עקרון ההתאמה והדינים הנגזרים ממנו מהווים נקודת מפגש בין אחדות מהבעיות השכיחות ביותר בפרקטיקה של דיני החוזים, ובין אחדות מהסוגיות המעניינות ביותר בתיאוריה ובהיסטוריה של דינים אלה. במישור המעשי, אחד המוקדים הטיפוסיים למחלוקות בין בילי-חוזה נוגע למקרים שבהם מקבל האובייקט (הקונה בחוזה המכר, השוכר בחוזה השכירות, המזמין בחוזה הקבלנות וכיוצא בהם) טוען שהאובייקט שקיבל איננו מתאים לחוזה. הטענה עשויה להתייחס לפגמים בנכס, לכמות שאינה מספיקה וכדומה. במישור העיוני, גיבוש האחריות של הספק (המוכר, המשכיר, הקבלן ודומיהם), ובמיוחד הטלת האחריות עליו בהיעדר הסכמה מפורשת או משתמעת בחוזה, מעוררים את השאלות היסודיות ביותר לגבי מהותם ותפקידם של דיני החוזים. ספר זה דן בהיבטים העיוניים של הטלת האחריות להתאמת האובייקט בחוזה והן במשפט הישראלי הפוזיטיבי. במישור העיוני, נעשה נסיון להציע עקרון כללי של התאמת הקיום החוזי, עקרון שלאורו ניתן לעצב ולבחון את הדינים הפוזיטיביים. הדיון כולל סקירה השוואתית של דיני ההתאמה בשיטות-משפט שונות, בירור תוכנו והיקף תחולתו של העקרון המוצע, וניתוח ההצדקות לקביעתם של חיובי ההתאמה הסטאטוטוריים.במישור המשפט הנוהג, כולל הספר ניתוח מפורט של דיני ההתאמה השונים, הן לפי הסדרם בחוקי החוזים הכלליים והן לפי חוקי החוזים המיוחדים. מעבר לתיאור הדין הנוהג, מוצעים גם שיפורים ותיקונים לדין הקיים. מתוך ההקדמה.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר