מטרת החיבור שלפנינו היא לבחון את יחסי הגומלין הקיימים בין השופט לבין ההליך השיפוטי, ובעיקר לברר מהן העמדות העולות ממקורות המשפט העברי בנוגע לתפקידו ולמעמדו של השופט במסגרת ההליך השיפוטי. "עמדות" ולא "עמדה", שכן אחת ממסקנות החיבור היא, שאין לדבר על עמדה אחידה של המשפט העברי בענייננו. מהמקורות התלמודיים והבתר-תלמודיים עולות עמדות שונות של חכמים שחיו במקומות ובזמנים שונים שהתלבטו בשאלות הקשורות למעורבות השופט בהליך השיפוטי. שני החלקים הראשונים של החיבור מתמקדים בבחינת מעורבותו של השופט במהלך ההתדיינות ולא בהכרעתו המהותית בעניין הנידון בפניו. עם זאת, במהלך החיבור (בעיקר בחלק ג) נעסוק גם במעורבותו של השופט בהליך השיפוטי בכללותו וביחסי הגומלין שבין ה"אקטיביזם השיפוטי" לבין ה"אקטיביזם הדיוני". מקומו של השופט בהליך השיפוטי נבחן בכמה מישורים: מידת המעורבות של השופט בהליכים השונים, דרכי המעורבות ותכליתן המשפטית והכלים המשפטיים שבהם משתמשים בתי הדין לצורך מימוש תכלית זו. בחינת מעורבות השופט העברי בהליך השיפוטי מתמקדת בראש ובראשונה בניתוח ביקורתי טקסטואלי והיסטורי של מקורות המשפט העברי ובעמידה על העמדות הדיוניות העולות מהם, באמצעות שימוש בכלים המקובלים במחקר מדעי היהדות שבעזרתם נפריד בין השכבות השונות של הספרות התלמודית, נעמיד כל מקור תלמודי ובתר-תלמודי בהקשרו ההיסטורי הנכון ונחשוף מגוון רחב של עמדות ומגמות על רקע זמנם ומקומם. במסגרת זו נשים דגש על ניתוח התפיסות העומדות ביסוד העמדות השונות ועל המדיניות המשפטית העולה מהן, ונשווה בינן לבין התפיסות היסודיות של השיטות האדוורסריות והאינקוויזיטוריות.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר