ספר זה עוסק בשאלה שמשפטן בתחום הפלילי עשוי למצוא בה עניין רב: כיצד נקלט בפועל תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקתם של בתי המשפט? או ביתר פירוט, מה הייתה השפעתו של תיקון 39 ושל עקרונות הקודיפיקציה שנכללו בו על הפסיקה שניתנה בעשור השנים לאחר כניסתו לתוקף? תיקון 39 לחוק העונשין החליף בשנת 1995 את החלק הכללי של חוק העונשין הישראלי וקבע בו חלק מקדמי וכללי חדש. התיקון עוסק בתחולת דיני העונשין לפי זמן ומקום העבירה, בהגדרת העבירה הפלילית והאחריות לה, בעבירות נגזרות, בסייגים לאחריות הפלילית ועוד. מדובר בדבר החקיקה המקורי המרכזי שנחקק בדיני העונשין בישראל מאז קום המדינה והוא נתמך בתפיסת עולם מגובשת של מנסחיו, הפרופסורים פלר וקרמניצר. התיקון ניסח מחדש עקרונות יסוד של דיני העונשין. אחדים מסעיפיו כללו עקרונות שהוכרו בעבר בחקיקה ובפסיקה, אולם עקרונות והסדרים אחרים שהביא תחת כנפיו, שבהם מתמקד הספר, היו בבחינת חידוש משמעותי. במסגרת המחקר נבדקו כשבע מאות פסקי דין של בית המשפט העליון ושל ערכאות דיוניות שניתנו בעשור השנים (1995 עד 2005) לאחר כניסתו לתוקף של תיקון 39. הספר כולל הפניות לכארבע מאות פסקי דין שנבחרו לניתוח הסוגיות השונות ולהוכחת קווי הטיעון בספר. זהו ניסיון ראשון בהיקפו לרכז את כל הפסיקה בתחום ולסווגה. הספר בוחן את המקרים שבהם נתקלו הסדרי התיקון בהסתייגות מצד בתי המשפט ומבקש מתוך כך להפיק תובנות כלליות לגבי דפוסי תגובה של הרשות השופטת ביחסה לרפורמה חקיקתית; או אם תרצו – לגבי המטען הגנטי הפנימי של גישת הרשות השופטת לדבר חקיקה, על היחס בין חקיקה לבין פסיקה, ומכאן על השיקולים שראוי שיעמדו לנגד עיניו של המחוקק המבקש לחולל רפורמה בענף משפטי כלשהו. הספר מציע ומאפיין שלושה מקורות השפעה מרכזיים להבנת הסתייגותם של השופטים מחלק מהסדריו של תיקון 39: תחושת הצדק האישית; שיטת המשפט שבה נטוע השופט על מסורתה וערכי יסוד חברתיים משותפים. בפרק הסיכום מוצעים חמישה מדדים להבנת עוצמת הסתייגותן של ערכאות השיפוט מתיקוני חקיקה (ביסוסה של ההלכה בדין הקיים, חשיבות הערך המוגן, בהירות החוק המתקן, חלופות ראייתיות ודרגת הערכאה השיפוטית). הספרות העיונית ששמשה השראה לספר היא אסכולת הריאליזם המשפטי האמריקאי, שעיון והרחבה בה מצויים בפרק נספח.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר