Sale

מסות אלו הן ביטוי לחיפוש אחר איזון חדש בין הערכים הקיימים של המשפט במסורת הקדומה ביותר, מאז ראשיתה, לבין הצדדים החדשים שנוצרו בעקבות הדינאמיות שחלה בימינו בקידום החברתי. 
המחבר, שדמותו עוצבה במסגרת המשפט הרומי-היבשתי, התחיל בהוראת המשפט בארץ-ישראל לפני שלושים שנה; אז התאמץ המשפטן הישראלי להפיץ את התקדימים של בתי-המשפט האנגלו-סכסיים, שהמעצמה המנדטורית ייבאה אותם בצורה מנמונית-פרגמטית; המשפט העברי בלבד נלמד ונחקר אז בצורה מעמיקה.
המחבר ראה צורך להביא לבית האולפנה את השיטה המדעית האירופית הנהוגה בחקר המוסדות המשפטיים, באופן שידיעת ההתפתחות ההיסטורית של החוקים מאז ימי קדם תאפשר להבליט את היסודות העיקריים והקיימים של הפתרונים; ואילו הידיעה ההשוואתית של החוקים המודרניים אצל האומות בנות תרבות מאפשרת ללמוד את גיוון הקונסטרוקציות ואת סיבתיותן. 
במסות המתפרסמות כאן מוקדשת תשומת-לב מיוחדת למשפט המסחרי ולמשפט החקלאי, שבהם מגיעות התמורות הכלכליות של ימינו לקצב מהיר ובולט ביותר; למשל, מבנה המיזמים והגבלת האחריות דורשים תפיסות חדשות לגמרי, בשל התערבות המשפט הציבורי בתחום שבראשית מאה זו נחשב עוד כשייך אך ורק למשפט הפרטי. תמורה שורשית זו דורשת ראייה דינאמית, המבוססת על התהליך ההיסטורי-ההשוואתי של המשפט ועל המחקר המקיף יותר של הכוחות החברתיים והכלכליים הקיימים.
ספר זה, במתודולוגיה שלו, עשוי לשמש תמריץ ולו צנוע, לדור החדש של המשפטנים.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף