עסקאות של המחאת זכויות מהוות נדבך מרכזי בפעילות העסקית והמסחרית. זאת, בהינתן העובדה כי בכלכלה המודרנית זכויות מופשטות, לרבות זכויות חוזיות, מהוות מרכיב עיקרי בעושרן של חברות ומהוות מושא שגור לעסקאות מכר. המחאת זכות מהווה גם אמצעי לפירעון חוב. כמו כן, דיני המחאת חיובים מהווים אבן פינה בבניית עסקאות מימון, אשר במסגרתן החייב משעבד לטובת המממן זכויות חוזיות. מישכון זכות חוזית צופה את פני עסקת ההמחאה, בהליכי מימוש המשכון. לא בכדי הגבלות החלות על מכר של נכס חלות גם על מישכונו. המחאת זכות יוצרת יחסים משפטיים סבוכים בין משולש הצדדים: ממחה, נמחה וחייב. על הדין לנתב את דרכו במתח הקיים בין המגמה לאפשר את עבירות הזכויות לבין המנעות מפגיעה בחייב, אשר אין שואלים להסכמתו. ספרו החדש של פרופ מיגל דויטש מנתח באופן שיטתי את ההסדרים בדין החקוק והפסוק בישראל, במבט השוואתי, ומציע פתרונות לשלל שאלות שטרם נדונו כלל. פרופ דויטש הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ובין היתר שימש כחוקר הראשי של וועדת הקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות הנשיא בדימ של בית המשפט העליון, פרופ אהרן ברק. הוא פרסם ספרים ומאמרים רבים, אשר נעשה בהם שימוש יום-יומי על ידי ערכאות שיפוטיות וקהיליית עורכי הדין. בספרו זה הוא מיישם את מומחיותו בשלל התחומים של המשפט האזרחי – דיני החיובים והקניין גם יחד. הנושאים הנדונים בספר כוללים בין היתר את אלה: מהותה של המחאת זכות, המחאה מן הדין, המחאות הטעונות רישום במירשם פומבי, הזכויות בנות-ההמחאה (לרבות דיון בנושאים הסבוכים של זכויות בעלות אופי עתידי והמחאת זכויות שניוניות), המחאה חלקית "לאורך" או "לרוחב", המחאת זכויות נלוות, המחאה על דרך השעבוד, התחייבות להמחות, תחרות זכויות, הגבלות על העבירות, טענות כל צד כנגד מישנהו, עריכת שינויים בחוזה לאחר ההמחאה ועוד סוגיות רבות אחרות. פרק מיוחד מוקדש לעיון בנושא של המחאת חבויות, אשר טרם זכה לדיון סדור בפסיקה ובספרות בישראל ובמשפט ההשוואתי.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר