מכרזים

סדר לפי:
 • תצוגה:
Sale
ההצעה במכרז

ההצעה במכרז

גל הררי

תחום המכרזים הוא תחום אשר "לפתחו חטאת רובץ". המכרז הוא נקודת מפגש בין הכסף הציבורי לבין השוק הפרטי, וכן בין פקידי ציבור ונבחרי ציבור לבין גופים כלכליי...

398 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני מכרזים 3 כרכים - יד שניה

דיני מכרזים 3 כרכים - יד שניה

שמואל הרציג

...

2390 ש"ח 300 ש"ח
Sale
מכרזים בישראל בשנת 1995-יד שניה

מכרזים בישראל בשנת 1995-יד שניה

אריה גורמן

...

0 ש"ח 0 ש"ח
Sale
העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים

העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים

אורן שבת

במרכזו של ספר זה נידונים, לצד מגוון מעניין של סוגיות, מספר נושאים רחבים המהווים את ליבת הליטיגציה בתחום המכרזים הציבוריים: סדרי הדין המסדירים את בירור...

790 ש"ח 500 ש"ח
Sale
מכרזי עובדים בשירות המדינה

מכרזי עובדים בשירות המדינה

נטע נדיב

ספרה של ד"ר נטע נדיב, מוקדש לדיון ייחודי מסוגו על מכרזי עובדים בשירות המדינה, במסגרתו נפגשים עולם העבודה בשירות המדינה ונושאי העדפה מתקנת וייצוג הולם....

275 ש"ח 261 ש"ח
Sale
החברה העירונית-ייסוד, התנהלות ומכרזים-יד שניה

החברה העירונית-ייסוד, התנהלות ומכרזים-יד שניה

אהוד גרא

הספר סוקר ומנתח את ההלכות המיוחדות לחברות עירוניות ותאגידי מים וביוב בישראל ומקיף את הנושאים הבאים: ייסוד החברה על ידי הרשות המקומית התנהלותה של ה...

690 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני מכרזים - 8 כרכים - יד שניה

דיני מכרזים - 8 כרכים - יד שניה

שמואל הרציג

1. דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות2. דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים3. דיני מכרזים כרך ג &ndas...

4720 ש"ח 2500 ש"ח
Sale
חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית

חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית

גבריאלה שלו

ספר זה, כפי ששמו מלמד, מורכב משני חלקים. החלק הראשון עוסק בחוזי רשות (שקוראים להם גם חוזים מינהליים): אלה הם חוזים שהמדינה או רשות ציבורית, כגון רשות ...

690 ש"ח 550 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים - יד שניה

דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים - יד שניה

שמואל הרציג

כרך ב עוסק בדין החל על מכרזים מכוח חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ודן בהרחבה בנושאים הבאים: חובת עריכת מכרז פטור ממכרז פומבי הוראות בדבר העדפות מס...

600 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים-2 כרכים-יד שניה

דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים-2 כרכים-יד שניה

שמואל הרציג

כרך ג סוקר בהרחבה מכרזים פרטיים ומכרזים מנהליים כגון: מכרזי החברות העירוניות והכלכליות אגודות שיתופיות שונות ואגודות מים מכרזים של גופים מנהלים ...

750 ש"ח 500 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז - יד שניה

דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז - יד שניה

שמואל הרציג

כרך ד חלק ראשון כולל ניתוח מפורט של הפגמים בהצעה ועוסק בהרחבה בנושאים הבאים: איחור בהגשת ההצעה (כולה או חלקה) פגמים בחתימה על מסמכי ההצעה פגמים ש...

890 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף-2 כרכים - יד שניה

דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף-2 כרכים - יד שניה

שמואל הרציג

דיני מכרזים כרך ד חלק שני דן בהרחבה בנושאים הבאים: אי העמידה בתנאי סף בדבר נסיון; הסתמכות על נסיון של גורם שונה מהמציע; היקף הנסיון : כמות, היקף ...

890 ש"ח 500 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז - יד שניה

דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז - יד שניה

שמואל הרציג

הספר דן בהרחבה בסוגיות הבאות: היקף חובתה של וועדת המכרזים לערוך בירורים ובדיקות עובדתיות תיקון טעויות סופר בהצעות ע"י וועדת המכרזים בדיקת מסמכים ...

790 ש"ח 350 ש"ח
Sale
דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז-יד שניה

דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז-יד שניה

שמואל הרציג

הספר דן בהרחבה בסוגיות הבאות: אומדן וסבירותם של מחירי ההצעות החלטת ועדת המכרזים בדבר הרמת מסך השיקולים לבחירת הזוכה במכרז השוואת ההצעות הכספיות ...

990 ש"ח 350 ש"ח
Sale
סעדים בדיני מכרזים - יד שניה

סעדים בדיני מכרזים - יד שניה

שמואל הרציג

הספר עוסק בפן הדיוני של דיני המכרזים. הספר דן בסייגים למתן סעד בדיני מכרזים, בסוגי הסעדים הקיימים ובשיקולים לבחירת הסעד הראוי. נושאים אלה זכו בעבר להת...

890 ש"ח 400 ש"ח
Sale
תקנות חובת המכרזים מהלכה למעשה-יד שניה

תקנות חובת המכרזים מהלכה למעשה-יד שניה

עזר צפריר, עידו טוויג

מדובר בספר חובה לעורכי דין, יועצים משפטיים, גופים ציבוריים, חברי ועדות מכרזים וכל העוסקים בתחום המכרזים.אלו הן הסוגיות הנדונות בספר: כללי יסוד בדינ...

450 ש"ח 300 ש"ח
Sale
דיני המכרזים בישראל - יד שניה

דיני המכרזים בישראל - יד שניה

אמיר לוי

הספר מציג תמונה מקיפה על דיני המכרזים בישראל וההליך המכרזי מתחילתו ועד לסיומו. הספר רואה אור בשים לב לרפורמה המקיפה שנערכה בשנים האחרונות בחקיקת חוק ח...

591 ש"ח 350 ש"ח
Sale
סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים - יד שניה

סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים - יד שניה

שושנה גביש

הספר דן בסוגיות שונות בדיני מכרזים ציבוריים, מסכם ומנתח לפרטים את ההלכות העיקריות בדיני מכרזים ציבוריים שנפסקו מאז קום המדינה בבית המשפט הגבוה לצדק וב...

390 ש"ח 200 ש"ח
Sale
חובת המכרז של גופים מנהליים - יד שניה

חובת המכרז של גופים מנהליים - יד שניה

עומר דקל

האם ראוי לחייב גופים מנהליים לערוך מכרזים? מהם הטעמים להטלת חובת מכרז על גופים מנהליים ובאילו נסיבות הטלת חובת מכרז אינה מוצדקת? האם המכרז הוא מנגנון ...

450 ש"ח 350 ש"ח
Sale
העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים - יד שניה

העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים - יד שניה

אורן שבת

במרכזו של ספר זה נידונים, לצד מגוון מעניין של סוגיות, מספר נושאים רחבים המהווים את ליבת הליטיגציה בתחום המכרזים הציבוריים: סדרי הדין המסדירים את בירור...

790 ש"ח 600 ש"ח
Sale
דיני מכרזים הלכה ומעשה - יד שניה

דיני מכרזים הלכה ומעשה - יד שניה

פנחס נרקיס

...

790 ש"ח 100 ש"ח
Sale
מכרזים- 2 כרכים - יד שניה

מכרזים- 2 כרכים - יד שניה

עומר דקל

פרסום חיבורו המקיף של ד״ר עומר דקל, הפורש בפנינו יריעה רחבה של תורת המכרזים, הינו בגדר ציון דרך בעל חשיבות בתחום המכרזים. דיני המכרזים בישראל הינם מעי...

1800 ש"ח 900 ש"ח
Sale
תנאי סף במכרזים ציבוריים-יד שניה

תנאי סף במכרזים ציבוריים-יד שניה

עופר ינקוביץ

...

720 ש"ח 350 ש"ח

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר

אודותינו

הפייסבוק שלנו