין סביבתיות-יד שניה

בועז שנור

זיהומים סביבתיים הם מראה שכיח בישראל. צפיפותה הרבה של המדינה, התיעוש הגובר והתחבורה המתפתחת, יחד עם סדר יום לאומי שבו הסביבה נדחקת לשוליים, הביאו למצב...

400 ש"ח 300 ש"ח
Sale
חוזי רשות בישראל-יד שניה

חוזי רשות בישראל-יד שניה

גבריאלה שלו

ספרה של פרופ גבריאלה שלו על "חוזי רשות בישראל" עוסק בעיקר בחוזים לריכשת מוצרים או שרותים ע"י המדינה. המחברת קוראת להם חוזי רשות. חוזים כאלו היו קיימים...

550 ש"ח 100 ש"ח
Sale
רמ

רמ"ח ושס"ה-סוגיות בדיני עבודה-יד שניה

שאול קובובי

ספר חשובבמשפט הביטחון הסוציאלי, הדן בסוגיות מתחום הביטוח מפני פגיעות בעבודה. תכליתו של ענף זה היא לפצות עובד הנפגע בתאונת עבודה, כך שאם אותו עובד אינו...

250 ש"ח 200 ש"ח
Sale
סדר הדין בבית הדין הרבני-3 כרכים – יד שניה

סדר הדין בבית הדין הרבני-3 כרכים – יד שניה

אליאב שוחטמן

החיבור מבוסס על מקורותיו הקלסיים של המשפט העברי מחד גיסא, ועל פסיקת בתי הדין הרבניים בישראל בעשרות השנים האחרונות מאידך גיסא. מדובר במאות פסקי דין, רו...

936 ש"ח 700 ש"ח
Sale
דיני חברות - יד שניה

דיני חברות - יד שניה

משה קשת

...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
בנקאות הלכה ומעשה- 2 כרכים – יד שניה

בנקאות הלכה ומעשה- 2 כרכים – יד שניה

פנחס נרקיס

...

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מיסוי פנסיוני - יד שניה

מיסוי פנסיוני - יד שניה

ברוך כחלון

הספר דן בהיבטי המיסוי הפנסיוני בישראל. בספר יש סקירה מקיפה של הנושאים הקשורים למיסוי פנסיוני. במקביל יש סקירה של ההנחיות וההוראות המקצועיות של רשות המ...

490 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני מדגמים ועיצוב תעשייתי - יד שניה

דיני מדגמים ועיצוב תעשייתי - יד שניה

דרורי, ויז נסקי-אורלנד

יותר מ- 90 שנים עברו מאז שפקודת המדגמים והפטנטים, 1924 נכנסה לתוקף ועד שתזכיר חוק המדגמים, התשע"ג-2013 הונח על שולחן הכנסת. 90 שנים שבהן לא נכתב ולו ס...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הדין האישי בישראל-מהדורה 2-יד שניה

הדין האישי בישראל-מהדורה 2-יד שניה

מנשה שאוה

ספר משפטי הדן בהיקף הדין האישי, אופן הפעלתו של הדין הזר/הדין הדתי, נישואין אזרחיים, נישואי תערובת, זכויות בנישואין בטלים, סמכות בי...

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני ראיות - חלק ראשון - יד שניה

דיני ראיות - חלק ראשון - יד שניה

אליהו הרנון

...

890 ש"ח 100 ש"ח
Sale
יסודות והלכות בדיני מקרקעין - כרך א - יד שניה

יסודות והלכות בדיני מקרקעין - כרך א - יד שניה

אריה אייזנשטיין

כרך א - המירשם ופעולות במקרקעין  ...

780 ש"ח 250 ש"ח
Sale
לשון הרע - יד שניה

לשון הרע - יד שניה

יונה יהב

...

210 ש"ח 100 ש"ח
Sale
האחריות החוזית של רשויות המינהל-יד שניה

האחריות החוזית של רשויות המינהל-יד שניה

דפנה ברק

זהו ספרה הראשון של ברק-ארז. הוא עוסק בפעילות עסקית של רשויות בהתייחס לאחריות החוזית שלהן. הספר עוסק בתפקידם הכפול של חוזים של רשויות מנהליות כאמצעי שמ...

595 ש"ח 100 ש"ח
Sale
שנתון משפט העבודה-כרך א-יד שניה

שנתון משפט העבודה-כרך א-יד שניה

רות בן ישראל

...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המשפט העברי - 3 כרכים

המשפט העברי - 3 כרכים

מנחם אלון

המחבר מעלה תאור חי וער של גופי עניינים מתחומיה השונים של ההלכה, ובכללם דרך פתרונן של בעיות רבות שהתעוררו עם התמורות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות הן ב...

750 ש"ח 400 ש"ח
Sale
התאגדות ומיסוי של מלכ

התאגדות ומיסוי של מלכ"רים ומוסדות ציבור הלכה ומעשה-יד שניה

רפאל האפט

מטרת הספר היא להעמיד לרשות אלה הנוטלים חלק במצוות הפעילות הציבורית (עובדים בשכר, מתנדבים ובעלי עניין בנושא) מבוא מקיף ויישומי לסוגיות הקשורות במבנה המ...

490 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני מחשבים-הלכה למעשה - יד שניה

דיני מחשבים-הלכה למעשה - יד שניה

נעמי אסיא

הספר מציע אינפורמציה משפטית איכותית הנוגעת לתחום המחשבים: קניין רוחני, חוזים, הגנה פטנטית, חוק המחשבים, אחריות ספק שירותי מידע ו"באג 2000"...

450 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני ביטוח - יד שניה

דיני ביטוח - יד שניה

רחל לויתן

...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני ראיות - חלק א+ב- יד שניה

דיני ראיות - חלק א+ב- יד שניה

אליהו הרנון

...

560 ש"ח 380 ש"ח
Sale
המעמד האישי חיקוקים ופסיקה- יד שניה

המעמד האישי חיקוקים ופסיקה- יד שניה

עמוס זמיר

...

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מסות במשפט אזרחי-ספר זיכרון לגד טדסקי-יד שניה

מסות במשפט אזרחי-ספר זיכרון לגד טדסקי-יד שניה

אנגלרד,ברק,ראבילו,שלו

בספר זה אנו מבקשים להציב יד ושם למורנו הדגול פרופסור גד טדסקי ז"ל. אסופת המאמרים היא ביטוי להערכתנו ולהוקרתנו את המנוח, כאדם וכחם – משפט. דמותו ...

320 ש"ח 100 ש"ח
Sale
קניין - כרכים א-ד-יד שניה

קניין - כרכים א-ד-יד שניה

מיגל דויטש

כרר א כולל ארבעה שערים: יסודותיו של דיני הקניין קניין וחוקה זכות הבעלות והגנת הקניין שיתוף ובתים משותפים כרך א של הסדרה עוסק בהרחבה בסוגיות הבאות...

1380 ש"ח 1200 ש"ח
Sale
ריקושטים כלכליים-יד שניה

ריקושטים כלכליים-יד שניה

רונן פרי

"ריקושט כלכלי של נזק פיזי" – הוא נזק כלכלי טהור, שנגרם לתובע עקב פגיעה רשלנית בגופו או ברכושו של צד שלישי או ברכוש שאין לו בעלים. שאלת האחריות ב...

400 ש"ח 250 ש"ח
Sale
מילון למונחי הבנקאות ושוק ההון-יד שניה

מילון למונחי הבנקאות ושוק ההון-יד שניה

האקדמיה ללשון העברית

...

98 ש"ח 50 ש"ח
Sale
שנתון משפט העבודה - כרך ז-יד שניה

שנתון משפט העבודה - כרך ז-יד שניה

רות בן ישראל

...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מחקרים במשפט רומי - יד שניה

מחקרים במשפט רומי - יד שניה

ראובן ירון

מתוך ההקדמה: קובץ זה מורכב משורה של מחקרים, שרובם פורסמו לראשונה בכתבי עת שונים, בשפה האנגלית, הם הופיעו על פני תקופה של כעשר שנים אולם יותר ממחציתם ...

380 ש"ח 100 ש"ח
Sale
רפורמות מס - יד שניה

רפורמות מס - יד שניה

דוד גליקסברג

מחקר זה מתמקד בשלוש רפורמות מס מרכזיות שהתרחשו בתקופות 1975, 1986, 2003. המחקר יכלול מאמרים בנושאים רוחביים בתחום מיסוי רווחי ההון, המיסוי הבינלאומי ...

590 ש"ח 250 ש"ח
Sale
עולם הפטנטים - יד שניה

עולם הפטנטים - יד שניה

כפיר לוצאטו

ספר זה איננו אוסף של חוקים, איננו ספר לימוד ואיננו פרשנות לפסקי דין של בתי המשפט בעולם. אך יש בו מעט מכל אלה - במידה הנחוצה לקורא כדי להבין עולם הפטנט...

600 ש"ח 350 ש"ח
Sale
המדריך הישראלי לפנסיה ולביטוח - יד שניה

המדריך הישראלי לפנסיה ולביטוח - יד שניה

יובל שילוני

האם כדאי לעקוף את חברות הביטוח ולחסוך ל"פנסיה פרטית" על־ידי צבירת הון? האם בקרן הפנסיה שלי כדאי לבחור במסלול הבסיסי, שהוא מן הסתם ממוצע ומתאים לכולם?...

84 ש"ח 50 ש"ח
Sale
דיני חברות-(3 כרכים)-יד שניה

דיני חברות-(3 כרכים)-יד שניה

יוסף כהן

בכרך א - יידונו נושאים בסיסיים וראשוניים בדיני החברות, כגון האישיות המשפטית הנפרדת והרמת המסך, מבנה ההון של החברה, דיני יזמים, מסמכי היסוד של החברה, ו...

2070 ש"ח 300 ש"ח
Sale
המשפחה בישראל בין קודש לחול-יד שניה

המשפחה בישראל בין קודש לחול-יד שניה

אריאל רוזן צבי

דיני משפחה בישראל נבדלים מענפי משפט אחרים מבחינת מקורות הדין המהותי, וערכאת השיפוט, הנקבעים בהתאם להשתייכות הדתית של המתדיינים. ישנה גם חקיקה אזר...

500 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ספר ויסמן-מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן-יד שניה

ספר ויסמן-מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן-יד שניה

שלום לרנר,דפנה לוינסון

ספר זה נכתב לכבודו של פרופסור יהושע ויסמן, ומוקדש לו בהוקרה רבה ובאהבה, עם פרישתו לגמלאות. לעיתים נדירות ניתן לזהות תחום משפטי-אקדמי שלם במדינה כלשה...

400 ש"ח 250 ש"ח
Sale
צווי עשה בדיני לשון הרע - יד שניה

צווי עשה בדיני לשון הרע - יד שניה

אלעד פלד

ספר זה מגולל הצעה מקיפה לעריכת רפורמה במערך התרופות בדיני לשון הרע הישראליים. לפי ההצעה יוכתר כברירת המחדל התרופתית בדיני לשון הרע צו עשה, המורה לנתבע...

400 ש"ח 250 ש"ח
Sale
דיני הפיטורים בישראל – יד שניה

דיני הפיטורים בישראל – יד שניה

משה ויסמן

מבין פרקי הספר: הודעה מוקדמת, התפטרות כדין פיטורין, התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה, נסיבות אחרות שביחסי עבודה, זכאות לפיצויי פיטורין, פיטורין ש...

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: השבת אבדה - יד שניה

חוק לישראל: השבת אבדה - יד שניה

נחום רקובר, מיכאל וידודה

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי ד"ר מיכאל ויגודה, והוא עוסק בדיני השבת אבדה לפי סדר חוק השבת אבדה, התשל"ג-1973. בין הנושאים הנידונים בספר: חובת...

290 ש"ח 200 ש"ח
Sale
מיסוי עסקאות חליפין-תאוריה, עסקאות קומבינציה והלוואות ללא ריבית - יד שניה

מיסוי עסקאות חליפין-תאוריה, עסקאות קומבינציה והלוואות ללא ריבית - יד שניה

דוד אלקינס

הספר דן בהרחבה בנושאים הבאים: ההכנסה בעסקת חליפין: זיהוי; כימות; סיווג הוצאות בעסקת חליפין: ההכרה בקיומן; התרתן בניכוי חזקת השקילות: היישום הכללי...

390 ש"ח 295 ש"ח
Sale
סימני מסחר - יד שניה

סימני מסחר - יד שניה

עמיר פרידמן

הספר מנתח בצורה מעמיקה ויסודית את תורת סימני המסחר, מהותם של סימני המסחר, חשיבותם המסחרית, ההגנה המוקנית כתוצאה מרישום סימן המסחר, ניהול תובענות בגין ...

990 ש"ח 200 ש"ח
Sale
ביטוח נפגעי תאונות דרכים - יד שניה

ביטוח נפגעי תאונות דרכים - יד שניה

פנחס גולדשטיין

...

290 ש"ח 250 ש"ח
Sale
דיני בנקאות חובת האמון הבנקאית-יד שניה

דיני בנקאות חובת האמון הבנקאית-יד שניה

רות פלאטו שנער

הספר בוחן לעומקה את חובת האמון הבנקאית, תוך כדי דיון בסוגיות שונות בתחום דיני הבנקאות. הספר נחלק לשני שערים. השער הראשון עוסק בחובת האמון הבנקאית כנוש...

600 ש"ח 350 ש"ח
Sale
נישואין וגירושין מחוץ למדינה-יד שניה

נישואין וגירושין מחוץ למדינה-יד שניה

אביגדור לבונטין

...

0 ש"ח 0 ש"ח
Sale
חובות החלות על הבנקים - כרך א - יד שניה

חובות החלות על הבנקים - כרך א - יד שניה

גלעד נרקיס, מירב מור

כרך זה הנו הכרך הראשון והמוביל מבין סדרת הספרים שראתה אור בשנים האחרונות. כיום פסקי דין רבים העוסקים בתחום הבנקאות מצטטים ספר זה ואין כמעט משרד עורכי ...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
לשון הרע הדין המצוי והרצוי-יד שניה

לשון הרע הדין המצוי והרצוי-יד שניה

גנאים, קרמניצר,שנור

בספר זה עומדים המחברים על כל צדדיה של תופעת לשון הרע ושל דרכי הטיפול המשפטי בה, מתוך ניסיון לגבש הצעת חקיקה שתחליף את חוק איסור לשון הרע הקיים. אז ימ...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
שימוש חורג במקרקעין-יד שניה

שימוש חורג במקרקעין-יד שניה

אסף רנצלר

...

600 ש"ח 400 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים:חוק חוזה קבלנות-יד שניה

פירוש לחוק החוזים:חוק חוזה קבלנות-יד שניה

ג.טדסקי

חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974, חל על אחדים מהחוזים המסחריים והצרכניים החשובים והשכיחים ביותר, כמו בנייה, הובלה, תיווך, מתן שירותים מקצועיים וביצוע מלאכו...

585 ש"ח 250 ש"ח
Sale
דיני עבודה הלכה למעשה-יד שניה

דיני עבודה הלכה למעשה-יד שניה

תמיר קדמי

ספר המיועד לעורכי דין, רואי חשבון, מנהלי כ"א, מנכ"לים, מנהלי כספים, חשבי שכר, עובדים וכל מי שעוסק בתחום העבודה המציג בהרחבה את ההלכות באלפי סוגיות בדי...

730 ש"ח 400 ש"ח
Sale
חוק לישראל: שליחות - יד שניה

חוק לישראל: שליחות - יד שניה

נחום רקובר, מיגאל ויגודה, חיים צפרי

"שלוחו של אדם כמותו" פעולה ללא הרשאה • חריגת השליח מן ההרשאה נאמנות וחובות השליח • שליחות נסתרת סיום השליחות וסייגים לסיום שליחות מִ שנה &bu...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מקלטי מס בעולם - יד שניה

מקלטי מס בעולם - יד שניה

קרוליין דוגארט

ספר זה מיועד בראש ובראשונה לאיש העסקים שאינו מומחה למיסוי, ולא נחסכו מאמצים כדי להציג את הנושאים הנידונים בו - ויהיו מפותלים ביותר - באורח מובן וקריא....

400 ש"ח 250 ש"ח
Sale
ביטוח רכב מנועי - יד שניה

ביטוח רכב מנועי - יד שניה

דניאל פרידמן

פרקים ראשיים: מבוא רחב, היקף חובת היבטוח, הוראות המעבר בחוק, תחולת הוראות הפוליסה כלפי צד שלישי, פוליסות בטלות, פוליסות ניתנות לביטול, הצהרה, תביעה מצ...

595 ש"ח 400 ש"ח
Sale
דיני הבראת חברות - יד שניה

דיני הבראת חברות - יד שניה

יחיאל בהט

...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ענייני משפחה בעידן בית המשפט- יד שניה

ענייני משפחה בעידן בית המשפט- יד שניה

עפרה דרור

סיפרה של עו"ד עופרה דרור הוא חסכני בתחום פירוט סדרי הדין ומקדיש לכך מקום מועט ביותר ואין בו למרבה הצער כדי להנחות את המתדיין, את בעל הדין או את עורך ד...

600 ש"ח 100 ש"ח
Sale
צווי מניעה-חלק כללי+חלק ב - יד שניה

צווי מניעה-חלק כללי+חלק ב - יד שניה

אליהו וינוגרד

צווי–מניעה תופסים מקום חשוב בין הסעדים האזרחיים, והם מבין הנפוצים והמבוקשים ביותר בבתי המשפט. תורת צווי–המניעה התפתחה במשך עשרות שנות השפי...

800 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מורה דרך לתביעות לשון הרע-יד שניה

מורה דרך לתביעות לשון הרע-יד שניה

שלומי וינברג

תחום לשון הרע תפס בשנים האחרונות מקום של כבוד במשפט הנזיקין בפרט ובשדה המשפט האזרחי בכלל. במובן הזה, התפתחות המרשתת, כמו גם השינויים המשמעותיים שקרמו ...

598 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני הפקעת מקרקעין-מהדורה 5-יד שניה

דיני הפקעת מקרקעין-מהדורה 5-יד שניה

אריה קמר

...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים: המתנה-יד שניה

פירוש לחוק החוזים: המתנה-יד שניה

א"מ ראבילו

...

690 ש"ח 480 ש"ח
Sale
אשראים דוקומנטריים - יד שניה

אשראים דוקומנטריים - יד שניה

שוש מ.ששון, מאיר יפרח, אורלי שנקר

ספר זה דן בנושאי מכתב האשראי הדוקומנטרי ומכתב האשראי לערבות ("ערבות בנקאית אוטונומית") מן ההיבט המשפטי והמסחרי מחד גיסא, ומן ההיבט המעשי והעיוני, מאיד...

280 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: שכירות ושאילה - יד שניה

חוק לישראל: שכירות ושאילה - יד שניה

נחום רקובר, מיכאל ויגודה

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי ד"ר מיכאל ויגודה, והוא עוסק בדיני השכירות והשאילה לפי סדר חוק השכירות והשאילה התשל"א-1971.בין הנושאים הנידונים ב...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
זהירות חוקרי מס הכנסה בפעולה-יד שניה

זהירות חוקרי מס הכנסה בפעולה-יד שניה

נח דוידוביץ

זהירות חוקרי מס הכנסה בפעולה מאת נח דוידוביץ הכל על מס-הכנסה ודרכי פעולת הסוכנים בלשים -חוקרים-מלשינון וכ'ו. ...

280 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סוגיות משפטיות בדיני ייבוא מקביל - יד שניה

סוגיות משפטיות בדיני ייבוא מקביל - יד שניה

סער גרשוני

במאה שבה הפך העולם לכפר גלובלי עצום, בו מציאות הסחר וחוקי המסחר הכתובים ושאינם כתובים משתנים כהרף עין לצד הקדמה הטכנולוגית, תחום הייבוא המקביל צבר תאו...

270 ש"ח 240 ש"ח
Sale
מס שבח מקרקעין-כרך א-(בסיס המס)-יד שניה

מס שבח מקרקעין-כרך א-(בסיס המס)-יד שניה

אהרון נמדר

חלק זה מטפל ביסודות ובעקרונות של חוק מיסוי מקרקעין. ענינו של חלק זה במכירת זכות במקרקעין ובפעולה באיגוד מקרקעין, ואילו חלקו השני של הספר עוסק בשאלות ה...

690 ש"ח 150 ש"ח
Sale
מורה דרך בעסקאות תמ

מורה דרך בעסקאות תמ"א 38 - 2 כרכים-יד שניה

אברהם ללום

מורה דרך בעסקאות תמ"א 38 עוטף את המסרים הנדרשים לצורך קידום פרוייקטים המבוססים על תוכנית מתאר ארצית הידועה כתמ"א 38...

795 ש"ח 300 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים:ביטוח-כרך ראשון-יד שניה

פירוש לחוק החוזים:ביטוח-כרך ראשון-יד שניה

שחר ולר

חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 מסדיר את היחסים בין הצדדים לחוזה ביטוח. החוק עוסק במהות ההתקשרות בין הצדדים, במיהות הזכאים ךתגמולי ביטוח, בהיקף חבותה של ה...

690 ש"ח 450 ש"ח
Sale
הקודקס המקיף של דיני העבודה במשפט בישראל-6 כרכים-יד שניה

הקודקס המקיף של דיני העבודה במשפט בישראל-6 כרכים-יד שניה

רן תואר

תחום דיני העבודה הינו מן התחומים המשפטיים הסבוכים בהיותו חולש על מערכות היחסים המורכבות בין מרבית העובדים והמעסיקים במדינת ישראל.  מערכת זו הינה...

1500 ש"ח 500 ש"ח
Sale
חוק הבנקאות (רישוי) - יד שניה

חוק הבנקאות (רישוי) - יד שניה

יחיאל בהט

החיבור הנוכחי מנסה לפרש את חוק הרישוי, תוך ניסיון לקשר בין הוראותיו, שנבנו לעתים טלאי על טלאי, ובין הפרקטיקה שנתגבשה, לרבות בהוראות המפקח על הבנקים...

290 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: נזיקין - יד שניה

חוק לישראל: נזיקין - יד שניה

נחום רקובר, אברהם שיינפלד

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי הרב אברהם שינפלד, והוא עוסק בדיני הנזיקין לפי סדר פקודת הנזיקין. בין הנושאים הנידונים בספר: קטן שהזיק. אחריות ה...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הרפורמה במיסוי בינלאומי - יד שניה

הרפורמה במיסוי בינלאומי - יד שניה

אברהם אלתר, אורי כליף

בשנים האחרונות גברה המשמעות המיוחסת בעולם המודרני לנושא המיסוי הבינלאומי. הנושא חשוב גם לישראלים רבים המקיימים פעילות מסחרית בחו"ל. תיקון מס 132 לפקוד...

400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סימני מסחר - 2 כרכים - יד שניה

סימני מסחר - 2 כרכים - יד שניה

עמיר פרידמן

דיני סימני המסחר השתנו בצורה ניכרת מאז החל השימוש הראשון הידוע בהיסטוריה האנושית בסימנים לצורכי בידול ועד לתקופה המודרנית, שבה לסימני המסחר תפקידים רב...

1290 ש"ח 900 ש"ח
Sale
מס שבח מקרקעין-כרך ב (חישוב המס ותשלומו)-יד שניה

מס שבח מקרקעין-כרך ב (חישוב המס ותשלומו)-יד שניה

אהרון נמדר

חלק זה עוסק בבעיות הפרוצדורליות של המס - נושאים שיש להם חשיבות פרקטית בחיי היום יום. מלבד הדיון בחישוב המס חלק זה עוסק גם באדמיניסטרציה של המס, הגשת ש...

690 ש"ח 150 ש"ח
Sale
גירושין איך יוצאים מזה ואיך לא נכנסים לזה-יד שניה

גירושין איך יוצאים מזה ואיך לא נכנסים לזה-יד שניה

בועז קראוס

הספר הינו בור סוד, שבו יוכל המתעניין למצוא - בצורה תמציתית, ברורה ובהירה - את מה שקשור בדיני המשפחה והירושה....

160 ש"ח 90 ש"ח
Sale
פיצויים לנפגעי תאונות מה

פיצויים לנפגעי תאונות מה

יצחק אנגלרד

...

900 ש"ח 500 ש"ח
Sale
עילות פינוי וסעד מן הצדק-מהדורה 2-יד שניה

עילות פינוי וסעד מן הצדק-מהדורה 2-יד שניה

דוד בר אופיר

...

100 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים: שומרים-יד שניה

פירוש לחוק החוזים: שומרים-יד שניה

שירלי רנר

...

690 ש"ח 380 ש"ח
Sale
דיני עבודה - 3 כרכים - יד שניה

דיני עבודה - 3 כרכים - יד שניה

מנחם גולדברג, מנחם פלו

...

1495 ש"ח 700 ש"ח
Sale
הערובות להבטחת פירעון חובות - יד שניה

הערובות להבטחת פירעון חובות - יד שניה

א.קורדובה

ספר משפטי הדן בתורת הערובות; חיובים שניתן להבטיח ע"י ערובות; ערובות חפציות; ערובות אישיות כערובה; מעין ערובות; גביי...

475 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

חוק לישראל: עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

נחום רקובר, יהונתן בלס

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי הרב יהונתן בלס, והוא עוסק בדינים הקשורים לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979. ...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מס ערך מוסף נוהלי מע

מס ערך מוסף נוהלי מע"מ-יד שניה

רויטל בן ארוש, יוסי שפט

בספר זה נערכו נוהלי מע"מ (תאמ"ו) שפורסמו לציבור, וכן שולבו בהם הוראות הפרשנות שפורסמו על ידי אגף המכס ומע"מ, גם שלא במסגרת הוראות התאמ"ו, וזאת על פי ש...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני עיצובים ומדגמים-מהדורה 2 - יד שניה

דיני עיצובים ומדגמים-מהדורה 2 - יד שניה

יונתן דרורי, יונתן וירזנסקי-אורלנד

הספר דיני עיצובים ומדגמים (מהדורה שנייה) נכתב על ידי יונתן דרורי ויותם וירז'נסקי אורלנד, המדובר בספר ייחודי ומקיף אודות דיני העיצובים והמדגמים והעיצוב...

690 ש"ח 580 ש"ח
Sale
מג

מג"לה

גד פרומקין

מֶגֶלֶּה בטורקית: mecelle, בשמו המלא בערבית ובטורקית עותמאנית -مجلة الأحكام العدلية מגלת אלאחכּאם אלעדליה - ספר ההוראות ...

680 ש"ח 800 ש"ח
Sale
דיני מכר דירות ליקויי בנייה והבטחת זכויות הרוכשים-יד שניה

דיני מכר דירות ליקויי בנייה והבטחת זכויות הרוכשים-יד שניה

אביחי נ.ורדי

ספר זה נועד לפרוש בפני בעלי המקצוע העוסקים בתחום זה, ובכללם עורכי דין, שמאים אדריכלים וכדומה, את המצב המשפטי בסוגיות המתעוררות תדיר ברכישת דירות מגורי...

590 ש"ח 250 ש"ח
Sale
חוזים פרידמן נילי כהן 4 כרכים

חוזים פרידמן נילי כהן 4 כרכים

פרידמן כהן

מאגר חוזים בנושאים שונים, כמו: יחסי עובד מעביד, דיני תאגידים, הסכם יעוץ, הסכם הלוואה, הסכם שכירות, הסכם למכירת רכב, כתב התחייבות לשמירת סודיות, הסכם ב...

3000 ש"ח 1700 ש"ח
Sale
יחסי עובד מעביד - יד שניה

יחסי עובד מעביד - יד שניה

אוסנת רובוביץ ברכש

במרכזו של ספר זה מצויות סוגיות העולות מקיום יחסי עובד מעביד, תוך התייחסות לפסיקה הקיימת בכל סוגיה וסוגיה....

690 ש"ח 350 ש"ח
Sale
ריבית - יד שניה

ריבית - יד שניה

אברהם וינרוט

הספר עוסק בריבית הסכמית, בעיקר בין בנקים לאנשים פרטיים, ובכלל זה נוגע לחוק הריבית ולשיעורי הריבית המקסימליים המותרים לגביה, בעסקאות מכר בתשלומים ועסקא...

358 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: נאמנות בנכסים-יד שניה

חוק לישראל: נאמנות בנכסים-יד שניה

נחום רקובר, ירון אונגר

נאמן שהופקדו בידיו נכסים במטרה שיפעל בהם לטובתו של אחר - מהן חובותיו ומהן זכויותיו?הנאמנות מוגדרת בחוק הנאמנות כזיקה של אדם לנכס. הגדרה רחבה זו מחילה ...

400 ש"ח 200 ש"ח
Sale
הכנסות והוצאות בלתי חוקיות בדיני מיסים - יד שניה

הכנסות והוצאות בלתי חוקיות בדיני מיסים - יד שניה

ניצה אורצקי

תוכן עניינים:  מבוא: הכנסה ממקורות בלתי-חוקיים העיגון המשפטי למיסוי של הכנסה בלתי-חוקית קושי בהגדרת הכנסה בלתי חוקית.  הוגנות מיסוי עביר...

390 ש"ח 200 ש"ח
Sale
קניין רוחני-עיונים בינתחומיים - יד שניה

קניין רוחני-עיונים בינתחומיים - יד שניה

מרים מרקוביץ ביטון, ליאור זמר

עד לפני מספר עשורים נתפס תחום הקניין הרוחני כתחום צדדי, בלתי עצמאי במשפט הנסמך על דיני הקניין. ואולם, בשנים האחרונות חל שינוי מהותי. תחום הקניין הרוחנ...

350 ש"ח 250 ש"ח
Sale
סדר הדין בבית הדין לעבודה-יד שניה

סדר הדין בבית הדין לעבודה-יד שניה

יצחק לובוצקי

הגישה לבתי הדין לעבודה הפכה בשנים האחרונות קשה מבעבר, עם הגדילה בהיקף התביעות המוגשות מדי שנה בשנה. סדרי הדין המיוחדים לבתי הדין לעבודה עברו שינויים ר...

580 ש"ח 100 ש"ח
Sale
רשלנות רפואית ביהדות ובישראל-יד שניה

רשלנות רפואית ביהדות ובישראל-יד שניה

אמנון כרמי, עמירם שגיב

בספרנו נציג את הרעיונות והדעות הרווחים במשפט העברי במה שנוגע לאחריותו של הרופא לנזקים שנגרמו לחולה במהלך הטיפול הרפואי. ננסה להראות כי התחיקה הרפואית....

280 ש"ח 100 ש"ח
Sale
התאגדות ומיסוי של עמותות, מוסדות ציבור ומלכ

התאגדות ומיסוי של עמותות, מוסדות ציבור ומלכ"רים-יד שניה

רפאל האפט

מטרת הספר היא להעמיד לרשות אלה הנוטלים חלק במצוות הפעילות הציבורית מבוא מקיף ויישומי לסוגיות הקשורות במבנה המשפטי של מוסדות ללא כוונת רווח ובמסגרות המ...

490 ש"ח 300 ש"ח
Sale
פקודת השטרות בראי ההליך האזרחי - יד שניה

פקודת השטרות בראי ההליך האזרחי - יד שניה

שלומי נרקיס, איריס מרקוס

ספר פרקטי וייחודי העוסק בניתוח משפטי ותיאורטי של פקודת השטרות. הספר כולל הסברים מפורטים תוך ניתוח פסקי דין שונים הקשורים לפקודת השטרות. הספר מצוטט בפס...

498 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: שיתוף נכסים - יד שניה

חוק לישראל: שיתוף נכסים - יד שניה

נחום רקובר

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" עוסק בדיני שותפות בנכסים - מקרקעין ומיטלטלין.הספר מכיל 346 עמודים....

360 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דו

דו"חות תיאום אינפלציוניים - יד שניה

יחזקאל פלומין, איתן צחור

בספר זה ננסה להסביר ולהדגים כיצד ימלא "נישום זכאי" את הדוחות שעליו להגיש לשלטונות מס הכנסה בגין הכנסותיו כמתחייב מהוראות מס הכנסה וחוק המיסוי בתנאי אי...

280 ש"ח 100 ש"ח
Sale
היטל השבחה - יד שניה

היטל השבחה - יד שניה

אהרון נמדר

...

480 ש"ח 200 ש"ח
Sale
הנחיות מינהליות-יד שניה

הנחיות מינהליות-יד שניה

יואב דותן

...

491 ש"ח 200 ש"ח
Sale
סילוק יד במקרקעין-2 אוגדנים-יד שניה

סילוק יד במקרקעין-2 אוגדנים-יד שניה

יגאל מלצר, שלומי נרקיס

בחיבור זה בחנו המחברים את מסלולם ודרכן של תביעות לסילוק יד ופינוי מנקודת המבט של מהות הזכות המשפטית הנוגעת למקרקעין שמכוחה נבנתה עילת התביעה של תובע ל...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אמצעי תשלום כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי - יד שניה

אמצעי תשלום כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי - יד שניה

גיל בריצמן

ספר זה מיועד להציג בפני הקורא את הבסיס העסקי של הסדר תשלום באמצעות כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי, להציג ניתוח כלכלי של שוק אמצעי תשלום בו פועלים לקוחות, ס...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: ערבות - יד שניה

חוק לישראל: ערבות - יד שניה

נחום רקובר, ברוך כהנא

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב ע"י ד"ר ברוך כהנא, והוא כולל דיון במהות הערבות, באחריות הערב כאחריות משנית, בסוגיית ריבוי הערבים, בזכות הערב לחזור אל ה...

690 ש"ח 200 ש"ח
Sale
מיסוי בינלאומי - יד שניה

מיסוי בינלאומי - יד שניה

צילי דגן

רפורמת המס של שנת 2003 הנהיגה שינויים מהותיים בתחום המיסוי הבינלאומי. מיסוי בינלאומי מנתח את הוראות החוק החדשות (וגם את אלה שקדמו להן) לאור האינטרסים ...

323 ש"ח 200 ש"ח
Sale
האחריות החוזית לליקויי בניה לאור חוק המכר (דירות) וחוק חוזה קבלנות- יד שניה

האחריות החוזית לליקויי בניה לאור חוק המכר (דירות) וחוק חוזה קבלנות- יד שניה

גיל הררי

מזה שנים רבות לא נכתב ספר משפטי מקיף ומעמיק בנושא ליקויי בניה. ספר זה, דן באחריות החוזית לליקויי הבנייה, מחפש את האחראים ליצירת הליקויים משלב תכנון המ...

590 ש"ח 400 ש"ח
Sale
מערכת המס בעסקאות נדל

מערכת המס בעסקאות נדל"ן-יד שניה

אהרון נמדר

יתרונו האחר של ספר זה הינו שהוא מסודר לפי עיסקאות מקובלות בשוק הנדל"ן. הוא דן בעיסקאות אשר קנו להם שביתה בנוף המקרקעין הישראלי והנושאים בו אינם נקבעי...

620 ש"ח 400 ש"ח
Sale
קדם המשפט - יד שניה

קדם המשפט - יד שניה

עדי אזר

מתוך דברי פתיחה של כב השופט אורי גורן: שלב קדם המשפט במהלך בירורה של תובענה אזרחית, הוא חשוב ומשמעותי. המיוחד בשלב זה - מעורבתו הפעילה של השופט בניהו...

790 ש"ח 250 ש"ח
Sale
רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין-יד שניה

רשלנות רפואית וסוגיות בנזיקין-יד שניה

עדי אזר, אילנה נירנברג

הספר דן בגישות החדשניות בנושא זכויות יסוד וחוקי יסוד, איסוף מסמכים רפואיים, מאגר מידע, סודיות רפואית, חוות דעת של מומחה, קביעת דרגת נכות, הבסיס להטלת ...

825 ש"ח 100 ש"ח
Sale
רישוי בנייה-ההיבטים המשפטיים של הליכי הרישוי-יד שניה

רישוי בנייה-ההיבטים המשפטיים של הליכי הרישוי-יד שניה

שמואל סגל

ספר זה אינו מיועד למשפטנים בלבד. לפי המצופה ייעזרו בו גם אדריכלים, מהנדסים וקבלנים, שהשכלתם אינה משפטית. מסיבה זו מוגש כאן החומר בדרך של הרצאת דברים ס...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הגנה על זכויות עובדים במסגרת הבראת חברות-יד שניה

הגנה על זכויות עובדים במסגרת הבראת חברות-יד שניה

מיכל הורוביץ (סלומי)

ההסדרים החקיקתיים אודות הבראתן ושיקומן של חברות בישראל לוקים בחסר. בספר נסקרים ההסדרים הפסיקתיים בנושא, תוך פריסת המשפט המשווה והבינלאומי בסוגייה. בין...

395 ש"ח 200 ש"ח
Sale
כרטיסי חיוב - יד שניה

כרטיסי חיוב - יד שניה

אהרן ברק, עמיר פרידמן

במסגרת ספר זה, נעמוד בהרחבה על כלל ההיבטים הקשורים בכרטיס החיוב. נפתח את הדיון בהצגה אינפורמטיבית וסקירה כללית במסגרתה נסווג את מהותו של כרטיס החיוב כ...

595 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: פגמים בחוזה - יד שניה

חוק לישראל: פגמים בחוזה - יד שניה

נחום רקובר

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" עוסק בדיני פגמים בחוזה, לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. חוק החוזים קובע שלושה פגמים עיקריים בחוזה, שאם התקיימו - רש...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מס ערך מוסף החוק וההלכה-מהדורה 2 - יד שניה

מס ערך מוסף החוק וההלכה-מהדורה 2 - יד שניה

אבי פרידמן

חוק מס ערך מוסף נתפס כחוק פשוט ביותר אם כי בעל סממנים דרקוניים לעיתים, יותר מפקודת מס ההכנסה. יש הטוענים כי נוקשותו של החוק נובעת מהיותו נסמך בתקופת ל...

900 ש"ח 400 ש"ח
Sale
על הראיות- ב + ג - יד שניה

על הראיות- ב + ג - יד שניה

יעקב קדמי

...

800 ש"ח 0 ש"ח
Sale
אימוץ ופונדקאות-יד שניה

אימוץ ופונדקאות-יד שניה

אמנון בן דרור

...

595 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מיטלטלין בדין הנזיקין – יד שניה

מיטלטלין בדין הנזיקין – יד שניה

מישאל חשין

הספר דן בהרחבה בעעלות הנזיקין שעניינן מיטלטלין - גזל, עיכוב נכס שלא כדין, הסגת גבול במיטלטלין, רשלנות - הן מבחינת בעלי הזכויות והן מבחינת המעשים יוצרי...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תכנון ובניה –3אוגדנים – יד שניה

תכנון ובניה –3אוגדנים – יד שניה

שמואל רויטל

פר זה הינו המדריך הנרחב ביותר הקיים בתחום דיני התכנון בישראל...

1300 ש"ח 300 ש"ח
Sale
אוגדן דוגמאות כתבי טענות – יד שניה

אוגדן דוגמאות כתבי טענות – יד שניה

יחיאל סימן טוב, אייל ק

...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המיסוי בפירוק החברה- יד שניה

המיסוי בפירוק החברה- יד שניה

שמואל בורנשטין

הספר דן באופן מקיף בכל היבטיו המיסויים של אירוע הפירוק, הן מנקודת מבט עיונית והן מנקודת מבט מעשית, וזאת תוך בחינה מדוקדקת של יחסי הגומלין בין עקרונות ...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני בנקאות: ערבות לטובת תאגיד בנקאי ומשכון של נכסים נדים וניירות ערך - יד 2

דיני בנקאות: ערבות לטובת תאגיד בנקאי ומשכון של נכסים נדים וניירות ערך - יד 2

ריקרדו בן אוליאל

מטרתו העיקרית של חלקו הראשון של הספר היא לנתח את הסוגיות המרכזיות של ההסדר החל על הערבות הניתנת לתאגידים בנקאיים ולדון בהם. אף שהערבות ממלאה תפקיד מרכ...

390 ש"ח 250 ש"ח
Sale
הביבליוגרפיה של המשפט העברי - יד שניה

הביבליוגרפיה של המשפט העברי - יד שניה

נחום רקובר

המפעל הביבליוגרפי של פרופסור נחום רקובר "אוצר המשפט", כשמו כן הוא, אוצר של הפניות לעשרות אלפי מאמרים במשפט עברי. זהו כלי חיוני לכל חוקר ולכל המבקש לדע...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
יסודות בדיני עונשין - כרך א-יד שניה

יסודות בדיני עונשין - כרך א-יד שניה

ש"ז פלר

מתוך "במקום מבוא": ... הניתוח התיאורטי ייעשה על בסיס הפרקטיקה השיפוטית, כאוצר של תרומת הרשות השופטת לפיתוח עיוני של תחום דיני העונשין וכמקור כפול מנסי...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
מס שבח מקרקעין-כרך א-יד שניה

מס שבח מקרקעין-כרך א-יד שניה

יצחק הדרי

...

478 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המשפט המינהלי הישראלי-יד שניה

המשפט המינהלי הישראלי-יד שניה

רענן הר זהב

ספר מקיף על המשפט המינהלי, עילות התקיפה וההלכות המשפטיות. הספר צוטט בפסקי דין של בתי המשפט.    ...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הדין האישי בישראל-2 כרכים - יד שניה

הדין האישי בישראל-2 כרכים - יד שניה

מנשה שאוה

ספר משפטי הדן בהיקף הדין האישי, אופן הפעלתו של הדין הזר/הדין הדתי, נישואין אזרחיים, נישואי תערובת, זכויות בנישואין בטלים, סמכו...

800 ש"ח 600 ש"ח
Sale
הערכת הנזק בנזיקין אזרחיים-יד שניה

הערכת הנזק בנזיקין אזרחיים-יד שניה

מ.תימור

ספר זה בא לשמש כמורה דרך ומכשיר עזר להערכת פיצויי נזיקין במקרים של מות הנפגע, ע"י הבאת ההלכות הכלליות, ותקדימים מנחים....

200 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי-יד שניה

מקרקעין בישראל: בין הפרטי ללאומי-יד שניה

חנוך דגן

"מקרקעין בישראל : בין הפרטי ללאומי" - מטרתו של ספר זה הינה להציג אוסף רחב של דעות בסוגיות מרכזיות אלה של ההוויה הישראלית. נכללים בו חיבורים של חוקרים ...

680 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דוגמאות כתבי טענות – נזיקין – יד שניה

דוגמאות כתבי טענות – נזיקין – יד שניה

עוז גקמן

ספר פרקטי וייחודי המביא למשתמש דוגמאות כתבי בי-דין בתחום הנזיקין לרבות תביעות בענייני נזקי גוף ורכוש, דרישת תשלום תכוף, תביעות בענייני תאונו...

268 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חובות החלות על הבנקים - כרך ב - מסמכים סחירים - יד שניה

חובות החלות על הבנקים - כרך ב - מסמכים סחירים - יד שניה

גלעד נרקיס, מירב מור

מבין פרקי הספר: אמצעי תשלום והגישור על פערים של זמן ומקום, האלטרנטיבות לדרכי תשלום, כסף מזומן, קיזוז, המחאת חיובים, מסמכים סחירים, מכתב האשראי הד...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
משפט אריאל טוענים רבניים - 2 כרכים - יד שניה

משפט אריאל טוענים רבניים - 2 כרכים - יד שניה

אריאל טל

לקט מקורות מההלכה והמשפט הישראלי שהם חומר הכנה ראוי לבחינות לטוענים רבניים...

500 ש"ח 250 ש"ח
Sale
מיסוי פעילות בינלאומית - יד שניה

מיסוי פעילות בינלאומית - יד שניה

יוסף מ אדרעי

לפנינו ספר רציני המגלה מחשבה מקורית, עורך בחינה מחודשת של כללים או פרשנויות מקובלים ויוצר סינטזה של תפיסה וגישה מקיפות ושיטתיות בנושא פעילות בינלאומית...

490 ש"ח 170 ש"ח
Sale
 הפקעת מקרקעין- מהדורה 4 - יד שניה

הפקעת מקרקעין- מהדורה 4 - יד שניה

אריה קמר

...

380 ש"ח 100 ש"ח
Sale
זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית-יד שניה

זכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית-יד שניה

יורם רבין

הספר עוסק בהשפעתו של המשפט החוקתי (זכות הגישה לערכאות) על סדרי הדין האזרחיים. זכות הגישה לערכאות מהווה את זכות היסוד בשטח סדרי הדין האזרחיים, והיא משפ...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פירוש לחוק הירושה-3 כרכים-יד שניה

פירוש לחוק הירושה-3 כרכים-יד שניה

שמואל שילה

כרך א חוק הירושה, תשכ"ה-1965 הוא החוק הראשון שהתקבל בכנסת במסגרת התכנית לחקיקה אזרחית חדשה. תכנית זו נועדה בעיקר להחליף את החוק העותמני – מנדטו...

1670 ש"ח 1200 ש"ח
Sale
דיני קניין - פרקי יסוד - יד שניה

דיני קניין - פרקי יסוד - יד שניה

אבי וינרוט

ספר זה עוסק בסוגיות העיקריות של דיני קניין: בעלות, חזקה, שכירות וחכירה, זיקת הנאה, זכות שימוש, זכות קדימה, שיעבוד, משכון ומשכנתא, עיכבון, הערת אזהרה, ...

390 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני עבודה - 3 כרכים - יד שניה

דיני עבודה - 3 כרכים - יד שניה

מנחם גולדברג

בין הנושאים הנדונים בעוקדן: חוקי יסוד, מהותם של יחסי עובד-מעביד, על השביתה וההשבתה, בתי דין לעבודה, שוויון הזדמנויות ומניעת אפליה, סיום יחסי עובד-מעבי...

1350 ש"ח 500 ש"ח
Sale
הבראת חברות - יד שניה

הבראת חברות - יד שניה

יחיאל בהט

תחום הבראת החברות, כאלטרנטיבה לפירוק, הוא מבוך של ניגודים ואיזונים, שלא קל לישב אותם ברקע של החברה המתקרבת לתהום. הספר מנתח את הרקע הכלכלי, תוך התלבטו...

650 ש"ח 500 ש"ח
Sale
צנעת אדם- הזכות לפרטיות לאור ההלכה - יד שניה

צנעת אדם- הזכות לפרטיות לאור ההלכה - יד שניה

איתמר ורהפטיג

ההגנה המשפטית על צנעת הפרט היא נושא חדש יחסית, בן מאה שנים לערך, שעדיין דורש הגדרה – הן באשר לגבולותיה של הזכות לפרטיות והן באשר להצדקה הרעיונית...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח - יד שניה

מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח - יד שניה

דוד גליקסברג

חיבור זה נועד לסייע במלאכת עיצוב בסיסי המס השונים החלים על המלכ"ר, ותנאי הכרחי לכך הוא התשתית העיונית עליה בנוי המגזר המלכ"רי...

690 ש"ח 400 ש"ח
Sale
דיני השותפות בישראל - יד שניה

דיני השותפות בישראל - יד שניה

דוד א פרנקל

...

685 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סדר הדין בבית במשפט הגבוה לצדק-יד שניה

סדר הדין בבית במשפט הגבוה לצדק-יד שניה

רענן הר זהב

ספר הדן בסדרי הדין הנהוגים בבית המשפט הגבוה לצדק....

595 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני משפחה-יחסי הורים וילדים-יד שניה

דיני משפחה-יחסי הורים וילדים-יד שניה

ישראל צבי גילת

דיני משפחה, יחסי הורים וילדים, מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך...

450 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מינהל מקרקעי ישראל דינים והלכות-3 אוגדנים-יד שניה

מינהל מקרקעי ישראל דינים והלכות-3 אוגדנים-יד שניה

פנחס נרקיס

חיבור מקיף זה בא לתת את פעילותו זו באספקלריה של כל דיני המקרקעין החולשים הן על המשפט פרטי והן על המשפט הציבורי. דיני החוזים, דיני המקרקעין הכלליים מוב...

985 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני חברות:חברה יחידה ואשכול חברות-יד שניה

דיני חברות:חברה יחידה ואשכול חברות-יד שניה

עדו לחובסקי

הספר בוחן את המתח בין התפיסה של דיני החברות, שהחברה פועלת כגוף עצמאי, לבין המציאות שבה חברות המשתייכות לאותו אשכול חברות אינן פועלות באופן עצמאי ונבדל...

625 ש"ח 450 ש"ח
Sale
הירושה והצוואה במשפט העברי - יד שניה

הירושה והצוואה במשפט העברי - יד שניה

יוסף ריבלין

לפנינו מחקר מקיף על דיני הירושה והצוואה של המשפט העברי לתולדותיו הכולל: סקירת השתלשלות מוסד הצוואה בישראל, דיון בתקנות ובמנהגים, עיון בבעיות הלכתיות ה...

280 ש"ח 0 ש"ח
Sale
עידוד השקעות הון - יד שניה

עידוד השקעות הון - יד שניה

ברוך כחלון

הספר דן בהטבות המרובות שמעניק החוק לעידוד השקעות הון בישראל למפעלים תעשייתיים. הטבות המס נבחנו מדי פעם ע"י משרד האוצר, ששינה את הטבות המס ואת התנאים ל...

490 ש"ח 250 ש"ח
Sale
סמכות שיפוט על נתבע זר-יד שניה

סמכות שיפוט על נתבע זר-יד שניה

טליה קונפינו שר

הספר מכיל מחקר מקיף, הן של ההסדרים החלים בישראל והן של הפסיקה האנגלית (ממנה נשאבו ההסדרים המצויים בתקנות סד"א, תוך השוואתם לכללי האיסטייטמנט האמריקאי....

590 ש"ח 220 ש"ח
Sale
זוגיות ללא נישואין-יד שניה

זוגיות ללא נישואין-יד שניה

אמנון בן דרור

ספר זה נועד להאיר היבטים נוספים בחייהם של בני זוג ידועים בציבור, אשר לא נדונו בספר "הידועה בציבור". הספר, המיועד לקהל הרחב, כתוב בלשון ברורה ולא משפטי...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חופש הביטוי בתקשורת-יד שניה