משפט עברי

סדר לפי:
 • תצוגה:
Sale
הרמב

הרמב"ם והחוק במדינת ישראל-יד שניה

נחום רקובר

השנה מלאו, לפי המקובל, 850 שנה להולדת הרמב״ם. אמנם, קמו לאחרונה עוררין על קביעה זו, בשל דברים שכתב הרמב״ם בסוף פירוש המשנה שלו. מכל־מקום, שנה לא זזה מ...

220 ש"ח 0 ש"ח
Sale
המשפט העברי בחקיקת הכנסת-כרך ב-יד שניה

המשפט העברי בחקיקת הכנסת-כרך ב-יד שניה

נחום רקובר

אחת הדרכים להכרת זיקתם של החוקים שחוקקה הכנסת למקורות המשפט העברי, היא מעקב אחר הליכי החקיקה של חוקים אלה, החל מעבודת ההכנה של הצעות החוק במשרד המשפטי...

220 ש"ח 200 ש"ח
Sale
השליחות וההרשאה במשפט העברי-יד שניה

השליחות וההרשאה במשפט העברי-יד שניה

נחום רקובר

חיבור זה בא לברר את סוגיות השליחות וההרשאה במשפט העברי....

260 ש"ח 100 ש"ח
Sale
על גבול התמורה-יד שניה

על גבול התמורה-יד שניה

יוסף אחיטוב

מתוך ההקדמה: בספר זה כונסו 23 מאמרים, שרובן פורסמו בעבר, בנוסח מוקדם, בבמות שונות ובעיקר ב"עמודים" בטאון הקיבוץ הדתי. אף שהמארמרים עוסקים בשאלות שונ...

100 ש"ח 88 ש"ח
Sale
דיני מטבע במשפט העברי

דיני מטבע במשפט העברי

שילם ורהפטיג

עם נספח שינוי ערך המטבע במשפט במדינת ישראל...

280 ש"ח 180 ש"ח
Sale
דיני מתווך במשפט העברי-יד שניה

דיני מתווך במשפט העברי-יד שניה

שילם ורהפטיג

כולל דיני מתווך במשפט המקומי עניינו של הספר הוא לברר את דיני המתווך הוא הסרסור בלשון התלמוד או הפאטור בלשון השאלות והתשובות....

120 ש"ח 75 ש"ח
Sale
זכות היוצרים במקורות היהודיים-יד שניה

זכות היוצרים במקורות היהודיים-יד שניה

נחום רקובר

גניבה ספרותית (פלגיאט) אינה המצאה של ימינו. בניגוד לאומות העולם, שהכירו רק בתקופה מאוחרת יחסית בבעלותו של היוצר על יצירתו, העמידו חכמי ישראל, כבר בתקו...

360 ש"ח 200 ש"ח
Sale
משפט ופעולה-מונחי חיוב וקניין במשפט העברי-יד שניה

משפט ופעולה-מונחי חיוב וקניין במשפט העברי-יד שניה

ברכיהו לישפיץ

לספר זה שתי מטרות. ראשית, רוכזו בו מונחים של המשפט העברי, ביחוד בתחומי החיוב והקניין, ורבים מהם הונהרו כאן הן מבחינת בסיסם הלשוני והן מבחינת טיבם המשפ...

180 ש"ח 90 ש"ח
Sale
עיונים במשפט עברי ובהלכה-יד שניה

עיונים במשפט עברי ובהלכה-יד שניה

אהרון אנקר, סיני דויטש

זהו קובץ מחקרים פרי עטם של טובי החוקרים בתחום המשפט העברי וההלכה. המאמרים עוסקים בהיבטים מהותיים של המשפט העברי בנושאים שונים (כגון: שליחות, חובות של ...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
אסמכתא-חיוב וקניין במשפט העברי-יד שניה

אסמכתא-חיוב וקניין במשפט העברי-יד שניה

ברכיהו ליפשיץ

...

375 ש"ח 180 ש"ח
Sale
חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי-יד שניה

חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי-יד שניה

מנחם אלון

דיני חירות הפרט בדרכי גביית חוב ענינם בדרכים ובאמצעים שבהם מותר לנקוט לשם גביית חוב, במידה שיש בהם משום כפייה נגד גופו או חירותו של החייב, משום ירידה ...

210 ש"ח 100 ש"ח
Sale
עדות ושטרות-יד שניה

עדות ושטרות-יד שניה

מרדכי דוד כהן

עדות מפי כתב ושטרות הוא הנושא העיקרי והמרכזי שבספר זה. אולם, תוך כדי לימוד ומשא ומתן בהלכות אלו, עיון בסוגיות הרבות המפוזרות על פני ים התלמוד, בבלי וי...

280 ש"ח 150 ש"ח
Sale
פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשב

פירוש רבי שמואל בן מאיר (רשב"ם) לקהלת-יד שניה

שרה יפת,רוברט ב.סולטרס

הפירוש לקהלת הוא אחד השרידים הבודדים ממפעלו הפרשני רב ההיקף של ר' שמואל בן מאיר (רשבם), נכדו של רשי – מגדולי אנשי הרוח שקמו ליהדות צרפת בימי הבי...

200 ש"ח 140 ש"ח
Sale
חוק לישראל-שומרים-2 כרכים - יד שניה

חוק לישראל-שומרים-2 כרכים - יד שניה

נחום רקובר, ברוך כהנא

שומרים (2 כרכים) - הרב ברוך כהנא (1654 עמודים), הספר ערוך לפי סדר חוק השומרים התשכ"ז-1967 ודן בסוגיות: התנאים ליצירת שמירה, אחריות השומ...

690 ש"ח 380 ש"ח
Sale
כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל - יד שניה

כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל - יד שניה

מנחם אלון

כבוד האדם וחירותו בדרכי ההוצאה לפועל הוא ספר עיון משפטי-מחקרי מאת השופט פרופסור מנחם אלון (המשנה ה-11 לנשיא בית המשפט העליון), העוסק בד...

280 ש"ח 165 ש"ח
Sale
החזקה במשפט העברי-יד שניה

החזקה במשפט העברי-יד שניה

ז.ורהפטיג

דיני חזקה מסדירים את המצב המשפטי הקיים בעולם הקניינים. בניגוד לדיני החוזים (מכירה, חליפין או מתנה) - שהם החלק הדינאמי של קניינים, הרי דיני חזקה מתייחס...

180 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מדינת היהודים שלב הסיכומים הרב עובדיה יוסף והנשיא אהרון ברק

מדינת היהודים שלב הסיכומים הרב עובדיה יוסף והנשיא אהרון ברק

חיים שיין

מדינת ישראל מצויה בעיצומו של משבר קשה על רקע בטחוני, כלכלי, ערכי ומנהיגותי - אך בעיקר משבר של זהות ואי הסכמה על הדרך שבה יש להמשיך ולהוביל את מדינת הי...

159 ש"ח 95 ש"ח
Sale
פרקי שליחות במשפט העברי

פרקי שליחות במשפט העברי

שמשון אטינגר

נושא השליחות תופש מקום בולט במפט בכלל ובמשפט העברי בפרט. הכלל הידוע "שלוחו של אדם כמותו" נדון בהרחבה בסוגיות התלמוד, בספרי הראשונים לסוגיהם, ועד אחרונ...

178 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מסירות נפש-יד שניה

מסירות נפש-יד שניה

נחום רקובר

למעשה ההרואי של מסירות נפש ישנם היבטים הלכתיים ומשפטיים. עניינו של החיבור במיוחד בשאלת הקרבת היחיד לשם הצלת הרבים: האם מותר לאדם להקריב את עצמו או את ...

300 ש"ח 180 ש"ח
Sale
תורת דיני הראיות-4 כרכים-יד שניה

תורת דיני הראיות-4 כרכים-יד שניה

גבריאל הלוי

הסדרה תורת דיני הראיות מאת פרופסור גבריאל הלוי היא הסדרה המקיפה היחידה בישראל בתחום דיני הראיות. הסדרה כוללת דיון מעמיק בכל הסוגיות בדיני הראיות ...

3560 ש"ח 1600 ש"ח
Sale
משפט המלוכה בישראל-יד שניה

משפט המלוכה בישראל-יד שניה

שמעון פדרבוש

בירורי הלכות מדיניות וחברתיות לאור שאלות זמננו, בעיות של דמוקרטיה וכלכלה ופתרונן לאור ההלכה...

140 ש"ח 80 ש"ח
Sale
יהודים בבית המשפט המוסלמי

יהודים בבית המשפט המוסלמי

אמנון כהן

ספר זה נועד לחתום את הסדרה "יהודים בבית המשפט המוסלמי" ועניינו המאה הי"ט,האחרונה לשלטון העותמאני בארץ־ישראל.תהפוכות צבאיות ופוליטיות עברו על הארץ באות...

120 ש"ח 80 ש"ח
Sale
דיני הממונות בתלמוד-יד שניה

דיני הממונות בתלמוד-יד שניה

שלום אלבק

פרקי הספר מבארים את עקרונות היסוד של המשפט הפרטי בתלמוד, מבהירים את מושגיו ומגלים את יחס העקרונות זה לזה כשיטה שלימה ומערכת אחת יחידה.בתוך כך מתבארים ...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תולדות המשפט העברי בתקופת התלמוד-יד שניה

תולדות המשפט העברי בתקופת התלמוד-יד שניה

אשר גולאק

תקנות כלליות בעניני קרקעות ועבודת האדמה, שעורי קרקעות וסוגיהן, שרידי דיני גאולת קרקעות, מכירת קרקעות, חזקת השנים, אריסות, שעבודים...

450 ש"ח 320 ש"ח
Sale
ערכי משפט ויהדות-יד שניה

ערכי משפט ויהדות-יד שניה

זאב פלק

ערכי משפט ויהדות מאת פרופסור זאב פלק לקראת פילוסופיה של ההלכה הספר כולל ערכים ודינים, דין ורצון, דין ושלום, דין ויציבות, דין וצדק, יחיד וציבור, תהליך ...

100 ש"ח 95 ש"ח
Sale
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי

השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי

יובל סיני

מטרת החיבור שלפנינו היא לבחון את יחסי הגומלין הקיימים בין השופט לבין ההליך השיפוטי, ובעיקר לברר מהן העמדות העולות ממקורות המשפט העברי בנוגע לתפקידו ול...

600 ש"ח 450 ש"ח
Sale
סדר הדין בבית הדין הרבני-3 כרכים – יד שניה

סדר הדין בבית הדין הרבני-3 כרכים – יד שניה

אליאב שוחטמן

החיבור מבוסס על מקורותיו הקלסיים של המשפט העברי מחד גיסא, ועל פסיקת בתי הדין הרבניים בישראל בעשרות השנים האחרונות מאידך גיסא. מדובר במאות פסקי דין, רו...

936 ש"ח 700 ש"ח
Sale
המשפט העברי - 3 כרכים

המשפט העברי - 3 כרכים

מנחם אלון

המחבר מעלה תאור חי וער של גופי עניינים מתחומיה השונים של ההלכה, ובכללם דרך פתרונן של בעיות רבות שהתעוררו עם התמורות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות הן ב...

750 ש"ח 400 ש"ח
Sale
מחקרים במשפט רומי - יד שניה

מחקרים במשפט רומי - יד שניה

ראובן ירון

מתוך ההקדמה: קובץ זה מורכב משורה של מחקרים, שרובם פורסמו לראשונה בכתבי עת שונים, בשפה האנגלית, הם הופיעו על פני תקופה של כעשר שנים אולם יותר ממחציתם ...

380 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: השבת אבדה - יד שניה

חוק לישראל: השבת אבדה - יד שניה

נחום רקובר, מיכאל וידודה

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי ד"ר מיכאל ויגודה, והוא עוסק בדיני השבת אבדה לפי סדר חוק השבת אבדה, התשל"ג-1973. בין הנושאים הנידונים בספר: חובת...

290 ש"ח 200 ש"ח
Sale
חוק לישראל: שליחות - יד שניה

חוק לישראל: שליחות - יד שניה

נחום רקובר, מיגאל ויגודה, חיים צפרי

"שלוחו של אדם כמותו" פעולה ללא הרשאה • חריגת השליח מן ההרשאה נאמנות וחובות השליח • שליחות נסתרת סיום השליחות וסייגים לסיום שליחות מִ שנה &bu...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: שכירות ושאילה - יד שניה

חוק לישראל: שכירות ושאילה - יד שניה

נחום רקובר, מיכאל ויגודה

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי ד"ר מיכאל ויגודה, והוא עוסק בדיני השכירות והשאילה לפי סדר חוק השכירות והשאילה התשל"א-1971.בין הנושאים הנידונים ב...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: נזיקין - יד שניה

חוק לישראל: נזיקין - יד שניה

נחום רקובר, אברהם שיינפלד

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי הרב אברהם שינפלד, והוא עוסק בדיני הנזיקין לפי סדר פקודת הנזיקין. בין הנושאים הנידונים בספר: קטן שהזיק. אחריות ה...

590 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

חוק לישראל: עשיית עושר ולא במשפט - יד שניה

נחום רקובר, יהונתן בלס

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב על ידי הרב יהונתן בלס, והוא עוסק בדינים הקשורים לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979. ...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: נאמנות בנכסים-יד שניה

חוק לישראל: נאמנות בנכסים-יד שניה

נחום רקובר, ירון אונגר

נאמן שהופקדו בידיו נכסים במטרה שיפעל בהם לטובתו של אחר - מהן חובותיו ומהן זכויותיו?הנאמנות מוגדרת בחוק הנאמנות כזיקה של אדם לנכס. הגדרה רחבה זו מחילה ...

400 ש"ח 200 ש"ח
Sale
ספק קידושין במשפט הישראלי

ספק קידושין במשפט הישראלי

פנחס שיפמן

מטרתו של מחקר זה היא לבחון את שילוב דיני הנישואין של ההלכה היהודית במערכת המשפט החילוני של מדינת ישראל. לצורך זה נבחרת הבעיה ההלכתית המיוחדת של קידושי...

295 ש"ח 100 ש"ח
Sale
רשלנות רפואית ביהדות ובישראל-יד שניה

רשלנות רפואית ביהדות ובישראל-יד שניה

אמנון כרמי, עמירם שגיב

בספרנו נציג את הרעיונות והדעות הרווחים במשפט העברי במה שנוגע לאחריותו של הרופא לנזקים שנגרמו לחולה במהלך הטיפול הרפואי. ננסה להראות כי התחיקה הרפואית....

280 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: שיתוף נכסים - יד שניה

חוק לישראל: שיתוף נכסים - יד שניה

נחום רקובר

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" עוסק בדיני שותפות בנכסים - מקרקעין ומיטלטלין.הספר מכיל 346 עמודים....

360 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוק לישראל: ערבות - יד שניה

חוק לישראל: ערבות - יד שניה

נחום רקובר, ברוך כהנא

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" נכתב ע"י ד"ר ברוך כהנא, והוא כולל דיון במהות הערבות, באחריות הערב כאחריות משנית, בסוגיית ריבוי הערבים, בזכות הערב לחזור אל ה...

690 ש"ח 200 ש"ח
Sale
חוק לישראל: פגמים בחוזה - יד שניה

חוק לישראל: פגמים בחוזה - יד שניה

נחום רקובר

ספר זה בסדרת "חוק לישראל" עוסק בדיני פגמים בחוזה, לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. חוק החוזים קובע שלושה פגמים עיקריים בחוזה, שאם התקיימו - רש...

490 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הביבליוגרפיה של המשפט העברי - יד שניה

הביבליוגרפיה של המשפט העברי - יד שניה

נחום רקובר

המפעל הביבליוגרפי של פרופסור נחום רקובר "אוצר המשפט", כשמו כן הוא, אוצר של הפניות לעשרות אלפי מאמרים במשפט עברי. זהו כלי חיוני לכל חוקר ולכל המבקש לדע...

480 ש"ח 100 ש"ח
Sale
משפט אריאל טוענים רבניים - 2 כרכים - יד שניה

משפט אריאל טוענים רבניים - 2 כרכים - יד שניה

אריאל טל

לקט מקורות מההלכה והמשפט הישראלי שהם חומר הכנה ראוי לבחינות לטוענים רבניים...

500 ש"ח 250 ש"ח
Sale
צנעת אדם- הזכות לפרטיות לאור ההלכה - יד שניה

צנעת אדם- הזכות לפרטיות לאור ההלכה - יד שניה

איתמר ורהפטיג

ההגנה המשפטית על צנעת הפרט היא נושא חדש יחסית, בן מאה שנים לערך, שעדיין דורש הגדרה – הן באשר לגבולותיה של הזכות לפרטיות והן באשר להצדקה הרעיונית...

220 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הירושה והצוואה במשפט העברי - יד שניה

הירושה והצוואה במשפט העברי - יד שניה

יוסף ריבלין

לפנינו מחקר מקיף על דיני הירושה והצוואה של המשפט העברי לתולדותיו הכולל: סקירת השתלשלות מוסד הצוואה בישראל, דיון בתקנות ובמנהגים, עיון בבעיות הלכתיות ה...

280 ש"ח 0 ש"ח
Sale
אלמורשד פי אלקדא אלשרעי (המדריך במשפט השרעי) - יד שניה

אלמורשד פי אלקדא אלשרעי (המדריך במשפט השרעי) - יד שניה

איאד זחאלקה

ספר ראשון מסוגו הבא לשפוך אור על הדין הנוהג בבתי הדין השרעיים בישראל. הספר, הכתוב בשפה הערבית, סוקר את הדין השרעי הנוהג בבתי הדין השרעיים בישראל, ומצי...

358 ש"ח 300 ש"ח
Sale
יסודי המשפט העברי : א+ב - יד שניה

יסודי המשפט העברי : א+ב - יד שניה

אשר גולאק

ספר 1. עקרי דיני ממונות ותורת הקניןספר 2. תורת החיוב....

160 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הרפואה לאור ההלכה - יד שניה

הרפואה לאור ההלכה - יד שניה

יחיאל מיכל שטרן

...

240 ש"ח 100 ש"ח
Sale
יסודות העבירה בדיני התלמוד - יד שניה

יסודות העבירה בדיני התלמוד - יד שניה

שלום אלבק

הספר מסביר את עקרונות המשפט הפלילי בתלמוד ואת מטרותיהם, ומבאר את מושגי היסוד של דיני העבירות ואת יחסם זה לזה. מוגדרים כאן הזדון והשגגה, האונס והרצון, ...

190 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ההתחייבות - יד שניה

ההתחייבות - יד שניה

איתמר ורהפטיג

מוסד ההתחייבות, על היקפו ודיניו, אינו מופיע בצורה סדירה בספרות ההלכה. בתלמוד נמצאות סוגיות אחדות בלבד העוסקות בהתחייבויות מסוימות. הרמב"ם לא הקדיש אף ...

395 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הרשעה עצמית במשפט העברי - יד שניה

הרשעה עצמית במשפט העברי - יד שניה

אהרן קירשנבאום

אל מול כמה פרשיות של הרשעות שווא, אשר בחלקן מסתמכות על הודאות כוזבות, מתערער לאחרונה מעמדה של ההודאה כ"מלכת הראיות"."אין אדם משים עצמו רשע" – כל...

170 ש"ח 100 ש"ח
Sale
Religious law in the Israel legal system - יד שניה

Religious law in the Israel legal system - יד שניה

יצחק אנגלרד

...

210 ש"ח 100 ש"ח
Sale
סדר קידושין ונישואין מאחרי חתימת התלמוד ועד ימינו - יד שניה

סדר קידושין ונישואין מאחרי חתימת התלמוד ועד ימינו - יד שניה

אברהם חיים פריימן

מחקר היסטורי דוגמתי בדיני ישראל...

165 ש"ח 100 ש"ח
Sale
משפטי ארץ-דין, דיין ודיון - יד שניה

משפטי ארץ-דין, דיין ודיון - יד שניה

ירון אונגר

כולל הדיינות בעפרה "משפטי ארץ" בראשות הרב מיכאל בריס שליט"א הגיש לפני הציבור קובץ תורני מכובד בנושא "דין דיין ודיון" דהיינו נושאים הקשורים לחו"מ חלק א...

280 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני חוזים במשפט העברי - יד שניה

דיני חוזים במשפט העברי - יד שניה

שילם ורהפטיג

...

420 ש"ח 100 ש"ח
Sale
יסודי המשפט העברי א-ב-ג-ד (בשני כרכים) - יד שניה

יסודי המשפט העברי א-ב-ג-ד (בשני כרכים) - יד שניה

אשר גולאק

ספר 1. עקרי דיני ממונות ותורת הקניןספר 2. תורת החיוב.ספר 3. תורת המשפחה והירושהספר 4. בתי הדינים ומהלך הדין בעניני ממונות....

320 ש"ח 200 ש"ח
Sale
אוצר המשפט - חלק שני - יד שניה

אוצר המשפט - חלק שני - יד שניה

נחום רקובר

דברי תורה עשירים במקום אחד, כשהם במקום אחד, ועניים כשהם במקום אחר. בשני כרכים קודמים ובכרך הנוכחי קיבץ פרופ׳ נחום רקובר אל מקום אחד אלפי מאמ...

400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
המשפט העברי - 3 כרכים - יד שניה

המשפט העברי - 3 כרכים - יד שניה

מנחם אלון

הספר פורס את תולדותיו ועקרונותיו של המשפט העברי החל מן המקרא, המשנה והתלמוד דרך ספרות השו"ת ועד הצורה בה נקלט המשפט העברי במערכת ה...

500 ש"ח 150 ש"ח
Sale
מי מפחד ממדינה יהודית? - יד שניה

מי מפחד ממדינה יהודית? - יד שניה

יהודה כהן

במאבקי הכוח בין שופטים ופוליטיקאים מתגלה כוחם המתעצם והולך של השופטים מול חולשתם הגוברת של הפוליטיקאים, תהליך בו מאבדת ישראל את תכונותיה הן כ"מדינה ...

430 ש"ח 100 ש"ח
Sale
תשובות בדיני פועלים - יד שניה

תשובות בדיני פועלים - יד שניה

שילם ורהפטיג

בספר זה שלושה חלקים: החלק הראשון ענינו שו"ת בדיני פועלים החלק השני: עוסק במוסר המלאכה והעבודה לפי המקורות התלמודיים החלק השלישי כולל ארבעה מאמרים ב...

190 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני- כרך שני - יד שניה

מבוא לדיני ישראל בימי הבית השני- כרך שני - יד שניה

זאב פלק

הספר מתאר את דיני ישראל כפי שנהגו הלכה למעשה בימי הבית השני, התקופה שראתה התפתחות של ההלכות שנשנו לאחר מכן בספרות התנאים, ושבה נבחנו הדינים במבחן החיי...

200 ש"ח 100 ש"ח
Sale
נשמה יתירה במשפט - יד שניה

נשמה יתירה במשפט - יד שניה

אביעד הכהן

השופט מנחם אלון 
היה בעל הבית 
של ה'נשמה היתרה' בעולם המשפט. סיפורים מאולם הדיונים על האיש ש"צלם א־להים" ו"כבוד האדם וחירותו" לא היו עבורו סיסמה נבובה...

100 ש"ח 100 ש"ח
Sale
החינוך בראי החוק וההלכה - 2 כרכים - יד שניה

החינוך בראי החוק וההלכה - 2 כרכים - יד שניה

שמואל גליק

הספר משווה את התפתחותם של החוקים והתקנות שבמדינת ישראל הנוגעים ליחסים שבין המדינה לבין הילדים וההורים לחובות ולזכויות ההלכתיות החלות על ההורים, הקהילה...

170 ש"ח 150 ש"ח
Sale
הרצחת וגם ירשת - יד שניה

הרצחת וגם ירשת - יד שניה

דניאל פרידמן

הרצחת וגם ירשת, ספרו של דניאל פרידמן, הוא ניתוח משפטי ופוליטי חדשני של סיפורי המקרא, אגב השוואתם לאגדות מהמיתולוגיה, למקורות ספרותיים קלאסיים ולאירועי...

210 ש"ח 100 ש"ח
Sale
ענישה ושיקום ביהדות - יד שניה

ענישה ושיקום ביהדות - יד שניה

מרדכי פרישטיק

                                          &nb...

230 ש"ח 100 ש"ח
Sale
כתבי משה זילברג - יד שניה

כתבי משה זילברג - יד שניה

מבחר כותבים

כתבי משה זילברג-זילברג שהיה שופט בית המשפט העליון הגיע מעולמה של השכלה מבית המדרש, בצעירותו ספג תורה מישיבות ליטא, לצד תפקידו כשופט שימש כפרופסור למשפ...

185 ש"ח 100 ש"ח
Sale
פרשת השבוע-עיונים משפטיים בפרשיות התורה-שמות - יד שניה

פרשת השבוע-עיונים משפטיים בפרשיות התורה-שמות - יד שניה

אביעד הכהן, מיכאל ויגודה

ייחודו של החיבור המונח לפניכם לפניכם הוא בזיקה שבינו לעולם המשפט. הנושאים השונים שנידונים בספר, יוצרים גשר וקשר בין יינו הטוב והישן של פרשיות התורה עת...

175 ש"ח 100 ש"ח
Sale
הגיור הלכה ומעשה - יד שניה

הגיור הלכה ומעשה - יד שניה

מנחם פינקלשטיין

ספר זה עניינו הגיור בהלכה - נושא שאינו יורד מסדר היום הציבורי בישראל.זהו מחקר הלכתי ומשפטי מקיף של הגיור בדיני ישראל, מתוך מגמה לעמוד על מהותה של פעול...

194 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוקי ישראל - חוק הירושה - יד שניה

חוקי ישראל - חוק הירושה - יד שניה

שלום אטלי

ספר זה יצא לאור על ידי המכון לחקיקה הלכתית בראשות עו"ד שלום אטלי. הספר מציע נוסח לחוק הירושה על פי ההלכה. נוסח החוק ההלכתי מובא בצמוד לנוסח החוק הקיים...

200 ש"ח 100 ש"ח
Sale
משפט והלכה - מבחר תשובות - יד שניה

משפט והלכה - מבחר תשובות - יד שניה

יעקב בזק

אנתולוגיה של תשובות רבניות בדיני ממונות ודיני עונשין למן גירוש ספרד עד תום תקופתו של רבי יוסף קארו....

240 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מחניים-רבעון למחקר להגות ולתרבות יהודית-2 חלקים - יד שניה

מחניים-רבעון למחקר להגות ולתרבות יהודית-2 חלקים - יד שניה

מנחם הכהן

שני קובצי "מחניים", עניינם "משפט והלכה ביהדות". בשל מרכזיות הנושאים בתורת היחדות "שבהן כלולות כל תרי"ג המצוות", בחרנו להביא הפעם מתוך "תורת עם" - פירו...

300 ש"ח 100 ש"ח
Sale
חוקה לישראל דת ומדינה - יד שניה

חוקה לישראל דת ומדינה - יד שניה

זרח ורהפטיג

מחקר זה, השופך אור על עמדותיהם של רבנים ופוליטיקאים דתיים בסוגיית חיקוק החוקה בימיה הראשונים של 15 המדינה, יסייע לעקור תפיסות מוטעות בעניין זה ויעזור ...

380 ש"ח 180 ש"ח
Sale
נדיב לב - יד שניה

נדיב לב - יד שניה

דב פרימר

החלק העברי. השפעת המשפט הישראלי על המשפט העברי -- בתי המשפט ובתי הדין בצוותא חדא -- השבת מתנות אירוסין בגין הפרת הבטחת נישואין לאור החקיקה האזרח...

400 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מחקרים במשפט העברי - יד שניה

מחקרים במשפט העברי - יד שניה

זרח ורהפטיג

קשת רחבה של מחקרים משפטיים בעלי משמעות אקטואלית בקשר הגומלין שביניהםלחקיקה השוטפת במדינה. המאמרים ערוכים בארבע חטיבות עיקריות: דין ודיון;דיני חוזים, ד...

190 ש"ח 100 ש"ח
Sale
צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז

צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל

בנימין פורת

בליבת הנושאים שהעסיקו את המשפט העברי משחר ימיו, החל מחומשי התורה ועד פוסקי זמננו, ניצב תחום הצדק החברתי. הדאגה לרווחתם של העניים ושל שאר בני השכבות הח...

200 ש"ח 190 ש"ח
Sale
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל - יד שניה

המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל - יד שניה

נחום רקובר

כרך שני דיני נזיקין דיני חיובים דיני קניין וקניין רוחני משפט מסחרי דיני עבודה פרשנות...

595 ש"ח 250 ש"ח
Sale
מעשה הבא בעבירה - יד שניה

מעשה הבא בעבירה - יד שניה

אליאב שוחטמן

הסוגיה של הוזים בלתי חוקיים היא אחת הסוגיות המשפטיות המרתקות ביותר. בלשונו הציורית של השופט זילברג: ״הרעיונות והעקרונות שבה חוצים זה את זה כשורותיו של...

290 ש"ח 220 ש"ח
Sale
יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל - יד שניה

יישום המשפט העברי בבתי המשפט בישראל - יד שניה

יובל סיני

בספר ייחודי, המחבר עומד על דרכי התמודדותו של המשפט העברי עם סוגיות אקטואליות המעסיקות את עולם המשפט הישראלי. בספר מוצגים פרקי משפט עברי יישומי הכוללים...

349 ש"ח 280 ש"ח
Sale
מנחה ליצחק - יד שניה

מנחה ליצחק - יד שניה

אהרן ברק, מנשה שאוה

קובץ מאמרים לכבודו של השופט יצחק שילה בגבורותיו...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
דיני המשפחה בישראל פרוצדורה ומהות - יד שניה

דיני המשפחה בישראל פרוצדורה ומהות - יד שניה

יצחק כהן

בין הנושאים הנידונים בספר: בית הדין הרבני סמכות בית הדין הרבני בענייני גירושין, מזונות אישה וילדים ומשמורת סמכות בינלאומית של בית הדין הרבני מזו...

690 ש"ח 550 ש"ח
Sale
המשפט המוסלימי במדינת ישראל-יד שניה

המשפט המוסלימי במדינת ישראל-יד שניה

ש.ד.גויטיין, אץבן שמש

בספר זה נתגבש נסיונם של שני מרצים בהוראת המשפט המולימי, הראשון באוניברסיטה העברית בירושלים והשני באוניברסיטה של תל אביב. מטרת הספר כפולה: הוא נועד לה...

450 ש"ח 350 ש"ח
Sale
משמורת ילדים ואפוטרופסות הלכה ומעשה - יד שניה

משמורת ילדים ואפוטרופסות הלכה ומעשה - יד שניה

אבישי גריידי

החיבור עוסק בסוגיות המהותיות, העקרונות החשובים ובעלי משקל ערכי בנושא משמורת ילדים ואפוטרופסות וזאת בצד הצגת מגוון דעות, ותוך הצגת בעיות ופתרונות שעלו ...

750 ש"ח 400 ש"ח
Sale
דיני נישואין וגירושין - יד שניה

דיני נישואין וגירושין - יד שניה

פלטיאל דייקן (דיקשטיין)

דיני נישואין וגירושין: לאור חוקי מדינת־ישראל תש״י־תשט״ו ולאור פסקי־הדין של בתי־הדין הרבניים והאזרחיים  ...

250 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מתנות שקיומן לאחר מיתה בין קניין לבין התחייבות

מתנות שקיומן לאחר מיתה בין קניין לבין התחייבות

ברכיהו ליפשיץ

ספר זה ממשיך את סדרת חיבוריו של פרופסור ברכיהו ליפשיץ העוסקים במעמדה של ההבטחה במשפט העברי כדרך קניין וכהתחייבות. הספר הנוכחי דן בהתחייבויות שהמועד לק...

120 ש"ח 114 ש"ח
Sale
ילדים והוריהם: מחקר הלכתי-תרבותי

ילדים והוריהם: מחקר הלכתי-תרבותי

יעקב שפירא

האם הילדים חייבים לזון את הוריהם? האם ניתן לכפותם לעשות כן? - אלו צעדים משפטיים רשאים הילדים לנקוט כנגד הוריהם? - מה דינה של תביעה משפטית שהגישו הור...

250 ש"ח 237 ש"ח
Sale
ספר מנחם פינקלשטיין משפט, ביטחון וספר

ספר מנחם פינקלשטיין משפט, ביטחון וספר

שרון אפק, עופר גרוסקופף, שחר ליפשיץ, אלעד שפיגלמן

ספר היובל שלפניכם מוקדש לכבודו של האלוף, השופט, ד"ר מנחם (פכו) פינקלשטיין. מאמרי הספר נתרמו על ידי כותבים מתחומים שונים, וביניהם אנשי רוח ופילוסופים, ...

375 ש"ח 356 ש"ח
Sale
ספר יעקב נאמן

ספר יעקב נאמן

אהרן ברק, דוד גליקסברג

ספר יעקב נאמן הינו אסופת מאמרים עשירה וייחודית לזכרו של פרופסור יעקב נאמן ז"ל, המשקפת בהרכבה הרב-תחומי ובתכניה את ייחודו. דמותו המיוחדת התבטאה בכך שהי...

250 ש"ח 237 ש"ח

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר

אודותינו

הפייסבוק שלנו