בנקאות

סדר לפי:
 • תצוגה:
Sale
זכות הקיזוז כבטוחה

זכות הקיזוז כבטוחה

מיכל הקר

ספר זה בוחן את  מעמדם של הסכמי קיזוז בחדלות פרעון וכן את היבטיו הבטוחתיים של הקיזוז....

490 ש"ח 300 ש"ח
Sale
מישכון זכויות

מישכון זכויות

נינה זלצמן

ספר זה מוקדש לנושא של מישכון זכויות. יש בו התייחסות למגוון המצבים שבהם הנכס הממושכן הוא זכות אובליגטורית: בין שהמשכון הוא על זכות המגולמת במסמך (כגון ...

980 ש"ח 960 ש"ח
Sale
שטרות בפסיקת בתי המשפט

שטרות בפסיקת בתי המשפט

יערי, תמיר

בספר "דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט" סיכמו המחברים, דורון תמיר ויצחק יערי, את כל הפסיקה הישראלית - בית המשפט העליון (מפ"ד א) ובתי המשפט המחוזיים (מפ"מ ע...

680 ש"ח 646 ש"ח
Sale
עבירות בניירות ערך

עבירות בניירות ערך

גבריאל הלוי

עבירות בניירות ערך מהוות את המפגש בין דיני העונשין והמשפט הפלילי מחד לבין דיני ניירות ערך והמשפט המסחרי מאידך. עבירות אלה מתוות, למעשה, את גבולות ה"מו...

580 ש"ח 100 ש"ח
Sale
שיקים ללא כיסוי - כרך א

שיקים ללא כיסוי - כרך א

יובל אזני

חיבור זה עוסק בנושא "השיק לא כיסוי" על היבטיו השונים ולאוו דווקא הוראות החוק בלבד, הגם שהחוק עטמד במרכזו ומהווה מושא טיפולו המרכזי והעיקרי.  החל...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חובות החלות על הבנקים-כרך ה - יד שניה

חובות החלות על הבנקים-כרך ה - יד שניה

נרקיס, מור

לראשונה ספר המאגד את כל נושא מימוש המשכנתא. בספר מפורט הליך מימוש המשכנתא בהוצאה לפועל ובבתי המשפט, טענות המועלות על ידי הצדדים, הוראות הדין והפסיקה. ...

590 ש"ח 300 ש"ח
Sale
עיכבון - יד שניה

עיכבון - יד שניה

נינה זלצמן

עיכבון הוא זכות לעכב נכס כערובה לחיוב, עד שיסולק החיוב."עיכוב נכס" פירושו מניעת יציאתו של הנכס מידי המחזיק בו. להבחין מנטילה או מתפיסה של נכס, העיכוב ...

528 ש"ח 396 ש"ח
Sale
פסיקת ריבית הצמדה ושיערוך-יד שניה
Sale
חוקי השקעות הון (יד שניה)

חוקי השקעות הון (יד שניה)

אליהו ברלינסקי

...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני המחאת חיובים

דיני המחאת חיובים

מיגל דויטש

עסקאות של המחאת זכויות מהוות נדבך מרכזי בפעילות העסקית והמסחרית. זאת, בהינתן העובדה כי בכלכלה המודרנית זכויות מופשטות, לרבות זכויות חוזיות, מהוות מרכי...

650 ש"ח 617 ש"ח
Sale
שיקים ללא כיסוי - כרך ב - יד שניה

שיקים ללא כיסוי - כרך ב - יד שניה

יובל אזני

בכרך המונח בפנינו, מייחד המחבר חלק נכבד להליך הערעור ולעילות הביקורת השיפוטית על הסנקציה המינהלית המוטלת על ידי הבנק המסחרי או על ידי בנק ישראל (במקרה...

690 ש"ח 450 ש"ח
Sale
דיני הלוואות-יד שניה

דיני הלוואות-יד שניה

ויירוט, מדינה

הספר עוסק בשני התחומים העיקריים שבדיני ההלוואות: שיעור הריבית המירבי שאותו רשאים מלווים לגבות ובחובות הגילוי המוטלות עליהם. הספר דן בנסיונות ההתמודדות...

390 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מישכון זכויות-יד שניה

מישכון זכויות-יד שניה

זלצמן, גרוסקופף

ספר זה מוקדש לנושא של מישכון זכויות. יש בו התייחסות למגוון המצבים שבהם הנכס הממושכן הוא זכות אובליגטורית: בין שהמשכון הוא על זכות המגולמת במסמך (כגון ...

980 ש"ח 600 ש"ח
Sale
דיני ניירות ערך חובת הגילוי-יד שניה

דיני ניירות ערך חובת הגילוי-יד שניה

לאה פסרמן יוזפוב

חובת הגילוי היא העיקרון המרכזי של חוק ניירות ערך. ספר זה מנתח עיקרון חשוב זה, לכל פניו והיבטיו. ייחודו של הספר הוא בכך שלצד ניתוח אקדמי של חובת הגילוי...

590 ש"ח 400 ש"ח
Sale
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט-מהדורה 3-יד שניה

דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט-מהדורה 3-יד שניה

יצחק יערי, דורון תמיר

בספר "דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט" סיכמו המחברים, דורון תמיר ויצחק יערי, את כל הפסיקה הישראלית - בית המשפט העליון (מפ"ד א) ובתי המשפט המחוזיים (מפ"מ ע...

680 ש"ח 580 ש"ח
Sale
דיני ניירות ערך - יד שניה

דיני ניירות ערך - יד שניה

רונן עדיני

הספר סוקר בהרחבה את ההיבטים השונים של דיני ניירות ערך, הן אזרחיים והן פליליים. הספר סוקר את הדין הישראלי בנושאי ניירות-ערך, את פעילותן ומעורבותן של הר...

757 ש"ח 550 ש"ח
Sale
דיני חיובים-חלק כללי-יד שניה

דיני חיובים-חלק כללי-יד שניה

דניאל פרידמן

ספר משפטי הדן בתורת החיובים; המחאת חיובים; ריבוי חייבים; ריבוי נושים; דרכי תשלום; קיזוז; זקיפת תשלומים; היבטים רכושיים של החיוב; שיתוף בחיוב; קיו...

990 ש"ח 300 ש"ח
Sale
מדריך לבורסה ולשוק ההון

מדריך לבורסה ולשוק ההון

רפי אלדור, יאיר זימון

ספר זה בא לענות על הצורך של חלק גדול מהאוכלוסיה להכיר את השפה המקצועית ואת המונחים השונים שבהם משתמשים אנשי מקצוע העוסקים בשוקי ההון והכספים. חלק גדול...

125 ש"ח 60 ש"ח
Sale
החוק נחלת הכלל

החוק נחלת הכלל

שלמה לוין

מגמתו של הספר היא, לתת בידי כל אזרח וכן, הבנקאי , התעשיין, הסוחר, בעל הבית והדייר, המנהל והעובד מדריך משפטי בו יוכלו למצוא מענה לרוב שאלות החוק הבן הם...

260 ש"ח 230 ש"ח
Sale
שעבוד נכסי חברה-יד שניה

שעבוד נכסי חברה-יד שניה

שלום לרנר

הספר עוסק בשעבודים שונים על נכסיה של חברה. ההבחנה בסוגיה זו בין שעבוד נכסי יחיד לבין שעבוד נכסי חברה קיימת במשפט המצוי. הדין בישראל נשען בסוגיה ז...

490 ש"ח 300 ש"ח
Sale
איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה

איסור הלבנת הון להלכה ולמעשה

יעל גרוסמן, רוני בלקין

ספר זה נכתב במטרה לנתח את נושא איסור הלבנת הון, זמן קצר לאחר חקיקתו בישראל של חוק בנושא זה, בשלב בו הפסיקה עדיין בתהליכי גיבוש ראשוניים, ומשמעות החוק ...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני אכיפת חיובים - 2 כרכים - יד שניה

דיני אכיפת חיובים - 2 כרכים - יד שניה

גבריאל הלוי

כרך א דן בין היתר בנושאים הבאים: הליכים דיוניים לאכיפת חיובים: בקשות לביצוע חיוב אישי פסוק ביצוע תביעה על סכום קצוב הוצאה לפועל במסלול מזונות ה...

1580 ש"ח 800 ש"ח
Sale
החתימה בשטרות

החתימה בשטרות

שמוליק קסוטו

המחקר עליו מבוסס הכותר נועד לגבש משנה סדורה ומלאה בכל הנוגע לאופייה ומעמדה של החתימה השטרית.אמנם, בימים אלה, השטרות בכלל, ונציגיהם השכיחים (השיקים) בפ...

0 ש"ח 0 ש"ח
Sale
דיני שטרות-מהדורה רביעית - יד שניה

דיני שטרות-מהדורה רביעית - יד שניה

יואל זוסמן

...

400 ש"ח 200 ש"ח
Sale
חובות הבנק כלפי לקוחותיו-יד שניה

חובות הבנק כלפי לקוחותיו-יד שניה

גלעד נרקיס, מירב מור

מהדורה מקוצרת של הספר "החובות החלות על הבנקים"....

300 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני שטרות - יד שניה

דיני שטרות - יד שניה

שלום לרנר

חיבור זה מתמקד בדיני השטרות, שבמרכזם פקודת השטרות [נוסח חדש], תשי"ז-1957. עם זאת הוא התחייבות חוזית לשלם סכום כסף, ולכן חלים עליו גם דיני החוזים הכללי...

722 ש"ח 450 ש"ח
Sale
הלוואות חוץ בנקאיות - יד שניה

הלוואות חוץ בנקאיות - יד שניה

גלעד נרקיס, ורד שיידמן

בספר זה בחנו את הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות והמטרות העומדות מאחוריהן, הן בטווח הקצר של הענקת הגנה ללווה, אשר דרך כלל מצוי בעמדת נחיתות, והן ב...

590 ש"ח 300 ש"ח
Sale
ההלוואה-דין, הלכה ומעשה- יד שניה

ההלוואה-דין, הלכה ומעשה- יד שניה

שוורץ, נרקיס

לכל סוגי ההלוואות מכנה משותף אחד והוא שקיימים עקרונות משפטיים הטבועים הן בתוך והן בפסיקות בית המשפט, לאורם, בנפרד או ביחד עם הוראות ספציפיות תיבחנה זכ...

690 ש"ח 350 ש"ח
Sale
הבנקים חבותם המקצועית-יד שניה

הבנקים חבותם המקצועית-יד שניה

אברהם זר

חיבור זה מטרתו לרכז ולהבליט הן את חובות הבנקים כלפי לקוחותיהם וכלפי צדדים שלישיים והן חובות הלקוחות כלפי הבנקים על מנת לעמוד על המשמר ולנקוט בצעדי זני...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הזכות למידע אודות החברה-יד שניה

הזכות למידע אודות החברה-יד שניה

יורם דנציגר

ספר זה, המנתח בהרחבה את הוראות פקודת החברות, את הוראות חוק החברות ואת הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו, נועד לשמש משפטנים, עורכי-דין, רואי...

300 ש"ח 150 ש"ח
Sale
בנקאות:זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים – יד שניה

בנקאות:זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים – יד שניה

ארי סירקין

ספרו של עו"ד ארי סירקין מנתח בהרחבה את ההלכות בסוגיות רבות ומגוונות בתחום הבנקאות יחסי בנק, לקוח, ערב וצדדים שלישיים....

400 ש"ח 320 ש"ח
Sale
דיני שטרות - מהדורה 5 - יד שניה

דיני שטרות - מהדורה 5 - יד שניה

יואל זוסמן

...

480 ש"ח 270 ש"ח
Sale
דיני שטרות-מהדורה 6-יד שניה

דיני שטרות-מהדורה 6-יד שניה

יואל זוסמן

...

480 ש"ח 340 ש"ח
Sale
בנקאות הלכה ומעשה- 2 כרכים – יד שניה

בנקאות הלכה ומעשה- 2 כרכים – יד שניה

פנחס נרקיס

...

790 ש"ח 300 ש"ח
Sale
קיזוז חיובים - יד שניה

קיזוז חיובים - יד שניה

שלום לרנר

זהו הספר היחיד בארץ שמוקדש לנושא הקיזוז, והוא בגדר ספר חובה לכל עורכי הדין העוסקים במשפט אזרחי ובמשפט מסחרי, ובמיוחד - לאלה המתמחים בבנקאות ובחדלות פי...

657 ש"ח 450 ש"ח
Sale
מילון למונחי הבנקאות ושוק ההון-יד שניה

מילון למונחי הבנקאות ושוק ההון-יד שניה

האקדמיה ללשון העברית

...

98 ש"ח 50 ש"ח
Sale
איסור הלבנת הון

איסור הלבנת הון

בריצמן-דמארי

ספר זה מיועד להציג בפני הקורא את הבסיס המשפטי העומד מאחורי המאבק של רשויות החוק, בהלבנת הון בישראל, במסגרת המאבק העולמי בהלבנת ההון ותוך הרחבת המאבק ב...

790 ש"ח 88 ש"ח
Sale
מהותו של שטר - יד שניה

מהותו של שטר - יד שניה

אהרן ברק

...

260 ש"ח 120 ש"ח
Sale
חובות החלות על הבנקים - כרך א - יד שניה

חובות החלות על הבנקים - כרך א - יד שניה

גלעד נרקיס, מירב מור

כרך זה הנו הכרך הראשון והמוביל מבין סדרת הספרים שראתה אור בשנים האחרונות. כיום פסקי דין רבים העוסקים בתחום הבנקאות מצטטים ספר זה ואין כמעט משרד עורכי ...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני בנקאות חובת האמון הבנקאית-יד שניה

דיני בנקאות חובת האמון הבנקאית-יד שניה

רות פלאטו שנער

הספר בוחן לעומקה את חובת האמון הבנקאית, תוך כדי דיון בסוגיות שונות בתחום דיני הבנקאות. הספר נחלק לשני שערים. השער הראשון עוסק בחובת האמון הבנקאית כנוש...

600 ש"ח 500 ש"ח
Sale
אשראים דוקומנטריים - יד שניה

אשראים דוקומנטריים - יד שניה

שוש מ.ששון, מאיר יפרח, אורלי שנקר

ספר זה דן בנושאי מכתב האשראי הדוקומנטרי ומכתב האשראי לערבות ("ערבות בנקאית אוטונומית") מן ההיבט המשפטי והמסחרי מחד גיסא, ומן ההיבט המעשי והעיוני, מאיד...

280 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק הבנקאות (רישוי) - יד שניה

חוק הבנקאות (רישוי) - יד שניה

יחיאל בהט

החיבור הנוכחי מנסה לפרש את חוק הרישוי, תוך ניסיון לקשר בין הוראותיו, שנבנו לעתים טלאי על טלאי, ובין הפרקטיקה שנתגבשה, לרבות בהוראות המפקח על הבנקים...

290 ש"ח 180 ש"ח
Sale
הערובות להבטחת פירעון חובות - יד שניה

הערובות להבטחת פירעון חובות - יד שניה

א.קורדובה

ספר משפטי הדן בתורת הערובות; חיובים שניתן להבטיח ע"י ערובות; ערובות חפציות; ערובות אישיות כערובה; מעין ערובות; גביי...

475 ש"ח 420 ש"ח
Sale
ריבית - יד שניה

ריבית - יד שניה

אברהם וינרוט

הספר עוסק בריבית הסכמית, בעיקר בין בנקים לאנשים פרטיים, ובכלל זה נוגע לחוק הריבית ולשיעורי הריבית המקסימליים המותרים לגביה, בעסקאות מכר בתשלומים ועסקא...

358 ש"ח 250 ש"ח
Sale
פקודת השטרות בראי ההליך האזרחי - יד שניה

פקודת השטרות בראי ההליך האזרחי - יד שניה

שלומי נרקיס, איריס מרקוס

ספר פרקטי וייחודי העוסק בניתוח משפטי ותיאורטי של פקודת השטרות. הספר כולל הסברים מפורטים תוך ניתוח פסקי דין שונים הקשורים לפקודת השטרות. הספר מצוטט בפס...

498 ש"ח 200 ש"ח
Sale
חובות החלות על הבנקים - כרך א - יד שניה

חובות החלות על הבנקים - כרך א - יד שניה

גלעד נרקיס, מירב מור

כרך זה הנו הכרך הראשון והמוביל מבין סדרת הספרים שראתה אור בשנים האחרונות. כיום פסקי דין רבים העוסקים בתחום הבנקאות מצטטים ספר זה ואין כמעט משרד עורכי ...

690 ש"ח 350 ש"ח
Sale
אמצעי תשלום כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי - יד שניה

אמצעי תשלום כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי - יד שניה

גיל בריצמן

ספר זה מיועד להציג בפני הקורא את הבסיס העסקי של הסדר תשלום באמצעות כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי, להציג ניתוח כלכלי של שוק אמצעי תשלום בו פועלים לקוחות, ס...

590 ש"ח 300 ש"ח
Sale
כרטיסי חיוב - יד שניה

כרטיסי חיוב - יד שניה

אהרן ברק, עמיר פרידמן

במסגרת ספר זה, נעמוד בהרחבה על כלל ההיבטים הקשורים בכרטיס החיוב. נפתח את הדיון בהצגה אינפורמטיבית וסקירה כללית במסגרתה נסווג את מהותו של כרטיס החיוב כ...

595 ש"ח 380 ש"ח
Sale
דיני בנקאות: ערבות לטובת תאגיד בנקאי ומשכון של נכסים נדים וניירות ערך - יד 2

דיני בנקאות: ערבות לטובת תאגיד בנקאי ומשכון של נכסים נדים וניירות ערך - יד 2

ריקרדו בן אוליאל

מטרתו העיקרית של חלקו הראשון של הספר היא לנתח את הסוגיות המרכזיות של ההסדר החל על הערבות הניתנת לתאגידים בנקאיים ולדון בהם. אף שהערבות ממלאה תפקיד מרכ...

390 ש"ח 250 ש"ח
Sale
חובות החלות על הבנקים - כרך ב - מסמכים סחירים - יד שניה

חובות החלות על הבנקים - כרך ב - מסמכים סחירים - יד שניה

גלעד נרקיס, מירב מור

מבין פרקי הספר: אמצעי תשלום והגישור על פערים של זמן ומקום, האלטרנטיבות לדרכי תשלום, כסף מזומן, קיזוז, המחאת חיובים, מסמכים סחירים, מכתב האשראי הד...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני בנקאות רגולציה בנקאית בישראל - יד שניה

דיני בנקאות רגולציה בנקאית בישראל - יד שניה

יובל אזני

הספר עוסק בהרחבה ברגולציה הבנקאית כפי שהיא נוהגת בישראל, במאפייניה, בסמכויות המפקח על הבנקים ובחובות התאגידים הבנקאיים כלפיו. במרכז הספר ובמספר פרקים,...

500 ש"ח 380 ש"ח
Sale
דיני המחאת חיובים - יד שניה

דיני המחאת חיובים - יד שניה

מיגל דויטש

עסקאות של המחאת זכויות מהוות נדבך מרכזי בפעילות העסקית והמסחרית. זאת, בהינתן העובדה כי בכלכלה המודרנית זכויות מופשטות, לרבות זכויות חוזיות, מהוות ...

650 ש"ח 300 ש"ח
Sale
הגנת הערב-יד שניה

הגנת הערב-יד שניה

רוי בר קהן

...

580 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני בנקאות-החלק הכללי-יד שניה

דיני בנקאות-החלק הכללי-יד שניה

ריקרדו בן אוליאל

ספר זה הוא צעד רשון אך עיקרי במחקר מקיף על דיני הבנקאות בישראל, אשר יכלול נושאים נוספים שהבולטים בהם: מתן אשראי על ידי הבנק תמורת ביטחונות, טכניקות בנ...

600 ש"ח 400 ש"ח
Sale
דיני בנקאות(כרכים א-ב) מהדורה שנייה

דיני בנקאות(כרכים א-ב) מהדורה שנייה

ריקרדו בן-אוליאל, לירן חיים

הדין הבנקאי עוסק באחד ההיבטים הדינמיים והחשובים של החברה המודרנית: הקמת המערכת הבנקאית והאשראי, מילוי תפקידיה ויחסיה עם כלל הציבור. התחום מתאפיין ברבג...

1200 ש"ח 1140 ש"ח
Sale
ערבות

ערבות

רוי בר קהן

...

870 ש"ח 570 ש"ח
Sale
הבורסה וההשקעה בניירות ערך-יד שניה

הבורסה וההשקעה בניירות ערך-יד שניה

לוי, סמיט, סרנת

...

155 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הפוסק: שטרות, משפט מסחרי - יד שניה

הפוסק: שטרות, משפט מסחרי - יד שניה

גלעד נרקיס

...

690 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אכיפה מינהלית בדיני ניירות ערך - יד שניה

אכיפה מינהלית בדיני ניירות ערך - יד שניה

צבי גבאי

הספר מנתח לעומק את הליכי האכיפה המנהלית השונים שבאמצעותם מוסמכת רשות ניירות ערך לפעול, כפי שהוסדר בתיקון הגדול ביותר שנעשה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח &nd...

490 ש"ח 300 ש"ח
Sale
אשראים דוקומנטריים-היבטים מעשיים ומשפטיים - יד שניה

אשראים דוקומנטריים-היבטים מעשיים ומשפטיים - יד שניה

דוד מ ששון, אורלי שנקר

אמצע תשלום בסחר הבינלאומי סקירה כללית, עיסקת האשראי הדוקומנטרי מהי, מקורות הכללים המשפטיים החלים על האשראי הדוקומנטרי, דיני חוזים, סוגי האשראים הדוקומ...

150 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני שטרות - יד שניה

דיני שטרות - יד שניה

רחל דעבול, מיכל הורוביץ משה

...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מידע פנים

מידע פנים

עזר צפריר

הספר דן בהרחבה בהיבטים העיוניים והמעשיים של סוגיית השימוש במידע פנים....

695 ש"ח 390 ש"ח
Sale
מימון נדל

מימון נדל"ן לבניה-יד שניה

עמיחי קרנר

אלה הסוגיות שנבחן בחיבור המוצג להלן: 1. הצגת השיקולים בעד ונגד קביעת אחריותו של הבנק המלווה כלפי רוכשי הדירות 2. בחינת העילות האפשריות העומדות לרשות...

300 ש"ח 220 ש"ח
Sale
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט-יד שניה

דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט-יד שניה

תמיר, יערי

...

398 ש"ח 100 ש"ח
Sale
החיוב ושעבודי הנכסים-בין קניין לבין התחייבות ובטוחה

החיוב ושעבודי הנכסים-בין קניין לבין התחייבות ובטוחה

ברכיהו ליפשיץ

מטרתו של חיבור זה היא לבחון את טיבם של השעבודים השונים היכולים להיווצר ולחול לטובת הנושה בנכסי החייב: אחריות הנכסים הכללית, המשכנתא, האפותיקי והמשכון....

275 ש"ח 261 ש"ח
Sale
איסור הלבנת הון ומימון טרור-יד שניה

איסור הלבנת הון ומימון טרור-יד שניה

אבי שקד

הציות לחוק והשפעתו על חוקי המס ופסקי דין אחרים...

790 ש"ח 300 ש"ח
Sale
החוק נחלת הכלל - יד שניה

החוק נחלת הכלל - יד שניה

שלמה לוין

מגמתו של הספר היא, לתת בידי כל אזרח וכן, הבנקאי , התעשיין, הסוחר, בעל הבית והדייר, המנהל והעובד מדריך משפטי בו יוכלו למצוא מענה לרוב שאלות החוק הבן הם...

260 ש"ח 180 ש"ח
Sale
החופש לבחור - יד שניה

החופש לבחור - יד שניה

מילטון פרידמן, רוז פרידמן

הספר מדבר על כך שחינוך ושוק חופשי יביאו את המיטב לכל האנשים בחברה, ומנמק באמצעות דוגמאות בהן הדבר אכן הוליד שגשוג כלכלי. הספר טוען ששיטה זו ...

220 ש"ח 100 ש"ח

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר

אודותינו

אלון הוצאה לאור, הינה הוצאה לאור של ספרי חוק ומשפט.

בחנות ניתן למצוא את רוב הספרים המשפטיים המובילים שיצאו לאור בארץ בכל תחומי המשפט .

בהוצאותינו גם אתרי אינטרנט בתחומים שונים המתעדכנים בזמן אמת 

כמו כן, עקב הדרישה הוספנו מחלקה מיוחדת לספרי חוק ומשפט יד שנייה.

אנו רוכשים גם ספרי יד שניה בתחום, ניתן ליצור עימנו קשר לקבלת הצעה.

מטרתינו לשקף את המידע המדויק ביותר ולתת את השירות הטוב ביותר .

 

הפייסבוק שלנו