Sale

מטרתו של הספר היא להציג את הדין המסדיר את פעולת התקשורת המסחרית בישראל, את הדינים החלים על הפרסום המסחרי, המממן העיקרי שלה, ולבחון את השיקולים, האינטרסים והערכים העומדים ביסודם. האם הם תואמים את ההתפתחויות החברתיות, הטכנולוגיות והכלליות, והאם הם משרתים נכונה את ציבור הלקוחות והצרכנים ואת האינטרס הציבורי בחברה דמוקרטית.

מבין הנושאים הנסקרים בספר - רישוי כלי תקשורת, מכרזים וזיכיונות, בעלות על אמצעי תקשורת (לרבות כללי הבעלות הצולבת), עקרונות התחרות בתחום התקשורת, מכסות ההפקה המקומית, איסורי פרסום וכללי אתיקה של התקשורת המסחרית, שידורי כבלים, לוויין, האינטרנט ועוד.

כן נסקרים בספר הנושאים של חופש הביטוי בפרסומת (המצב הקיים והצעת מודל חדש למולו), וסוגיות הכרוכות בפרסום המסחרי (פרסומים כוזבים ושקריים, פרסום הנוגע למוצרים ושירותים מזיקים או שנויים במחלוקת, פרסום הפוגע בטעם הטוב וברגשות הציבור, פרסום לקטינים ולאוכלוסיות חלשות, רמיזות מיניות, פגיעה בפרטיות, ועוד).

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר