Sale

ספרו של ד"ר ישראל שמעוני "גופים מעין-שפוטיים – שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה" (2016), מציג ניתוח מקיף ויסודי של היטלי השבחה ותביעות פיצויים במקרקעין לאורו של חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 84 והוראת שעה), התשס"ח-2008, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 2009.

זהו הספר הראשון המתווה באופן יסודי את הכלים והפרוצדורות לניהול ההליכים הכרוכים בהשגות על היטלי השבחה ותביעות לפיצויים במקרקעין, המתנהלים אצל שמאי מכריע וועדת ערר. גופים, המהווים יחד בית דין מנהלי מעין-שיפוטי – לאורו של תיקון מס` 84. 


הספר עוסק בנוסף, בפרשנות לתיקון ועומד על היגיון שבבסיסו, כולל השוני והדמיון שבין תפקידו ומעמדו של השמאי המכריע והטריבונל המעין-שפוטי - שהוא מהווה נדבך ראשון הימנו - למעמדם של גופים מעין-שפוטיים אחרים (דוגמת בורר).

הספר "גופים מעין-שפוטיים – שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה" הינו ספר משפט רב עומק, הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט המעשי והיישומי. הספר מיועד לציבור רחב של העוסקים בתחום התכנון
והבניה, כגון: עורכי דין, שמאי מקרקעין, מתכננים, אדריכלים, כלכלנים ורואי חשבון, מתווכים ורשויות מקומיות. כמו כן, פונה הספר על ארגז הכלים שהוא מציע, גם לאזרח מן השורה העשוי למצוא עצמו במוקד המחלוקת.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר