חוזים

סדר לפי:
 • תצוגה:
Sale
הפרה צפויה בחוזים - יד שניה

הפרה צפויה בחוזים - יד שניה

משה גלברד

ספר זה עוסק במוסד המשפטי של הפרה צפויה בדיני חוזים.  ...

580 ש"ח 100 ש"ח
Sale
זכות הקיזוז כבטוחה

זכות הקיזוז כבטוחה

מיכל הקר

ספר זה בוחן את  מעמדם של הסכמי קיזוז בחדלות פרעון וכן את היבטיו הבטוחתיים של הקיזוז....

490 ש"ח 300 ש"ח
Sale
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי-יד שניה

הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי-יד שניה

זמיר, ראבילו, שלו

לאיש המעשה, אין תחליף לאוגדן הזה בבואו להתמודד עם סוגיות שבדיני החוזים. חיבור זה, המכונה בפי תלמידי משפט ומרצים בשם "הקומנטאר", מרכז את ההלכות שנפסקו...

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אתר אינטרנט חוזים-מנוי לשנה

אתר אינטרנט חוזים-מנוי לשנה

גיא אשכנזי

המאגד את כל החוזים הנמצאים באוגדנים  בקבצי word  וניתנים להורדה עריכה ושמירה.  מטרתו של ספר זה הינה לסייע לעורכי הסכמים באשר הם ובכלל,...

772 ש"ח 400 ש"ח
Sale
מישכון זכויות יד 2

מישכון זכויות יד 2

נינה זלצמן

ספר זה מוקדש לנושא של מישכון זכויות. יש בו התייחסות למגוון המצבים שבהם הנכס הממושכן הוא זכות אובליגטורית: בין שהמשכון הוא על זכות המגולמת במסמך (כגון ...

980 ש"ח 700 ש"ח
Sale
פשיטת רגל והחקיקה האזרחית בישראל

פשיטת רגל והחקיקה האזרחית בישראל

אוריאל פרוקצ

ספר זה צוטט מאות פעמים בבתי המשפט בישראל, בספר זה מנתח המחבר את המערכת המורכבת של חיובים השוררת במצבים של חדלות פירעון, בין האדם או התא...

360 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דוגמאות חוזים וכתבי טענות+אתר לשנה

דוגמאות חוזים וכתבי טענות+אתר לשנה

גיא אשכנזי

מטרתו של ספר זה הינה לסייע לעורכי הסכמים באשר הם ובכלל, ולעורכי דין בפרט, במלאכת עריכה וניסוח הסכמים, וליתן בידיהם כלי נוח ויעיל לשאיבת רעיונות ודוגמא...

890 ש"ח 500 ש"ח
Sale
שטרות בפסיקת בתי המשפט

שטרות בפסיקת בתי המשפט

יערי, תמיר

בספר "דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט" סיכמו המחברים, דורון תמיר ויצחק יערי, את כל הפסיקה הישראלית - בית המשפט העליון (מפ"ד א) ובתי המשפט המחוזיים (מפ"מ ע...

680 ש"ח 646 ש"ח
Sale
המהפכה החברתית במשפט העסקי

המהפכה החברתית במשפט העסקי

עלי בוקשפן

ענף דיני החוזים במשפטנו שאב במידה רבה מן המשפט האנגלו־סקסי. עקרונותיו הקמאיים של תחום משפטי זה, התקפים במידה זו או אחרת אף בתקופתנו, ינקו מן ההשקפות ו...

690 ש"ח 400 ש"ח
Sale
סעדים זמניים ומיידים במשפט העסקי-יד שניה

סעדים זמניים ומיידים במשפט העסקי-יד שניה

יואל פרייליך

סעדים זמניים (צווי מניעה זמניים ואחרים) הם כלים חשובים ורבי השפעה על הסכסוך העסקי והמסחרי. לעתים ההחלטה בבקשה לסעד זמני עשויה להכריע את הכף בסכסוך ולה...

1100 ש"ח 500 ש"ח
Sale
אחריות למוצרים פגומים;ברירת הדין

אחריות למוצרים פגומים;ברירת הדין

איילת בן עזר

הספר דן בסוגיות מרכזיות במשפט הבינלאומי הפרטי המודרני הנוגעות לאחריותם של יצרנים למוצריהם, ומתמקד בשאלות של הדין החל על יצרנים בהיבטיו הנזיקיים, החוזי...

600 ש"ח 560 ש"ח
Sale
הגנה עצמית במשפט הפלילי

הגנה עצמית במשפט הפלילי

בועז סנגרו

המונח "הגנה פרטית" כולל מושגים שונים מן המשפט האנגלו-אמריקני: "ההגנה העצמית", "ההגנה על אחר", "ההגנה על רכוש", "ההגנה על רכושו של אחר" ו"ההגנה על בית ...

585 ש"ח 560 ש"ח
Sale
התאמת חוזים בנסיבות משתנות

התאמת חוזים בנסיבות משתנות

דוד רונן

רעיון התאמתם של חוזים לנסיבות משתנות שהתרחשו לאחר מועד הכריתה אינו קל לעיכול. הוא כורך בתוכו התערבות שיפוטית בתוכן החוזה ובחלוקה מאוחרת של המשאבים, הס...

585 ש"ח 560 ש"ח
Sale
דיני חוזים החלק הכללי לקראת קודיפיקציה-יד שניה

דיני חוזים החלק הכללי לקראת קודיפיקציה-יד שניה

גבריאלה שלו

עשור שנים חלף מאז ראתה אור המהדורה השניה של ספרי דיני חוזים. בשנים אלה התבססו דיני החוזים המקוריים של מדינת ישראל; פסיקת בתי המשפט והכתיבה האקדמית היפ...

875 ש"ח 250 ש"ח
Sale
פסיקת ריבית הצמדה ושיערוך-יד שניה
Sale
דיני חוזים-התרופות

דיני חוזים-התרופות

גבריאלה שלו, יהודה אדר

התרופה היא הביטוי המוחשי של הזכות המשפטית. בלא תרופה – אין קיום לזכות המשפטית. כך בתחום החוזים, כך בכל תחומי המשפט. בעשורים האחרונים הולך ומתרחב...

890 ש"ח 845 ש"ח
Sale
משפט ופסכיאטריה-אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו

משפט ופסכיאטריה-אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו

יעקב בזק

פסיכיאטריה והמשפט משיקים זה לזה בכמה נושאים רבי חשיבות עיונית ומעשית. ולא בכדי, שהרי יסוד הדעת והרצון הוא יסוד עיקרי בכל תחומי המשפט, הפלילי והאזרחי כ...

685 ש"ח 660 ש"ח
Sale
חוזים אחידים

חוזים אחידים

לוסטהויז, שפנץ

וזים אחידים הינם חלק בלתי נפרד מחיינו המשפטיים. לסוג זה של התקשרויות לא נמצא מענה בדין הכללי המבוסס על הנחת השוויון בין הצדדים לחוזה: חוק החוזים האחיד...

175 ש"ח 163 ש"ח
Sale
משפט בין לאומי פרטי - 2 כרכים

משפט בין לאומי פרטי - 2 כרכים

סיליה וסרשטיין פסברג

ספר זה הוא הספר המקיף הראשון בעברית בתחום המורכב של המשפט הבין-לאומי הפרטי. הוא פורשׂ את יסודותיו העיוניים של התחום בראי התפתחויות רעיוניות ופוזיטיביו...

1350 ש"ח 1280 ש"ח
Sale
קניין רוחני - יד שניה

קניין רוחני - יד שניה

מאיר דהאן

הקנין הרוחני בעידן המודרני קיבל מימד מיוחד מבחינה כלכלית ומסחרית. ציבור רחב הפועל במגוון תחומים מעוניין לדעת ולהבין את זכויותיו. הספר מתאר את היסודות ...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית

חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית

גבריאלה שלו

ספר זה, כפי ששמו מלמד, מורכב משני חלקים. החלק הראשון עוסק בחוזי רשות (שקוראים להם גם חוזים מינהליים): אלה הם חוזים שהמדינה או רשות ציבורית, כגון רשות ...

690 ש"ח 550 ש"ח
Sale
מישכון זכויות-

מישכון זכויות-

זלצמן, גרוסקופף

ספר זה מוקדש לנושא של מישכון זכויות. יש בו התייחסות למגוון המצבים שבהם הנכס הממושכן הוא זכות אובליגטורית: בין שהמשכון הוא על זכות המגולמת במסמך (כגון ...

980 ש"ח 900 ש"ח
Sale
דיני אינטרנט במשפט המסחרי-יד שניה

דיני אינטרנט במשפט המסחרי-יד שניה

דרורי,אורלנד,ירקוני,בר

הספר סוקר ומנתח בפירוט את המשפט המסחרי בעולם המקוון , כמו כן את הוראות החוק והפסיקה בארץ ומחוצה לה. הספר כולל מושגי יסוד בתחום האינטרנט השפעתו של עיד...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סעדים עצמיים חוזיים

סעדים עצמיים חוזיים

מאיה לקשטיין

דיני החוזים קובעים שורה של תרופות העומדות לזכותו של הנפגע מהפרת חוזה. עם זאת, עורכי דין המתבקשים לייעץ ללקוחותיהם שנפגעו מהפרת חוזה יודעים כי הדרך להש...

450 ש"ח 430 ש"ח
Sale
זכויות יוצרים, אמנים ומפיקים-יד שניה

זכויות יוצרים, אמנים ומפיקים-יד שניה

טוני גרינמן

ספר זה נועד לסייע למשפטנים, יוצרים, אמנים, מפיקים ואחרים, המבקשים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בסוגיות משפטיות העולות בתחומי היצירה, האמנות וההפקה. ישו...

490 ש"ח 200 ש"ח
Sale
אחריות המגשר

אחריות המגשר

שרה בן ארצי

ספר חדשני וראשון מסוגו שדן באחריות המגשר, מלבן את הבעיות המשפטיות והאחרות הקשורות בכך ועוסק בסוגיות הליבה של התנהלות המגשר במהלך הגישור, וביניהן:...

550 ש"ח 117 ש"ח
Sale
דיני עשיית עושר ולא במשפט-כרך א

דיני עשיית עושר ולא במשפט-כרך א

דניאל פרידמן, אלרן שפי

דיני עשיית עושר ולא במשפט מהווים ענף משפט עצמאי ונפרד, שחשיבותו בעידן המודרני גדלה והולכת, בין היתר, בשל ההשלכות המשמעותיות שיש לדינים אלה על מרבית תח...

875 ש"ח 831 ש"ח
Sale
ספר לבונטין-מאמרים במשפט לכבוד אביגדור לבונטין

ספר לבונטין-מאמרים במשפט לכבוד אביגדור לבונטין

ברק,זמיר,ליבאי

ספר לבונטין מאגד מאמרים במשפט שנכתבו במיוחד לכבודו של פרופ אביגדור לבונטין. הספר כולל ניתוח משפטי מקורי של סוגיות מרכזיות, שנכתבו על-ידי בכירי חוקרי ה...

250 ש"ח 237 ש"ח
Sale
ספר ברק-עיונים בתעשייתו השיפוטית של אהרן ברק

ספר ברק-עיונים בתעשייתו השיפוטית של אהרן ברק

בספר זה מכונסים מאמרים שנכתבו לכבודו של פרופ אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, לרגל פרישתו מכס השיפוט.המחקרים המובאים בספר מתמקדים במפעלו השיפוט...

500 ש"ח 475 ש"ח
Sale
דיני חיובים-חלק כללי-יד שניה

דיני חיובים-חלק כללי-יד שניה

דניאל פרידמן

ספר משפטי הדן בתורת החיובים; המחאת חיובים; ריבוי חייבים; ריבוי נושים; דרכי תשלום; קיזוז; זקיפת תשלומים; היבטים רכושיים של החיוב; שיתוף בחיוב; קיו...

990 ש"ח 300 ש"ח
Sale
ראיות בתביעות ביטוח ופלת

ראיות בתביעות ביטוח ופלת"ד

יניר הראל

ספר ראשון מסוגו אשר דן באופן מקיף בדיני הראיות המחייבים בתביעות מכוח חוק חוזה ביטוח וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד). בספר מתקיים לראשונה דיון...

570 ש"ח 541 ש"ח
Sale
חוזים - כרך א - מהדורה 2

חוזים - כרך א - מהדורה 2

דניאל פרידמן, נילי כהן

המהדורה הראשונה של חוזים כרך א, הראשון בסדרה בת ארבעה כרכים, יצאה לאור בשנת 1991. המהדורה הנוכחית מבקשת לשקף את עושר המקורות שנצבר בתקופה שחלפה מאז צא...

875 ש"ח 831 ש"ח
Sale
זכויות עובדים בקופות גמל-יד שניה

זכויות עובדים בקופות גמל-יד שניה

חנה הרדוף

"זכויות עובדים בקופות גמל" הוא חיבור מקיף, המנסה לעשות סדר במערכת הסבוכה והמורכבת של תוכניות הגמל. כותרת הספר מטעה מעט, משום שמתעורר רושם שמדובר בקופו...

320 ש"ח 220 ש"ח
Sale
חוזים כרך א - יד שניה

חוזים כרך א - יד שניה

דניאל פרידמן, נילי כהן

...

875 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוזים מהדורה 4

חוזים מהדורה 4

גבריאלה שלו, אפי צמח

כעשור ומחצה חלפו מאז ראתה אור המהדורה השלישית של ספרה של גבריאלה שלו "דיני חוזים": "דיני חוזים – החלק הכללי: לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי". ...

875 ש"ח 831 ש"ח
Sale
עשיית עושר ולא במשפט-חלק ב + מפתחות

עשיית עושר ולא במשפט-חלק ב + מפתחות

דניאל פרידמן, אלרן שפירא בר אור

דיני עשיית עושר ולא במשפט מהווים ענף משפט עצמאי ונפרד, שחשיבותו בעידן המודרני גדלה והולכת, בין היתר, בשל ההשלכות המשמעותיות שיש לדינים אלה על מרבית תח...

875 ש"ח 831 ש"ח
Sale
בעלי מניות בחברה - יד שניה

בעלי מניות בחברה - יד שניה

ערן רוזמן

חוק החברות משנה את גבולותיו של חופש החוזים במסגרתו פועלת חברה ופועלים בעלי מניותיה. החלק הראשון והעיקרי של הספר מתאר את שינוי הגבולות הללו לעומת הדין...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני שטרות - יד שניה

דיני שטרות - יד שניה

שלום לרנר

חיבור זה מתמקד בדיני השטרות, שבמרכזם פקודת השטרות [נוסח חדש], תשי"ז-1957. עם זאת הוא התחייבות חוזית לשלם סכום כסף, ולכן חלים עליו גם דיני החוזים הכללי...

722 ש"ח 100 ש"ח
Sale
רגולציה חדשה-מהפכה במשפט הציבורי

רגולציה חדשה-מהפכה במשפט הציבורי

שרון ידין

כשנתיים לאחר שדוקטרינת החוזה הרגולטורי שפיתחה ד"ר ידין בספרה הקודם נקלטה אל הדין הישראלי בבג"ץ מתווה הגז, מגיע ספרה השני, ובו היא בוחנת את הפסיקה המהפ...

475 ש"ח 450 ש"ח
Sale
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית

דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית

הלה קרן

האם קיימת חובת שוויון חוזית? האם אסור להפלות באמצעות חוזים? האם מותר להפלות על ידי סירוב להתקשר בחוזה? המאמר מציג את תשובותיו המהוססות והמעורפלות של ד...

400 ש"ח 380 ש"ח
Sale
ההלוואה-דין, הלכה ומעשה- יד שניה

ההלוואה-דין, הלכה ומעשה- יד שניה

שוורץ, נרקיס

לכל סוגי ההלוואות מכנה משותף אחד והוא שקיימים עקרונות משפטיים הטבועים הן בתוך והן בפסיקות בית המשפט, לאורם, בנפרד או ביחד עם הוראות ספציפיות תיבחנה זכ...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תניות פטור בחוזים-יד שניה

תניות פטור בחוזים-יד שניה

גבריאלה שלו

תניות הפטור בחוזים הינן תופעה חדשה, המציבה קשיים עיוניים ומעשיים בפני המשפט. הספר בולן את תוקפן של תניות פטור על רקע שתי שיטות משפט: הישראלית והאנגלי...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
עיוני תחביר בחוזה המשפטי

עיוני תחביר בחוזה המשפטי

אבי גבורה

הספר עיוני תחביר בחוזה המשפטי מציג פרטים אחדים העוסקים במבנה התחבירי של החוזה המשפטי ובפרשנות העולה ממבנים אלה. הפרק הראשי עוסק במבני התנאי, והתנאי הו...

120 ש"ח 64 ש"ח
Sale
עקרון ההתאמה בקיום חוזים-יד שניה

עקרון ההתאמה בקיום חוזים-יד שניה

איל זמיר

עקרון ההתאמה והדינים הנגזרים ממנו מהווים נקודת מפגש בין אחדות מהבעיות השכיחות ביותר בפרקטיקה של דיני החוזים, ובין אחדות מהסוגיות המעניינות ביותר בתיאו...

690 ש"ח 250 ש"ח
Sale
הגנת אשם תורם בדיני חוזים-יד שניה

הגנת אשם תורם בדיני חוזים-יד שניה

אריאל פורת

הספר עוסק בהגדרת האשם התורם, מקומו במשפט, הנוהג ורקעו ההיסטורי. ההגנה הזו עומדת למפר חוזה אשר אמור להיות הנפגע, תרם, או אחראי לנזק או להפרה. אשם תורם ...

580 ש"ח 250 ש"ח
Sale
חוזי רשות בישראל-יד שניה

חוזי רשות בישראל-יד שניה

גבריאלה שלו

ספרה של פרופ גבריאלה שלו על "חוזי רשות בישראל" עוסק בעיקר בחוזים לריכשת מוצרים או שרותים ע"י המדינה. המחברת קוראת להם חוזי רשות. חוזים כאלו היו קיימים...

550 ש"ח 100 ש"ח
Sale
האחריות החוזית של רשויות המינהל-יד שניה

האחריות החוזית של רשויות המינהל-יד שניה

דפנה ברק

זהו ספרה הראשון של ברק-ארז. הוא עוסק בפעילות עסקית של רשויות בהתייחס לאחריות החוזית שלהן. הספר עוסק בתפקידם הכפול של חוזים של רשויות מנהליות כאמצעי שמ...

595 ש"ח 100 ש"ח
Sale
קניין - כרכים א-ד-יד שניה

קניין - כרכים א-ד-יד שניה

מיגל דויטש

כרר א כולל ארבעה שערים: יסודותיו של דיני הקניין קניין וחוקה זכות הבעלות והגנת הקניין שיתוף ובתים משותפים כרך א של הסדרה עוסק בהרחבה בסוגיות הבאות...

1380 ש"ח 1200 ש"ח
Sale
פירוש והשלמה של חוזים

פירוש והשלמה של חוזים

איל זמיר

בחלקי א וב להלן אנתח בקצרה את המחלוקת בנושא פירוש חוזי כפי שהתגלעה בפסיקה ובספרות המשפטית בישראל עד לפסיקה מהעת האחרונה של השופט דנציגר והתיקון לחוק ...

220 ש"ח 150 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים: מכר (דירות)

פירוש לחוק החוזים: מכר (דירות)

ג.טדסקי

חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, עוסק באחריות של מוכרי דירות (בראש ובראשונה, חברות בנייה) לאיכות הבנייה ולהתאמת הדירה לתקנים רשמיים ולתיאורה החוזי. כמו-כ...

750 ש"ח 450 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים:חוק חוזה קבלנות-יד שניה

פירוש לחוק החוזים:חוק חוזה קבלנות-יד שניה

ג.טדסקי

חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974, חל על אחדים מהחוזים המסחריים והצרכניים החשובים והשכיחים ביותר, כמו בנייה, הובלה, תיווך, מתן שירותים מקצועיים וביצוע מלאכו...

585 ש"ח 250 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים: המתנה-יד שניה

פירוש לחוק החוזים: המתנה-יד שניה

א"מ ראבילו

...

690 ש"ח 480 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים:ביטוח-כרך ראשון-יד שניה

פירוש לחוק החוזים:ביטוח-כרך ראשון-יד שניה

שחר ולר

חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 מסדיר את היחסים בין הצדדים לחוזה ביטוח. החוק עוסק במהות ההתקשרות בין הצדדים, במיהות הזכאים ךתגמולי ביטוח, בהיקף חבותה של ה...

690 ש"ח 450 ש"ח
Sale
פרשנות במשפט כרך א - תורת הפרשנות הכללית

פרשנות במשפט כרך א - תורת הפרשנות הכללית

אהרון ברק

פרשנות חיונית למשפט. להבין משמעו לפרש. לשפוט משמעו לפרש. הטקסט המשפטי אינו מדבר "כשלעצמו". הוא ניצב לפני הקורא רק לאחר שפורש על-ידו במודע או שלא במודע...

690 ש"ח 645 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים: שומרים-יד שניה

פירוש לחוק החוזים: שומרים-יד שניה

שירלי רנר

...

690 ש"ח 380 ש"ח
Sale
פרשנות במשפט כרך ב - פרשנות החקיקה

פרשנות במשפט כרך ב - פרשנות החקיקה

אהרון ברק

מרכז המשפט עומדות הנורמות החקוקות. מרביתו של המשפט בישראל הוא משפט חקוק. עיקר תפקידו של השופט כפרשן הוא לפרש דבר חקיקה (חוקי יסוד, חוקים, תקנות). מכאן...

690 ש"ח 645 ש"ח
Sale
חוזים פרידמן נילי כהן 4 כרכים

חוזים פרידמן נילי כהן 4 כרכים

פרידמן כהן

מאגר חוזים בנושאים שונים, כמו: יחסי עובד מעביד, דיני תאגידים, הסכם יעוץ, הסכם הלוואה, הסכם שכירות, הסכם למכירת רכב, כתב התחייבות לשמירת סודיות, הסכם ב...

3000 ש"ח 1700 ש"ח
Sale
פרשנות במשפט כרך ג - פרשנות חוקתית - יד שניה

פרשנות במשפט כרך ג - פרשנות חוקתית - יד שניה

אהרון ברק

ספר זה נועד לסייע להבנתה של המהפכה החוקתית אשר עברה עלינו. מבקש אני להציג את הפוטנציאל הפרשני הטמון בטקסט החוקתי. הוצאתו של הפוטנציאל זה מהכוח אל הפוע...

790 ש"ח 550 ש"ח
Sale
פרשנות במשפט כרך ד - פרשנות חוזה

פרשנות במשפט כרך ד - פרשנות חוזה

אהרון ברק

החוזה הוא המכשיר המשפטי המרכזי להסדרת היחסים הבין-אישיים. מכאן חשיבותם של הכללים לפירוש החוזה. בדחילו ורחימו ניגשתי לעסוק בדינים אלה, המצויים לא רק במ...

790 ש"ח 750 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים-ביטוח-כרך שני

פירוש לחוק החוזים-ביטוח-כרך שני

שחר ולר

הכרך השני של הפירוש לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 עוסק בסעיפי החוק הנוגעים בביטוחים מיוחדים: ביטוח חיים, ביטוח בריאות תאונה ומחלות, ביטוח רכוש וביטוח א...

690 ש"ח 500 ש"ח
Sale
האחריות החוזית לליקויי בניה לאור חוק המכר (דירות) וחוק חוזה קבלנות- יד שניה

האחריות החוזית לליקויי בניה לאור חוק המכר (דירות) וחוק חוזה קבלנות- יד שניה

גיל הררי

מזה שנים רבות לא נכתב ספר משפטי מקיף ומעמיק בנושא ליקויי בניה. ספר זה, דן באחריות החוזית לליקויי הבנייה, מחפש את האחראים ליצירת הליקויים משלב תכנון המ...

590 ש"ח 400 ש"ח
Sale
פרשנות במשפט כרך ה - פרשנות הצוואה

פרשנות במשפט כרך ה - פרשנות הצוואה

אהרון ברק

פרשנות הצוואה היא הבסיס לכל דיני הפרשנות. ממנה נקודת המוצא לכל תורת הפרשנות במשפט. הטעם לכך הוא זה: בצוואה קיים רצון אחד שיש להתחשב בו. אין אינטרס הסת...

690 ש"ח 645 ש"ח
Sale
פרשנות תכליתית במשפט

פרשנות תכליתית במשפט

אהרון ברק

חמשת הכרכים של פרשנות במשפט והמאמרים השונים בנושאי הפרשנות ביטאו את התפיסה הפרשנית בסוגיות השונות של המשפט. בספר זה מוצג בפני הקורא באופן מזוכך עיקרי ...

690 ש"ח 655 ש"ח
Sale
אוגדן דוגמאות כתבי טענות – יד שניה

אוגדן דוגמאות כתבי טענות – יד שניה

יחיאל סימן טוב, אייל ק

...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דוגמאות כתבי טענות – נזיקין – יד שניה

דוגמאות כתבי טענות – נזיקין – יד שניה

עוז גקמן

ספר פרקטי וייחודי המביא למשתמש דוגמאות כתבי בי-דין בתחום הנזיקין לרבות תביעות בענייני נזקי גוף ורכוש, דרישת תשלום תכוף, תביעות בענייני תאונו...

268 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אופציות לעובדים ולבכירים-כרך ב-יד שניה

אופציות לעובדים ולבכירים-כרך ב-יד שניה

שמעון לביא

המחבר מציג בפני הקוראים והמעיינים - שופטים, עורכי דין, רואי חשבון, מעסיקים, עובדים וכל המתעניינים בתחום, חיבור מקיף העוסק בסוגיות השונות אשר קשורות לה...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דוגמאות כתבי טענות – יד שניה

דוגמאות כתבי טענות – יד שניה

שלומי נרקיס

...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוזים - כרך ב

חוזים - כרך ב

דניאל פרידמן, נילי כהן

הספר חוזים שנכתב על ידי פרופ דניאל פרידמן ופרופ נילי כהן, קנה לו מעמד מרכזי בקרב הקהילה המשפטית כולה: שופטים, עורכי דין, חוקרי המשפט ותלמידי המשפט. בש...

875 ש"ח 831 ש"ח
Sale
ערבות

ערבות

רוי בר קהן

...

870 ש"ח 450 ש"ח
Sale
חוזים - חלק כללי - יד שניה

חוזים - חלק כללי - יד שניה

גבריאלה שלו

...

800 ש"ח 100 ש"ח
Sale
עוולות מסחריות וסודות מסחר-יד שניה

עוולות מסחריות וסודות מסחר-יד שניה

מיגל דויטש

הדיון נעשה על רקע המשפט האזרחי בכללותו: דיני חוזים, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיוני הגבלים עסקיים, דיני עבודה, דיני הנזיקין, ודיני קניין הרוחני, וכן ...

860 ש"ח 500 ש"ח
Sale
מאבק בעלי מניות-עילת הקיפוח בחברה פרטית וציבורית-יד שניה

מאבק בעלי מניות-עילת הקיפוח בחברה פרטית וציבורית-יד שניה

ערן שפינדל,יעל זכות

ספר זה מציג לראשונה, בצורה מקיפה ומעודכנת, את עילת קיפוח בעלי המניות. הספר מנתח את מגוון המקרים הבאים בגדר קיפוח, הסעדים והתרופות להסרתו והקשר לעילות ...

500 ש"ח 350 ש"ח
Sale
עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

מאיר זנטי

מתוך פתח דבר השתדלתי בחיבור זה להצביע על תולדות העילה, הפסיקה וניתוחה, על הוראות חוק עשיית עושר ולא במשפט על כל סעיפיו, תוך שחלקן של ניתוחים משפטיים ...

845 ש"ח 100 ש"ח
Sale
התאמת חוזים בנסיבות משתנות - יד שניה

התאמת חוזים בנסיבות משתנות - יד שניה

דוד (פרדי) רונן

רעיון התאמתם של חוזים לנסיבות משתנות שהתרחשו לאחר מועד הכריתה אינו קל לעיכול. הוא כורך בתוכו התערבות שיפוטית בתוכן החוזה ובחלוקה מאוחרת של המשאבים, הס...

585 ש"ח 300 ש"ח
Sale
תרופות בשל הפרת חוזה במשפט הקונטיננטלי - יד שניה

תרופות בשל הפרת חוזה במשפט הקונטיננטלי - יד שניה

רנה סנילביץ

בספר תוצג התאוריה הכללית של דיני התרופות, ותתלווינה אליה דוגמאות מדיני החוזים המיוחדים...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ספר אור-מאמרים לכבודו של השופט תאודור אור

ספר אור-מאמרים לכבודו של השופט תאודור אור

ברק, סוקול

במשך כ-37 שנים כיהן המשנה לנשיא, השופט תיאודור אור, כשופט, בכל הערכאות, החל מבית משפט השלום בעפולה וכלה בבית המשפט העליון. במהלך שנות כהונתו הטביע השו...

500 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני חוזים במשפט הקונטיננטלי - יד שניה

דיני חוזים במשפט הקונטיננטלי - יד שניה

רנה סנילביץ

כריתת החוזה וכוחו המחייב...

150 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המהפכה החברתית במשפט העסקי - יד שניה

המהפכה החברתית במשפט העסקי - יד שניה

עלי בוקשפן

ענף דיני החוזים במשפטנו שאב במידה רבה מן המשפט האנגלו־סקסי. עקרונותיו הקמאיים של תחום משפטי זה, התקפים במידה זו או אחרת אף בתקופתנו, ינקו מן ההשקפ...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוזים אחידים - יד שניה

חוזים אחידים - יד שניה

ורדה לוסטהויז, טנה שפניץ

וזים אחידים הינם חלק בלתי נפרד מחיינו המשפטיים. לסוג זה של התקשרויות לא נמצא מענה בדין הכללי המבוסס על הנחת השוויון בין הצדדים לחוזה: חוק החוזים ה...

175 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני חוזים- יד שניה

דיני חוזים- יד שניה

גבריאלה שלו

...

800 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית - יד שניה

חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית - יד שניה

גבריאלה שלו

ספר זה, כפי ששמו מלמד, מורכב משני חלקים. החלק הראשון עוסק בחוזי רשות (שקוראים להם גם חוזים מינהליים): אלה הם חוזים שהמדינה או רשות ציבורית, כגון ר...

690 ש"ח 250 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים: משכון- יד שניה

פירוש לחוק החוזים: משכון- יד שניה

יהושע ויסמן

...

300 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים:ביטוח-כרך שני-יד שניה

פירוש לחוק החוזים:ביטוח-כרך שני-יד שניה

שחר ולר

הכרך השני של הפירוש לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 עוסק בסעיפי החוק הנוגעים בביטוחים מיוחדים: ביטוח חיים, ביטוח בריאות תאונה ומחלות, ביטוח רכוש וביט...

650 ש"ח 400 ש"ח
Sale
דוגמאות כתבי בי-דין – משפחה – 2 כרכים – יד שניה

דוגמאות כתבי בי-דין – משפחה – 2 כרכים – יד שניה

אריה סמארלי, שלומי נרקיס

...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
המחאת חיובים - יד שניה

המחאת חיובים - יד שניה

שלום לרנר

"המחאת חיובים", עוסק בהיבטים השונים של עסקאות בזכויות חוזיות, ובכללן זכויות כספיות וזכויות במקרקעין. פיקדון כספי בבנק, פוליסת ביטוח וגם זכויות לפנסיה,...

644 ש"ח 400 ש"ח
Sale
דיני חוזים א+ב- יד שניה

דיני חוזים א+ב- יד שניה

גבריאלה שלו

כרך א - מבוא וערונות כללים, יצירת החוזה, צורת החוזה, פירושו והשלמתו כרך ב - פגמים בחוזה, חוזה על תנאי, חוזה פסול כרך ג - חוזה לטובת אדם שלישי, הפרת ...

500 ש"ח 130 ש"ח
Sale
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות-יד שניה

דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות-יד שניה

דניאל פרידמן, אלון שפירא בר אור

דיני עשיית עושר ולא במשפט מהווים ענף משפט עצמאי ונפרד, שחשיבותו בעידן המודרני גדלה והולכת, בין היתר, בשל ההשלכות המשמעותיות שיש לדינים אלה על מרבית תח...

875 ש"ח 700 ש"ח
Sale
הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה - יד שניה

הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה - יד שניה

הילה פורת

לראשונה בתחום יחסי העבודה והשכר, ספר המכיל את ההסכמים, המסמכים והטפסים הנחוצים במסגרת יחסי עבודה. ספר ייחודי זה כולל מגוון רחב של הסכמי עבו...

1275 ש"ח 800 ש"ח
Sale
חוזים - כרך א - מהדורה 2 - יד שניה

חוזים - כרך א - מהדורה 2 - יד שניה

דניאל פרידמן, נילי כהן

המהדורה הראשונה של חוזים כרך א, הראשון בסדרה בת ארבעה כרכים, יצאה לאור בשנת 1991. המהדורה הנוכחית מבקשת לשקף את עושר המקורות שנצבר בתקופה שחלפה מאז צא...

875 ש"ח 575 ש"ח
Sale
דיני עשיית עושר ולא במשפט-כרך א-יד שניה

דיני עשיית עושר ולא במשפט-כרך א-יד שניה

דניאל פרידמן

מהדורה 2...

1380 ש"ח 250 ש"ח
Sale
יזמות נדל

יזמות נדל"ן עסקאות והסכמי יזמים-יד שניה

אהרן נמדר

מטרתו של ספר זה להסיר מעט מהערפל שיזם נדל"ן נתקל בו בכל הנושא הקשור למערכת החוזים ולסוגי ההתקשרויות שהוא מקבל על עצמו ולתוצאות המס שלהם...

390 ש"ח 220 ש"ח
Sale
השבה בהקשרים חוזיים-יד שניה

השבה בהקשרים חוזיים-יד שניה

מיכל אגמון גונן

בספר סקירה מקפת של עקרון ההשבה לאורך התקופות השונות - החל מהמשפט הרומי, דרך המשפט הקונטיננטלי והאנגלו-אמריקאי, והמשך במשפט הישראלי. מוצגות בו הגישות ה...

450 ש"ח 350 ש"ח
Sale
תרופת האכיפה בחוזים:תיאוריה דין ומציאות

תרופת האכיפה בחוזים:תיאוריה דין ומציאות

לאון יהודה אנידגר

מכוח עקרון חופש החוזים, המאפשר לפרטים לבחור עם מי ברצונם להתקשר ומה יהיה תוכן ההתקשרות, מקובלת התפיסה כי חוזים יש לקיים (pacta sunt servanda). עקרון ח...

185 ש"ח 175 ש"ח
Sale
התערבות ביחסים חוזיים-יד שניה

התערבות ביחסים חוזיים-יד שניה

נילי כהן

ספר משפטי הדן בהרחבה במקורן ומהותן של ההגנות השונות, אינטרס של הנושה, אינטרס של החייב, סוג הפגיעה, אופן ההתערבות, הגנות, סעדים ועוד....

480 ש"ח 150 ש"ח
Sale
חוק הערבות, התשכ

חוק הערבות, התשכ"ז-1967 פירוש לחוקי החוזים

ברכיהו ליפשיץ

סדרת הפירוש לחוקי החוזים, שאותה ייסד וערך במשך שנים רבות פרופסור גד טדסקי, הייתה ועודנה סדרת הספרים הגדולה והחשובה ביותר במשפט הפרטי בישראל. לסדרה זו ...

375 ש"ח 356 ש"ח
Sale
דוגמאות הסכמים וחוזים - יד שניה

דוגמאות הסכמים וחוזים - יד שניה

שלומי נרקיס

דוגמאות של הסכמים וחוזים בתחומים שונים  ...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תרופות בשל הפרת חוזה - חלק א - יד שניה

תרופות בשל הפרת חוזה - חלק א - יד שניה

דוד קציר

הספר מציג בפני הקורא את שלל הדינים - החקוקים וההלכתיים - הקשורים להפרת החיוב החוזי...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דוגמאות חוזים - כרך ב - יד שניה

דוגמאות חוזים - כרך ב - יד שניה

אליהו נימני

מישכון ומשכנתא, מקרקעין...

590 ש"ח 250 ש"ח
Sale
תרופות בדיני חוזים הלכה ומעשה-2 כרכים - יד שניה

תרופות בדיני חוזים הלכה ומעשה-2 כרכים - יד שניה

איריס מרקוס

חיבור זה, ישמש כספר עזר לכל העוסקים בדיני החוזים המשיקים, כידוע, כמעט לכל תחום משפטי אחר בין שמדובר בעסקות מסחריות או במקרקעין או אחרות. החיבור מוגש ב...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דוגמאות כתבי טענות-עבודה וביטוח לאומי-יד שניה

דוגמאות כתבי טענות-עבודה וביטוח לאומי-יד שניה

דוד מימון

אוגדן הכולל דוגמאות מתחומי התנהלות משפטית הקשורים לדיני עבודה וביטוח לאומי: תביעת פיצויי פיטורים, תביעה לזכויות סוציאליות, כתב הגנה כנגד תביעה על גניב...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני שטרות-מהדורה שניה - יד שניה

דיני שטרות-מהדורה שניה - יד שניה

שלום לרנר

המהדורה הראשונה של חיבור זה יצאה לאור בתחילת שנת 1999, והתקבלה היטב בקרב שופטים, עורכי דין ואנשי אקדמיה. מאות רבות של פסקי דין, ואף יותר, מסתמכים על ה...

933 ש"ח 700 ש"ח
Sale
תרופת האכיפה בחוזים:תיאוריה דין ומציאות - יד שניה

תרופת האכיפה בחוזים:תיאוריה דין ומציאות - יד שניה

ליאון יהודה אנידגר

מכוח עקרון חופש החוזים, המאפשר לפרטים לבחור עם מי ברצונם להתקשר ומה יהיה תוכן ההתקשרות, מקובלת התפיסה כי חוזים יש לקיים (pacta sunt servanda). עקרון ח...

185 ש"ח 140 ש"ח
Sale
המשפט האזרחי והמאבק בשחיתות

המשפט האזרחי והמאבק בשחיתות

אבינועם מגן

ספר זה, המבוסס על עבודת הדוקטורט של המחבר באוניברסיטת בר אילן, מבקש לבחון אפשרויות לגיוון הכלים המשפטיים למאבק בשחיתות. הספר בוחן את כושרם של אמצעים מ...

175 ש"ח 166 ש"ח
Sale
דיני חוזים-התרופות - יד שניה

דיני חוזים-התרופות - יד שניה

גבריאלה שלו, יהודה אדר

התרופה היא הביטוי המוחשי של הזכות המשפטית. בלא תרופה – אין קיום לזכות המשפטית. כך בתחום החוזים, כך בכל תחומי המשפט. בעשורים האחרונים הולך ומתרחב...

890 ש"ח 750 ש"ח
Sale
חוזים - כרך ב - יד שניה

חוזים - כרך ב - יד שניה

דניאל פרידמן, נילי כהן

הספר חוזים שנכתב על ידי פרופ דניאל פרידמן ופרופ נילי כהן, קנה לו מעמד מרכזי בקרב הקהילה המשפטית כולה: שופטים, עורכי דין, חוקרי המשפט ותלמידי המשפט. בש...

875 ש"ח 743 ש"ח
Sale
דיני עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

דיני עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

דניאל פרידמן

...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני חוזים מיוחדים - יד שניה

דיני חוזים מיוחדים - יד שניה

מיגל דויטש

הספר דן בעקרונות וכללים החלים על עסקאות מכר, שירותים ומלאכה. בתחום מכר הדירות הדיון כולל גם את החידושים הרבים שנחקקו בעקבות קריסת חברת חפציבה.&nb...

690 ש"ח 390 ש"ח
Sale
דיני עשיית עושר ולא במשפט-כרך א - יד שניה

דיני עשיית עושר ולא במשפט-כרך א - יד שניה

דניאל פרידמן, אלרן שפירא בר אור

דיני עשיית עושר ולא במשפט מהווים ענף משפט עצמאי ונפרד, שחשיבותו בעידן המודרני גדלה והולכת, בין היתר, בשל ההשלכות המשמעותיות שיש לדינים אלה על מרבית תח...

875 ש"ח 700 ש"ח
Sale
המתנה במשפט האזרחי - יד שניה

המתנה במשפט האזרחי - יד שניה

שלומי נרקיס

מבין הנושאים שבספר (חלקי):   ביטול מתנה מחמת טעות או פגם אחר וחובת תום הלב, מהות המתנה, כשרות לתת מתנה, מתנה של קטין, מתנה של חסוי, מתנה של תאג...

450 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוזים מהדורה 4 - יד שניה

חוזים מהדורה 4 - יד שניה

גבריאלה שלו, אפי צמח

כעשור ומחצה חלפו מאז ראתה אור המהדורה השלישית של ספרה של גבריאלה שלו "דיני חוזים": "דיני חוזים – החלק הכללי: לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי". ...

875 ש"ח 740 ש"ח
Sale
דיני עשיית עושר ולא במשפט-א+ב-יד שניה

דיני עשיית עושר ולא במשפט-א+ב-יד שניה

דניאל פרידמן

מהדורה שניה...

1300 ש"ח 300 ש"ח
Sale
סעדים עצמיים חוזיים - יד שניה

סעדים עצמיים חוזיים - יד שניה

מאיה לקשטיין

דיני החוזים קובעים שורה של תרופות העומדות לזכותו של הנפגע מהפרת חוזה. עם זאת, עורכי דין המתבקשים לייעץ ללקוחותיהם שנפגעו מהפרת חוזה יודעים כי הדרך להש...

450 ש"ח 380 ש"ח
Sale
חוזים כרך ד + מפתחות - יד שניה

חוזים כרך ד + מפתחות - יד שניה

דניאל פרידמן, נילי כהן

הכרך הרביעי בסדרה חוזים של פרופסור דניאל פרידמן ופרופסור נילי כהן משלים את חיבורם הכולל על דיני חוזים. כרך ד עוסק בסיום החוזה ובתרופות בשל הפרתו....

990 ש"ח 790 ש"ח
Sale
חוזים כרך ב - יד שניה

חוזים כרך ב - יד שניה

דניאל פרידמן, נילי כהן

...

875 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוזים כרך ג - יד שניה

חוזים כרך ג - יד שניה

דניאל פרידמן, נילי כהן

...

990 ש"ח 700 ש"ח
Sale
מעשה הבא בעבירה - יד שניה

מעשה הבא בעבירה - יד שניה

אליאב שוחטמן

הסוגיה של הוזים בלתי חוקיים היא אחת הסוגיות המשפטיות המרתקות ביותר. בלשונו הציורית של השופט זילברג: ״הרעיונות והעקרונות שבה חוצים זה את זה כשורותיו של...

290 ש"ח 220 ש"ח
Sale
חוזה למראית עין - הלכה ומעשה - יד שניה

חוזה למראית עין - הלכה ומעשה - יד שניה

איריס מרקוס

...

335 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פרקטיקה שכיחה בחוזים היא הכללתה של תניה הקובעת מראש את הסכמת הצדדים להתדיין

פרקטיקה שכיחה בחוזים היא הכללתה של תניה הקובעת מראש את הסכמת הצדדים להתדיין

שחר אברהם-גילר

פרקטיקה שכיחה בחוזים היא הכללתה של תניה הקובעת מראש את הסכמת הצדדים להתדיין בפני בתי המשפט של מדינה פלונית אם בעתיד יפרוץ סכסוך ביניהם. זוהי תניית שיפ...

180 ש"ח 170 ש"ח
Sale
ספר גבריאלה שלו עיונים בתורה החוזה

ספר גבריאלה שלו עיונים בתורה החוזה

יהודה אדר, אהרן ברק, אפי צמח

פרופסור גבריאלה שלו היא אחת המשפטניות, החוקרות והמורות הבולטות והמוערכות ביותר בישראל. בעשייתה האקדמית ובפועלה החינוכי תרמה פרופסור שלו תרומה אדירה לה...

475 ש"ח 451 ש"ח
Sale
פרשנות במשפט כרך ד - פרשנות חוזה - יד שניה

פרשנות במשפט כרך ד - פרשנות חוזה - יד שניה

אהרן ברק

החוזה הוא המכשיר המשפטי המרכזי להסדרת היחסים הבין-אישיים. מכאן חשיבותם של הכללים לפירוש החוזה. בדחילו ורחימו ניגשתי לעסוק בדינים אלה, המצויים לא רק במ...

790 ש"ח 600 ש"ח

...

0 ש"ח 0 ש"ח
Sale
חוק המכר,תשכ

חוק המכר,תשכ"ח–1968-פירוש לחוקי החוזים (כרכים א-ב)

איל זמיר

מכר הוא החוזה הנפוץ והבסיסי ביותר בתחומים המסחרי, הצרכני והפרטי; וחוק המכר, התשכ"ח–1968 הוא עמוד התווך של דיני החוזים המיוחדים. המהדורה הראשונה ...

985 ש"ח 935 ש"ח
Sale
ביטול חוזה בעקבות הפרתו - יד שניה

ביטול חוזה בעקבות הפרתו - יד שניה

מיגל דויטש

בעריכת חוזה מכפיפים עצמם הצדדים למערכת נורמטיבית אוטונומית, פרי יצירתם. הפרתו של החוזה מהווה אירוע טראומטי בחיי החוזה, והדין נחלץ לסייע לנפגע לרפא את ...

590 ש"ח 300 ש"ח
Sale
ברירת הדין - יד שניה

ברירת הדין - יד שניה

אביגדור לבונטין

על פי בקשת משרד המשפטים, ובהתאם להסכם עם המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש סאקר ליד הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, חיברתי הצעה של...

356 ש"ח 180 ש"ח
Sale
חוזים - 3 כרכים - יד שניה

חוזים - 3 כרכים - יד שניה

ז. צלטנר

...

590 ש"ח 300 ש"ח
Sale
הגנה עצמית במשפט הפלילי-יד שניה

הגנה עצמית במשפט הפלילי-יד שניה

בועז סנגרו

המונח "הגנה פרטית" כולל מושגים שונים מן המשפט האנגלו-אמריקני: "ההגנה העצמית", "ההגנה על אחר", "ההגנה על רכוש", "ההגנה על רכושו של אחר" ו"ההגנה על בית ...

585 ש"ח 400 ש"ח
Sale
עסקת קומבינציה - 4 כרכים - יד שניה

עסקת קומבינציה - 4 כרכים - יד שניה

פנחס נרקיס

המחבר סוקר בהרחבה את ההתקשרות בעיסקת קומבינציה, שהיא עניין המעוגן בדיני החוזים, כמו גם בתוכן הסכם הקומבינציה ובתרופות בגין הפרת חוזה הקומבינציה. כמובן...

598 ש"ח 200 ש"ח
Sale
רגולציה-המשפט המינהלי בעידן החוזים הרגולטוריים - יד שניה

רגולציה-המשפט המינהלי בעידן החוזים הרגולטוריים - יד שניה

שרון ידין

הספר, ראשון מסוגו בארץ, מספק סקירה מקיפה של תחום הרגולציה והמשפט המנהלי, מנקודת המבט של הסכמות הנערכות בין רגולטורים למפוקחים – חוזים רגולטוריים...

590 ש"ח 200 ש"ח
Sale
יחסי הורים וילדים בין דיני משפחה לבין דיני חוזים

יחסי הורים וילדים בין דיני משפחה לבין דיני חוזים

יחזקאל מרגלית

בשנים האחרונות הולך וגובר יישומם של חוזים והסכמים שונים ומגוונים בתוככי המשפחה, הן במישור האופקי הזוגי והן במישור האנכי שבין הורים וילדיהם. בממשק שבין...

375 ש"ח 356 ש"ח
Sale
פירוש לחוק החוזים : שליחות – מהד

פירוש לחוק החוזים : שליחות – מהד

אהרן ברק

...

300 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אמנות בינלאומיות -יד שניה

אמנות בינלאומיות -יד שניה

יורם דינשטיין

ספר זה מבהיר כיצד מדינות מתקשרות באמנות ומסביר את הדינים החלים הן לגבי תוקפן, תחולתן, פירושן וסיומן של אמנות, והם לגבי הסתייגות ופרישה מהן. דיון מיוחד...

360 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני הגנת הצרכן-כרך א -יד שניה

דיני הגנת הצרכן-כרך א -יד שניה

סיני דויטש

לפני כעשור שנים ראה אור הכרך הראשון של הספר שכינס את עקרונות היסוד של דיני הצרכנות והגנת הצרכן. עתה – עם התפתחותם המהירה של אמצעי השיווק והמכירה...

690 ש"ח 420 ש"ח
Sale
דיני הגנת הצרכן-כרך ב -יד שניה

דיני הגנת הצרכן-כרך ב -יד שניה

סיני דוישט

הדין המהותי...

690 ש"ח 420 ש"ח
Sale
דיני הגנת הצרכן - כרך ג - יד שניה

דיני הגנת הצרכן - כרך ג - יד שניה

סיני דויטש

הדין המהותי...

690 ש"ח 420 ש"ח
Sale
דיני הגנת הצרכן-3 כרכים- יד שניה

דיני הגנת הצרכן-3 כרכים- יד שניה

סיני דויטש

כרך א - יסודות ועקרונות כרך ב - הדין המהותי כרך ג - הדין המהותי...

1950 ש"ח 1100 ש"ח
Sale
תניות שיפוט-לקראת מודל חדש

תניות שיפוט-לקראת מודל חדש

שחר אברהם גילר

פרקטיקה שכיחה בחוזים היא הכללתה של תניה הקובעת מראש את הסכמת הצדדים להתדיין בפני בתי המשפט של מדינה פלונית אם בעתיד יפרוץ סכסוך ביניהם. זוהי תניית שיפ...

180 ש"ח 171 ש"ח

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר

אודותינו

הפייסבוק שלנו