זכות השביתה מהווה זכות יסוד בחברה דמוקרטית. באמצעות זכות זו מנסים עובדים המאוגדים במקום עבודה להשיג את דרישותיהם מהמעביד בקשר לתנאי עבודתם. בחיבור זה נבחנת שאלת מעמדה החוקתי של זכות השביתה במשפט הישראלי, תוך התייחסות למקור זכות השביתה, ייחודה של זכות זו לעומת זכויות אחרות והשפעתה הרבה על זכויות אחרות במשפט, לרבות זכויות יסוד חוקתיות וזכויות יסוד בכלל. זכות השביתה היא זכות בעלת מאפיינים ייחודיים בשדה המשפט. על אף שזכות זו לא כתובה עלי חוק, היא קנתה לה שביתה במשפט הישראלי כנשקם של העובדים אל מול המעביד במאבק לשיפור תנאי עבודתם. אחת הבעיות המרכזיות בהפעלת הזכות היא שתמיד ובכל מקרה פוגעת הזכות בזכויות יסוד אחרות, חוקתיות או שאינן חוקתיות, בין של המעביד ובין בכלל. בין שמדובר בזכות המעביד לקניין שנפגעת עת ממומשת זכות השביתה, בין שמדובר בזכות לצאת מישראל שנפגעת שעה שיש למשל שביתה "כללית" במשק או שביתה בנמל התעופה ובין שמדובר בפגיעה בזכות לקבל טיפול רפואי, או בזכות לחינוך הנפגעות עת שובתים במערכת הבריאות או במערכת החינוך – מימוש זכות השביתה כרוך תמידית בפגיעה בזכויות יסוד אחרות. בחינת חוקיותה של הזכות מחייבת מתן מענה למספר סוגיות מתחום המשפט החוקתי עמם מתמודד חיבור זה. בין שמדובר ביכולת להעניק זכות חוקתית לקבוצה ולא לפרט הבודד, בין שמדובר בהכרה בזכות חוקתית לאחר שהמכונן דחה מפורשות הכרה בזכות שכזו במסגרת חוק יסוד ובין שמדובר בסוגיית הדרך המשפטית האפשרית להכיר בזכות זו כזכות חוקתית – ישנם קשיים לא מעטים עמם יש להתמודד על מנת שתוכל להישמע הטענה שזכות השביתה זוכה למעמד חוקתי. בהקשר זה החיבור מציג את הרקע של זכות השביתה ומבקש להתחקות אחר הדרך שבה צעדה זכות השביתה לאורך השנים תוך התייחסות לזכויות חוקתיות במשפט הישראלי. בסופו של דבר ניתן מענה לשאלה אם ניתן להכיר בזכות זו כזכות חוקתית ומה המשמעות לכך לרבות באשר לדרך אפשרית של פרשנות שונה לזכות השביתה כזכות חוקתית. 

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר