רשויות מקומיות

סדר לפי:
 • תצוגה:
Sale
משפט המקום-שלטון עצמי מקומי וחקיקה עצמית

משפט המקום-שלטון עצמי מקומי וחקיקה עצמית

נחמיה אבנרי

ספר זה עוסק ברשות המקומית כמוסד שלטוני, בחוקי העזר כנורמה משפטית וביחסי הגומלין שבין המעמד החוקתי של השלטון המקומי לבין תוקף סמכות החקיקה שלו. כמוסד ש...

400 ש"ח 380 ש"ח
Sale
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות- מהד 2-יד שניה

אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות- מהד 2-יד שניה

עופר שפיר

אגרות והיטלי פיתוח הינם תשלומי חובה המיועדים למימון התקנתן של תשתיות מוניציפליות ושידרוגן: מערכת ביוב, ניקוז, אספקת מים, כבישים ומדרכות ואף שצ"פים. תש...

900 ש"ח 400 ש"ח
Sale
שלטון מקומי-הווה ועתיד

שלטון מקומי-הווה ועתיד

שלום זינגר

ספר זה, פרי עטו של עורך-דין שלום זינגר, לשעבר היועץ המשפטי של משרד הפנים, וכיום עורך דין מוביל בתחום המשפט המוניציפלי, בוחן מנקודת ראות משפטית ומנקודו...

450 ש"ח 420 ש"ח
Sale
תאגידי מים וביוב

תאגידי מים וביוב

שפיר, מעודי

בימים אלו ראה אור ספרם של עוה"ד עפר שפיר ונטלי שמואלי מעודי בסיועם של עוה"ד אמיר בירנבוים ויעל צוברי – "תאגידי מים וביוב". הספר, המשתרע על למעלה...

800 ש"ח 680 ש"ח
Sale
דיני רשויות מקומיות-כרך א -יד שניה

דיני רשויות מקומיות-כרך א -יד שניה

אליהו וינוגרד

...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות - מהד 1 - יד שניה

אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות - מהד 1 - יד שניה

עופר שפיר

אגרות והיטלי פיתוח הינם תשלומי חובה המיועדים למימון התקנתן של תשתיות מוניציפליות ושידרוגן: מערכת ביוב, ניקוז, אספקת מים, כבישים ומדרכות ואף שצ"פים. תש...

1400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תכנון ובניה - 3 אוגדנים - יד שניה

תכנון ובניה - 3 אוגדנים - יד שניה

פנחס נרקיס

סוגיות בדיני רשויות מקומיות...

800 ש"ח 100 ש"ח
Sale
החקיקה ברשויות המקומיות

החקיקה ברשויות המקומיות

צבי פרייזלר

...

740 ש"ח 490 ש"ח
Sale
החברה העירונית-ייסוד, התנהלות ומכרזים-יד שניה

החברה העירונית-ייסוד, התנהלות ומכרזים-יד שניה

אהוד גרא

הספר סוקר ומנתח את ההלכות המיוחדות לחברות עירוניות ותאגידי מים וביוב בישראל ומקיף את הנושאים הבאים: ייסוד החברה על ידי הרשות המקומית התנהלותה של ה...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
אגרות והיטלים ברשויות המקומיות-מהדורה 3 - 2 כרכים-יד שניה

אגרות והיטלים ברשויות המקומיות-מהדורה 3 - 2 כרכים-יד שניה

עפר שפיר

מהדורה זו כשתי קודמותיה עוסקת בתחום הסבוך, המורכב ועתיר החשיבות והדמים של תשתיות מוניציפליות ומימונן. לתחום זה נודעות השלכות עמוקות על אורחות חיי תושב...

1400 ש"ח 900 ש"ח
Sale
משפט המקום - יד שניה

משפט המקום - יד שניה

נחמיה אבנרי

ספר זה עוסק ברשות המקומית כמוסד שלטוני, בחוקי העזר כנורמה משפטית וביחסי הגומלין שבין המעמד החוקתי של השלטון המקומי לבין תוקף סמכות החקיקה שלו. כמוסד ש...

400 ש"ח 300 ש"ח
Sale
תאגידי מים וביוב - יד שניה

תאגידי מים וביוב - יד שניה

עפר שפיר, נטלי שמואלי מעודי

בימים אלו ראה אור ספרם של עוה"ד עפר שפיר ונטלי שמואלי מעודי בסיועם של עוה"ד אמיר בירנבוים ויעל צוברי – "תאגידי מים וביוב". הספר, המשתרע על למעלה...

800 ש"ח 570 ש"ח
Sale
ארנונה עירונית-השגה, ערר וערעור - יד שניה

ארנונה עירונית-השגה, ערר וערעור - יד שניה

הנריק רוסטוביץ, עופר צוק, ערן פייביש

ספר זה מתמקד בפרק אחד מתוך הכרך השני של המהדורה החמישית: תקיפת שומת הארנונה - בדרך של הליכי השגה, ערר וערעור....

290 ש"ח 180 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים - יד שניה

דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים - יד שניה

שמואל הרציג

כרך ב עוסק בדין החל על מכרזים מכוח חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ודן בהרחבה בנושאים הבאים: חובת עריכת מכרז פטור ממכרז פומבי הוראות בדבר העדפות מס...

600 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני רשויות מקומיות-ניתוח התפתחויות ופסיקה בשנת 2001-יד שניה

דיני רשויות מקומיות-ניתוח התפתחויות ופסיקה בשנת 2001-יד שניה

רענן הר זהב, יחיאל שמיר, ליאור כץ

זהו חיבור משפטי המבקש לתאר את ההתפתחויות המשפטיות בתחום דיני הרשויות המקומיות. מטרתו להביא בפני כל העוסקים בתחום משפטי זה מקבץ עדכונים יישומיים ופרקטי...

595 ש"ח 200 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים-2 כרכים-יד שניה

דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים-2 כרכים-יד שניה

שמואל הרציג

כרך ג סוקר בהרחבה מכרזים פרטיים ומכרזים מנהליים כגון: מכרזי החברות העירוניות והכלכליות אגודות שיתופיות שונות ואגודות מים מכרזים של גופים מנהלים ...

750 ש"ח 500 ש"ח
Sale
ניגוד עניינים במרחב הציבורי למעשה ולהלכה

ניגוד עניינים במרחב הציבורי למעשה ולהלכה

טניה שפניץ

תכלית הכלל בדבר ניגוד עניינים היא שבעל תפקיד ציבורי ישקול במילוי תפקידו רק שיקולים ענייניים הנדרשים למילוי תפקידו הציבורי. כאשר יש ניגוד בין העניין שע...

400 ש"ח 320 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז - יד שניה

דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז - יד שניה

שמואל הרציג

כרך ד חלק ראשון כולל ניתוח מפורט של הפגמים בהצעה ועוסק בהרחבה בנושאים הבאים: איחור בהגשת ההצעה (כולה או חלקה) פגמים בחתימה על מסמכי ההצעה פגמים ש...

890 ש"ח 350 ש"ח
Sale
הקפאת הליכים הלכה למעשה-יד שניה

הקפאת הליכים הלכה למעשה-יד שניה

ורדה אלשיך, גדעון אורבך

במהדורה השנייה, שראתה אור לאחר חמש שנים מאז שפורסמה המהדורה הקודמת, מרחיבים המחברים, מהמובילים בתחום זה, בדינים הסבוכים והמורכבים בתחום של הקפאת ההליכ...

914 ש"ח 350 ש"ח
Sale
בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה - יד שניה

בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה - יד שניה

יעקב שקד

ספרו של השופט יעקב שקד הינו הספר הראשון בישראל העוסק במכלול הסוגיות הנדונות בבית המשפט לעניינים מקומיים. הספר מספק זווית ראיה של ב...

690 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני רישוי עסקים - יד שניה

דיני רישוי עסקים - יד שניה

שמואל רויטל

עוקדן דיני רישוי עסקים הינו הספר המקיף והמעודכן ביותר בנושא רישוי עסקים בישראל. במוקד הספר עומד חוק רישוי העסקים, כולל התקנות והצווים, כמו כן נידונים ...

500 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים - יד שניה

סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים - יד שניה

שושנה גביש

הספר דן בסוגיות שונות בדיני מכרזים ציבוריים, מסכם ומנתח לפרטים את ההלכות העיקריות בדיני מכרזים ציבוריים שנפסקו מאז קום המדינה בבית המשפט הגבוה לצדק וב...

390 ש"ח 200 ש"ח
Sale
האחריות החוזית של רשויות המינהל-יד שניה

האחריות החוזית של רשויות המינהל-יד שניה

דפנה ברק

זהו ספרה הראשון של ברק-ארז. הוא עוסק בפעילות עסקית של רשויות בהתייחס לאחריות החוזית שלהן. הספר עוסק בתפקידם הכפול של חוזים של רשויות מנהליות כאמצעי שמ...

595 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני משמעת בשירות הציבורי-יד שניה

דיני משמעת בשירות הציבורי-יד שניה

נחמיה בן תור

הספר דן בהסדרי משמעת שנשענים על החקיקה בשירות הציבורי אשר כולל את שירות המדינה ואת הרשויות המקומיות שהם המעסיקים הציבוריים הגדולים ביותר במדינה. ...

550 ש"ח 150 ש"ח
Sale
ארנונה עירונית - יד שניה

ארנונה עירונית - יד שניה

הנריק רוסטוביץ

ספר העיון היחיד בתחום זה הוא ארנונה עירונית, והוא חובר בידי ד"ר הנריק רוסטוביץ בשיתוף עם מחברים נוספים. הספר משמש את כל העוסקים בתחום זה - את הרש...

600 ש"ח 150 ש"ח
Sale
ארנונה עירונית-כרך א-ה - יד שניה

ארנונה עירונית-כרך א-ה - יד שניה

הנריק רוסטוביץ, פנחס גלדקוב, משה וקנין, נורית לב

...

1480 ש"ח 500 ש"ח
Sale
דיני רשויות מקומיות א -יד שניה

דיני רשויות מקומיות א -יד שניה

אליהו וינוגרד

...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ארנונה עירונית-ספר שני מהדורה 5 - יד שניה

ארנונה עירונית-ספר שני מהדורה 5 - יד שניה

הנריק רוסטוביץ

...

769 ש"ח 550 ש"ח
Sale
ארנונה עירונית-ספר ראשון - יד שניה

ארנונה עירונית-ספר ראשון - יד שניה

הנריק רוסטוביץ

...

690 ש"ח 400 ש"ח
Sale
אחריות בשל תאונות-הלכה למעשה - יד שניה

אחריות בשל תאונות-הלכה למעשה - יד שניה

יעל פאן חזן, דני אנגל

הנושאים העיקריים בספר: רשויות המדינה ורשויות מוניציפליות; אחריות הרשות המקומית למניעת מפגעים בדרך הציבורית; אחריות כלפי תלמידים במוסדות החינוך; ...

400 ש"ח 300 ש"ח
Sale
אגרות והיטלים ברשויות המקומיות-מהדורה 3

אגרות והיטלים ברשויות המקומיות-מהדורה 3

עופר שפיר

מהדורה זו כשתי קודמותיה עוסקת בתחום הסבוך, המורכב ועתיר החשיבות והדמים של תשתיות מוניציפליות ומימונן. לתחום זה נודעות השלכות עמוקות על אורחות חיי תושב...

1400 ש"ח 1200 ש"ח
Sale
דיני ארנונה-פרשנות, הלכה ומעשה-יד שניה

דיני ארנונה-פרשנות, הלכה ומעשה-יד שניה

טל קדש

הספר דן בכל ההליכים המשפטיים בענייני ארנונה – הליכי השגה, ערר, עתירה מנהלית, ערעור מינהלי, תביעת השבה ועוד. הספר פורס משנה פרקטית לעורך הדין להת...

790 ש"ח 480 ש"ח
Sale
אישור עירייה לעסקה במקרקעין - יד שניה

אישור עירייה לעסקה במקרקעין - יד שניה

דוד פולק

הספר הינו ספר חובה לעורכי דין ומשפטנים העוסקים בעניני קניין ומקרקעין, הוא מאיר עיניים בקשר לשאלות הנדונות, מרכז את הפסיקה הרלוונטית ומציג את התפיסות ה...

395 ש"ח 200 ש"ח
Sale
בחירות בישראל - יד שניה

בחירות בישראל - יד שניה

זאב טריינין

מדובר בספר יסודי ומקיף המציג ומנתח את דיני הבחירות בישראל, הן לכנסת והן לרשויות המקומיות...

590 ש"ח 100 ש"ח

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר

אודותינו

הפייסבוק שלנו