Sale

אגרות והיטלי פיתוח הינם תשלומי חובה המיועדים למימון התקנתן של תשתיות מוניציפליות ושידרוגן: מערכת ביוב, ניקוז, אספקת מים, כבישים ומדרכות ואף שצ"פים. תשלומי חובה אלו ניצבים לצדם של הארנונה הכללית והיטל ההשבחה כמקור הכנסה עיקרי עבור הרשויות המקומיות, אלא שבשונה מארנונה הכללית, שהינה מס טהור, מהווים האגרות והיטלי הפיתוח מקור מימון ייעודי להשקעות בתשתיות בלבד. מדובר בענף מס שהיקפו אדיר והוא "מגלגל" מדי שנה הכנסות ותקבולים בהיקף מצטבר של מאות מליונים ואף מילארדי שקלים בשנה. לפי הערכה משפיעים אגרות והיטלי הפיתוח בכ-10%-7% על מחירה של דירה באזור ביקוש. חרף זאת נותרו האגרות והיטלי הפיתוח בבחינת תחום זנוח לא נחקר; המחוקק מתעלם ממנו כמעט לחלוטין והפסיקה המשפטית לא הרבתה, באופן יחסי, לעסוק בו. על רקע זה נכתבה והוצאה לפני למעלה משבע שנים המהדורה הראשונה של ספר זה. הספר זכה להצלחה ותרם תרומה משמעותית לחקרו של תחום זה. מובאות וקטעים מהספר צוטטו ואוזכרו בעשרות פסקי דין שנכתבו במרוצת השנים האחרונות. במהלך התקופה שחלפה מאז פירסומה של המהדורה הראשונה חלו תמורות רבות בתחום בדמות הלכות רבות שנפסקו, הנחיות מינהליות שפורסמו, חוקי עזר שהותקנו ועוד. כן חוקק בשנת 2001 חוק תאגידי מים וביוב שהשלכתו על נושא הספר ניכרת. כל אלו הולידו את הצורך בפירסומה של המהדורה השנייה לספר זה.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר