עד לפני מספר עשורים נתפס תחום הקניין הרוחני כתחום צדדי, בלתי עצמאי במשפט הנסמך על דיני הקניין. ואולם, בשנים האחרונות חל שינוי מהותי. תחום הקניין הרוחני הפך לאחד מהמוקדים המרכזיים של תעשיית הידע וארגון הבעלות על מוצריו. בד בבד עם התפתחות התחום התגבשו שתי סטיגמות מרכזיות שהשתמרו והועצמו – האחת רואה בקניין הרוחני סוג של קניין, והאחרת רואה את תכלית הקניין הרוחני בשימור הזכויות הבלעדיות של ממציאים, אמנים, כותבים ומעצבים. סטיגמות אלו משפיעות על השיח המשפטי והלבר-משפטי ותורמות לסגירות מושגית ולבידוד תאורטי של תחום הקניין הרוחני. הדיון והביקורת בספר זה מבקשים לחשוף את ההיבטים הפרשניים אשר בעטיים מצליחות הסטיגמות לשרוד ולהתחזק. הספר מבקר את קיומן של הסטיגמות ומסביר מדוע קיים צורך משמעותי לבחון את ההשלכות השליליות של סטיגמות אלה בדין הישראלי. מטרתו של קובץ המאמרים קניין רוחני: עיונים בינתחומיים היא להראות שהשדה המשפטי בתוכו דיני הקניין הרוחני מתקיימים וממנו הם מושפעים, מורכב לא רק מזרועות הקניין הרוחני עצמן או דיני הקניין המסורתי, אלא גם מתחומי חקר של שדות משפטיים אחרים כגון דיני החוזים, דיני העבודה, דיני המס, שוק ההון ועוד, וכן תחומי חקר חוץ משפטיים לרבות, פילוסופיה, היסטוריה, תיאולוגיה וטכנולוגיה. הספר כולל שמונה-עשרה מאמרים ומחולק לארבעה שערים – זירה תאורטית מתחדשת; מקורות היסטוריים; המרחב המשפטי – הציבורי והפרטי ומדע וטכנולוגיה. בכל שער של הקובץ משולבים מאמרים החולקים נרטיב משותף. יחד, כל חלקי הספר חושפים ובוחנים היבטים בינתחומיים של הקניין הרוחני – היבטים שהדין המצוי והפסיקה אינם בוחנים באופן מספק או אף מתעלמים מתרומתם הפוטנציאלית להתפתחות הדינים. זהו ספר ראשון מסוגו, חשוב וחיוני הן לחוקרי תחום הקניין הרוחני והן לעורכי הדין והשופטים העוסקים בצדו המעשי.

כתוב תגובה על פריט זה

שם מלא:

תגובה:

עורכי דין ממליצים

 • אלון הוצאה לאור אלון הוצאה לאור
 • ירון מויאל ירון מויאל
 • שי כהן - עורך דין ונוטריון שי כהן - עורך דין ונוטריון
 • טלי חץ, עו טלי חץ, עו"ד
 • ארז רוח ארז רוח
 • נסים ונונו נסים ונונו
 • רם שכטר רם שכטר
 • גלית שאבי-וינמן גלית שאבי-וינמן
 • יגאל פריי, עו יגאל פריי, עו
 • עו עו"ד יוסף ויצמן
 • עו''ד יעקב רוזנברג ושות' עו''ד יעקב רוזנברג ושות'
 • אביעד דיין אביעד דיין
 • ניר שושני, עו ניר שושני, עו"ד
 • שירן שושני שירן שושני
 • ד ד"ר דוד שרים ושות' חברת עורכי דין
 • יהושע פקס, עו יהושע פקס, עו"ד
 • משרד עו משרד עו
 • מרדכי נייהוז מרדכי נייהוז
 • אהרון כהן, עו אהרון כהן, עו
 • זיו איזנר זיו איזנר
 • שמרית צור שמרית צור
 • סיון דמרי גרשין סיון דמרי גרשין
 • עאסי בלאל עאסי בלאל
 • עו עו"ד דור אברהמי
 • יוסי חי לוי יוסי חי לוי
 • יורם ביטון יורם ביטון
 • אלון אלחרר אלון אלחרר
 • שבתאי מנו שבתאי מנו
 • מורן מורן
 • ראדי חטיב ראדי חטיב
 • שאול בר אילן שאול בר אילן
 • משה קריסי משה קריסי
 • NAZEEH SHUBASH NAZEEH SHUBASH
 • דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור דוד הולשטיין - משרד עורכי דין וגישור
 • רינת סיידה רינת סיידה
 • גיל אלגום גיל אלגום
 • אסף קריאל אסף קריאל
 • איברהים איברהים
 • שגית שגית
 • מקסים נזרי מקסים נזרי
 • iymmwjhu iymmwjhu
 • צחי ברזילי צחי ברזילי
 • פנחס גיל פנחס גיל
 • ריקי אופק אבן צור ריקי אופק אבן צור
 • אליסה לוי אליסה לוי
 • שרון יוסף שרון יוסף
 • אשר פרי אשר פרי
 • עוזיאל עמרני עוזיאל עמרני
 • מור דביר מור דביר
 • עמית פורת עמית פורת
 • שרון קוסובר שרון קוסובר
 • רועי וולר רועי וולר