אגודות שיתופיות

סדר לפי:
 • תצוגה:
Sale
אגודות שיתופיות - ספר

אגודות שיתופיות - ספר

עו"ד חיים נועם

דיני אגודות שיתופיות מהווים נדבך חשוב ומרכזי בדיני התאגידים בישראל. הסקטור החקלאי על כל ענפיו כגון: קיבוץ, מושב, כפר שיתופי, אגודה מרכזית לשיווק וכיו...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
משקים ונחלות חקלאיות בעידן החדש

משקים ונחלות חקלאיות בעידן החדש

אייל ואבי עברון

ספר זה בוחן בחינה פרקטית, משפטית ושמאית את אפשרויות הרכישה, המכירה, הפיצול וההרחבה של משקים ונחלות חקלאיות, ובעיקר לאור החלטות 979 ו- 1101 של מועצת מנ...

350 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המשפט החקלאי בישראל

המשפט החקלאי בישראל

ורד דשא

"משפט חקלאי" – הוא אותו שדה משפטי אשר עוסק בחקר מערכת הדינים והמדיניות המשפיעים על יכולתה של הכלכלה החקלאית לייצר ולשווק מזון ומוצרים שונים עבור...

570 ש"ח 0 ש"ח
Sale
אגודות שיתופיות-אוגדן

אגודות שיתופיות-אוגדן

חיים נועם

ספר משפטי הדן ברישומה של האגודה השיתופית, סיווגה, חברות באגודה, המשק החקלאי, תקנות האגודה, רשויות האגודה, פעולות הנוגעות לעסקי האגודה, בוררות, פירוק ה...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
זכויות מטפחים ופטנטים

זכויות מטפחים ופטנטים

בראש דורון

הספר כולל 4 שערים שער ראשון דן וסוקר בקצרה את ההיבטים המדעיים בטיפוחם של זני צמחים חדשים ואת ההיבטים של המחקר והפיתוח המדעי והביוטכנולוגי. שער שני ...

0 ש"ח 0 ש"ח
Sale
הסדרים במגזר החקלאי (חוברת)

הסדרים במגזר החקלאי (חוברת)

חיים נועם

בחלקו הראשון של הספר, ידון החוק בהתייחס לתיקוניו ולפסיקה שניתנה, באם ניתנה לגבי כל סעיף וסעיף בחוק. החלק השני כולל תמציות של כל פסקי הדין וההחלטות שני...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הזכויות בקרקע חקלאית

הזכויות בקרקע חקלאית

גדעון ויתקון

בספרו מוביל אותנו המחבר לבירור וניתוח הזכויות שיש לחקלאי, למתיישב, לאגודה, ליישוב, למושב ולקיבוץ על הקרקע שבה הם נמצאים. לעתים כמעט שניתן לומר היעדר ה...

490 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני עמותות להלכה ומעשה כרך א+ב - יד שניה

דיני עמותות להלכה ומעשה כרך א+ב - יד שניה

בן ציון גרינברגר, נחמי

יעדו של הספר הוא לנסות ולתת מידע לאותם הגורמים העוסקים במלאכת הקודש של התנדבות ופעילות ציבורית המתבצעת באמצעות העמותות, הן כמנהלים וחברי ועד, הן כחברי...

980 ש"ח 200 ש"ח
Sale
מסות על חוק ומשפט - יד שניה

מסות על חוק ומשפט - יד שניה

אוגוסטו י.לוי

מסות אלו הן ביטוי לחיפוש אחר איזון חדש בין הערכים הקיימים של המשפט במסורת הקדומה ביותר, מאז ראשיתה, לבין הצדדים החדשים שנוצרו בעקבות הדינאמיות שחלה בי...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הקודקס המקיף לדיני האגודות השיתופיות כרך ג-יד שניה

הקודקס המקיף לדיני האגודות השיתופיות כרך ג-יד שניה

אבנר קדם

התחום של דיני האגודות השיתופיות קנה לו אחיזה רחבת היקף בתחום דיני התאגידים בכלל. האגודה השיתופית בדומה לחברות ושותפויות לוקחות חלק חשוב בנוף חיי הכלכל...

398 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הקודקס המקיף בדיני האגודות השיתופיות- כרך ב

הקודקס המקיף בדיני האגודות השיתופיות- כרך ב

אבנר קדם

התחום של דיני האגודות השיתופיות קנה לו אחיזה רחבת היקף בתחום דיני התאגידים בכלל. האגודה השיתופית בדומה לחברות ושותפויות לוקחות חלק חשוב בנוף חיי הכלכל...

0 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אגודות שיתופיות חוק ותקנות

אגודות שיתופיות חוק ותקנות

מיה פנחסי

...

325 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אגודות שיתופיות-מהדורה 4

אגודות שיתופיות-מהדורה 4

חיים ועופר נועם

המהדורה הרביעית של ספרם של עורכי הדין חיים ועופר נועם הרחיבה בצורה יסודית ומקיפה את הידע המשפטי והמעשי בדיני אגודות שיתופיות. אין זה סוד כי דיני האגוד...

585 ש"ח 585 ש"ח
Sale
עמותות בישראל-מהדורה 2

עמותות בישראל-מהדורה 2

פרנקל דוד

מאז ההוצאה הראשונה של הספר, חלו שינויים וחידושים רבים ומהותיים בדיני העמותות בחקיקה ובפסיקה. דוגמאות לכך הן הרחבת הבקרה על עמותות, פיקוח על ניהול תקין...

590 ש"ח 250 ש"ח
Sale
אגודות שיתופיות דין ונוהל-יד שניה

אגודות שיתופיות דין ונוהל-יד שניה

סמדר אוטולנגי

ספר הדן בהרחבה באישיות המשפטית של האגודה השיתופית, עקרונות הקואופרציה, החקיקה החלה על אגודות, רשם האגודות, ייסוד האגודה, תקנון האגודה, רשויות האג...

580 ש"ח 450 ש"ח
Sale
שינוי יעוד בקרקע חקלאית-יד שניה

שינוי יעוד בקרקע חקלאית-יד שניה

אהרן נמדר

מטרתו של ספר זה היא להציג לקורא ניתוח משפטי של העסקאות הקשורות בשינוי יעוד של קרקע חקלאית מזוית ראייה של דיני המס....

590 ש"ח 200 ש"ח
Sale
אגודה שיתופית-מילון מונחים ומושגים-יד שניה

אגודה שיתופית-מילון מונחים ומושגים-יד שניה

אילן רונן

הספר מכיל קרוב ל- 1500 ערכים שונים, הקשורים במישרין ובעקיפין להתנהלותה של האגודה השיתופית,על סוגיה השונים כמו: הקיבוץ, הקבוצה, מושב שיתופי, מושב עובדי...

290 ש"ח 100 ש"ח
Sale
משק חקלאי בראי דיני המשפחה - יד שניה

משק חקלאי בראי דיני המשפחה - יד שניה

שלומי נרקיס

הסוגיות הסבוכות נוגעות לדיני המקרקעין, דיני אגודות שיתופיות, דיני חוזים, דיני הירושה ודינים הקשורים ברשות מקרקעי ישראל {ובכלל זה זכות החכירה, חוזי החכ...

398 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני עמותות להלכה ולמעשה-2 כרכים-יד שניה

דיני עמותות להלכה ולמעשה-2 כרכים-יד שניה

בן ציון גרינברגר, נחמיה בן תור

...

750 ש"ח 350 ש"ח
Sale
בדמעה יקצורו

בדמעה יקצורו

שרגא פ.בירן

בספר שלפנינו נעשה לראשונה ניסיון לפתוח בישראל דיון בנושא הקניין החדש והקניין הישן. עניינו של הספר בקניין הקרקעי - ערש העושר והעוני, מקור הקנאה, השנאה ...

90 ש"ח 78 ש"ח
Sale
מס הכנסה כרך ב - יד שניה

מס הכנסה כרך ב - יד שניה

אמנון רפאל, שלומי לזר

הספר, מהדורה שנייה של הכרך השני של העבודה המקיפה בדיני מס הכנסה, עוסק בשאלות המתעוררות בתחום המיסוי של היחיד, החברה ובעלי מניותיה, השותפות והאגודה השי...

850 ש"ח 250 ש"ח
Sale
מעמדן החוקתי של הזכויות הקיבוציות במשפט העבודה

מעמדן החוקתי של הזכויות הקיבוציות במשפט העבודה

גיא גנאינסקי

הספר עוסק במעמדן החוקתי של שלוש זכויות, המוכרות במשפט העבודה הקיבוצי: זכות ההתארגנות בארגוני עובדים, הזכות לניהול משא ומתן קיבוצי בין ארגון העובדים למ...

350 ש"ח 332 ש"ח
Sale
משפט העבודה הקיבוצי-תאוריה פרקטיקה ומעשה

משפט העבודה הקיבוצי-תאוריה פרקטיקה ומעשה

מורן סבוראי

"ספר משפט העבודה הקיבוצי" נועד לשופטים, עורכי דין, פעילי ארגוני עובדים, חברי ועדים, עובדים מן השורה ואנשי אקדמיה. הוא עוסק בתחום ייחודי של משפט העבודה...

575 ש"ח 546 ש"ח

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר

אודותינו

הפייסבוק שלנו